Zpět

Jaká je uhlíková stopa eBiku?

Společně s TÜV Rheinland Energy GmbH jsme spočítali a vyhodnotili uhlíkovou stopu produktu v souladu s ISO 14067. Během celého životního cyklu eBiku (včetně všech fází: od výroby, balení, přepravy až po použití a recyklaci) činí průměrná uhlíková stopa 300 kg CO₂ ekv.

Uhlíková stopa eBiku je tedy přibližně dvakrát větší než u klasického jízdního kola. Jedná se o průměrnou hodnotu, která se může lišit v závislosti na modelu. Za celou dobu životnosti se relativní uhlíková stopa eBiku pohybuje kolem 15-25 g/km v závislosti na celkovém počtu ujetých kilometrů. Pokud sledujeme čistě fázi užívání, a tedy způsobené emise v důsledku spotřeby elektřiny, dostaneme průměrnou hodnotu CO₂ 2-5 g/km, a to v závislosti na energetickém mixu.

Dejte vědět svým přátelům

Sdílet odkaz

Máte otázky?
Rádi vám pomůžeme.

Kontakt

Centrum nápovědy

Máte otázky?
Rádi vám pomůžeme.

Kontakt