Tuning elektrokol –
nebezpečný a riskantní!

Ein Stoppschild vor einem unscharfen Hintergrund, der eBiker auf einem Waldweg zeigt

Tuning elektrokol –
nebezpečný a riskantní!

Pravý jízdní zážitek

Vzhledem k tomu, že originální vybavení nabízí největší zážitek z jízdy a že je pro nás důležitá bezpečnost, zavázali jsme se ve společnosti Bosch eBike Systems k odpovědné elektrocyklistice v souladu se zákony a právními předpisy. Tuning elektrokola je opravdový risk: Používání eBiků s tuningem na veřejných komunikacích může vést nejen k technickým problémům, ale také k závažným právním důsledkům. 

Z právního hlediska spadají do kategorie jízdních kol elektrokola s podporou do 25 km/h a motorem s trvalým jmenovitým výkonem do 250 wattů. Majitelé eBiků proto nepotřebují žádné další pojištění, registrační značku ani řidičský průkaz a mohou jezdit po cyklostezkách a lesních cestách – a to se hodí! Je v zájmu nás všech, abychom si tento status zachovali, pokud chceme mít stejná práva a svobody jako ostatní cyklisté. Tuning eBiků to však ohrožuje – a týká se to nás všech!
 

Co vlastně znamená „tuning“?

Pomocí takzvaných „tuningových klíčů” a tuningu čipů je možné zvýšit maximální rychlost eBiku s využitím podpory poskytované motorem. Z právního hlediska ten, kdo upraví elektrokolo a překročí hranici podpory do 25 km/h, již nepoužívá elektrokolo stejně jako kolo bez motoru, ale jezdí na motocyklu a musí dodržovat příslušné požadavky při jízdě po veřejných komunikacích!

Riziko: Riziko spočívá v tom, že tuningové sady a jiné typy úprav mohou poškodit pohonný systém i samotné kolo. Pokud je nehoda způsobena tuningem, může mít za následek vysoké náklady na odpovědnost i trestní stíhání. Riskujete ztrátu záruky a neplatnost nároků na záruku.

 

„Většině zákazníků a prodejců si rizika a nebezpečí, kterým se vystavují, vůbec neuvědomují, stejně jako tvrdé následky, kterým mohou čelit.”

Zweirad-Industrie-Verband (ZIV – Asociace cyklistického průmyslu)

Důvody, proč nedělat na elektrokole tuning

Tuningem se nedopouštíte jen nějakého banálního přestupku 

 

Tuning bezpochyby představuje porušení zákona! Mnoho lidí si neuvědomuje, že používání eBiků upravených tuningem na veřejných komunikacích může vést nejen k technickým problémům, ale také k závažným právním důsledkům. Protože elektrokola s podporou do 25 km/h a jmenovitým trvalým výkonem motoru do 250 W jsou podle zákona rovnocenná jízdním kolům, nepotřebují povinné ručení, registrační značku ani řidičský průkaz. Tuning tento status mění, protože eBike upravený tuningem obvykle spadá do kategorie motocyklů. Lidem, kteří jezdí na motocyklu bez řádného povinného ručení, registrační značky nebo řidičského průkazu hrozí mimo jiné v případě nehody pokuta nebo vězení a případně občanskoprávní následky, jako je odpovědnost za újmu na zdraví. Navíc existuje riziko, že pokud si kupující nechá na svém eBiku provést tuning, může přijít o aktuální záruku a o nárok na záruku za systém Bosch eBike a za další prvky kola.

„Je pro nás důležité, aby eBiky, tedy kola s maximální rychlostí 25 km/h, byla i v budoucnu klasifikována jako jízdní kola se všemi souvisejícími právy a povinnostmi. Tento status musíme chránit a zachovat, aby si cyklisté mohli i nadále užívat elektrický vítr v zádech,” uvedl Claus Fleischer, ředitel společnosti Bosch eBike Systems.

Svým jednáním představujete skutečné nebezpečí pro sebe i ostatní

 

Technická úprava eBiků, jako je zvýšení maximální rychlosti na více než 25 km/h, dlouhodobě zatěžuje systém, s čímž se při konstrukci nepočítalo, a na tuto zátěž nejsou dimenzovány ani robustní a vysoce výkonné součástky Bosch eBike Systems. V této situaci jsou zvýšené zátěži vystaveny především brzdy. Ovlivňuje to však i další součástky, jako jsou řídítka, vidlice, rám a několik dalších součástí. Tuning tak ohrožuje bezpečnost celého elektrokola a ohrožuje vás i ostatní účastníky silničního provozu.
Řešení proti tuningu je tak dalším způsobem, jak Bosch reaguje na požadavek uvedený v aktuální evropské normě (EN 15194:2017) pro jízdní kola s elektromotorem. 

