Zpět

Můj Mini Remote nefunguje, co mám dělat?

Mini Remote aktivujte stisknutím libovolného tlačítka.

Co nyní signalizuje kontrolka LED na Mini Remote?

LED třikrát zeleně zabliká: Mini Remote je připojen k systému. Otestujte, zda Mini Remote funguje.

LED nebliká: Vyměňte baterii. Mini Remote obsahuje knoflíkový článek typu CR1620.

LED několikrát červeně zabliká: Mini Remote nemá spojení se System Controllerem. Informace o připojení zařízení Mini Remote k Chytrému Systému najdete zde.

Pokud Mini Remote stále nefunguje, obraťte se na  specializované prodejce.

Dejte vědět svým přátelům

Sdílet odkaz

Pomohli jsme vám?

Máte otázky?
Rádi vám pomůžeme.

Kontakt

Centrum nápovědy

Máte otázky?
Rádi vám pomůžeme.

Kontakt