Zpět

Na základě jakých dat aplikace v oblasti sportovní aktivity vlastně určí, jestli se člověk právě pohybuje v režimu spalování tuků, nebo v zahřívací fázi atd.? A jak se to dá zpřesnit?

Výkon se vypočítává pomocí algoritmu na základě dostupných dat. Patří k nim vedle statických osobních údajů (pohlaví, věk, hmotnost, výška) a hmotnosti kola také všechna relevantní data ze senzorů. Při použití senzoru tepu, případně senzoru frekvence šlapání by se měly v uživatelském profilu upravit individuální hodnoty min./max. Výpočet vychází z průměrných hodnot, pokud nejsou uloženy nebo dodávány jiné údaje. V zásadě se dá říct, že čím přesnější budou údaje, případně reálné senzory, tím přesnější budou zobrazené hodnoty.

Dejte vědět svým přátelům

Sdílet odkaz

Máte otázky?
Rádi vám pomůžeme.

Kontakt

Centrum nápovědy

Máte otázky?
Rádi vám pomůžeme.

Kontakt