Rovnost jízdních kol a pedeleců 

 

Dnes je pedelec zrovnoprávněn s jízdním kolem - včetně všech souvisejících práv a povinností. Lze využívat cyklostezky a lesní cesty, není vyžadována registrační značka ani zvláštní pojištění a mnoho dalšího. Díky této rovnosti bylo doposud zaručeno do značné míry neomezené používání jízdních kol eBike. Každý, kdo manipuluje se svým eBikem tím, že ho ladí, a tím připouští možné nehody a zranění, provokuje přísnější předpisy a budoucí zákazy ze strany politiků - a tím hazarduje s výhodami, které dosud platily pro všechny ostatní příznivce eBiků!

 

Férová hra!

 

Tuning na sportovních akcích je zakázán a je nespravedlivý. V soutěži je důležitá radost a vášeň, které plynou ze soupeření s ostatními a férové závodění. Tuning a manipulace elektrokola nemá s férovým sportem nic společného! Závody, jako je Bosch eMTB Challenge, jsou speciálně navrženy pro eBiky s podporou elektrického pohonu do 25 km/h. Záleží hlavně na fyzické zdatnosti, technice jízdy a talentu.

Dobrovolný závazek cyklistického průmyslu jako postoj proti tuningu

Společnost Bosch eBike Systems již řadu let úzce spolupracuje s výrobci jízdních kol, organizacemi a úřady pro aktivní boj proti tuningu elektrokol.
Již v roce 2017 zavedla asociace Zweirad-Industrie-Verband (ZIV) dobrovolný závazek výrobců proti manipulaci se systémy elektrokol, který společnost Bosch eBike Systems podpořila a aktivně prosazuje.

Od roku 2021 se boj proti tuningu zintenzivňuje i na evropské úrovni. Iniciativou proti tuningu „Společnosti proti manipulaci” se evropské sdružení výrobců CONEBI spolu se společnostmi ZIV, Bosch a mnoha dalšími společnostmi v oboru výroby jízdních kol rovněž zavázalo zabránit zásahům do eBiků a upozornit na závažnost této problematiky.

Zúčastnění partneři se proto zavazují dodržovat všechny platné předpisy proti manipulaci, průběžně vyhodnocovat a zlepšovat stávající normy a zvyšovat povědomí všech zúčastněných stran o nebezpečí tuningu.

„Ve společnosti Bosch eBike Systems jsme se zavázali k odpovědné elektrocyklistice. Proto se dlouhodobě snažíme bojovat proti tuningu a pokračujeme v dalším vývoji naší technologie.” 

Claus Fleischer, ředitel společnosti Bosch eBike Systems

„Ve společnosti Bosch eBike Systems jsme se zavázali k odpovědné elektrocyklistice. Proto se dlouhodobě snažíme bojovat proti tuningu a pokračujeme v dalším vývoji naší technologie.” 

Claus Fleischer, ředitel společnosti Bosch eBike Systems

Ochrana systému

Software systémů Bosch eBike dokáže během jízdy pomocí snímače zjistit, zda bylo elektrokolo upraveno tuningem. V takovém případě se přepne do nouzového režimu. V důsledku se na displeji zobrazí chybový kód, který signalizuje manipulaci a dojde k omezení podpory. Původní jízdní nastavení může elektrocyklista obnovit přibližně 90minutovou jízdou na elektrokole. Když se však systém vrátí do běžného režimu, je manipulace znovu zkontrolována. Po třetím spuštění může režim limp home deaktivovat pouze specializovaný prodejce pomocí nástroje DiagnosticTool společnosti Bosch.
Toto opatření je tak dalším způsobem, jak Bosch reaguje na požadavek uvedený v aktuální evropské normě (EN 15194:2017) pro jízdní kola s elektromotorem. Tím se zvyšuje bezpečnosti elektrokola i jezdce. Nesprávné používání systému totiž obvykle snižuje jeho životnost a elektrocyklisté riskují poškození pohonné jednotky i samotného kola. Bezpečnost vytuněného elektrokola již nelze zaručit: součástky i samotné kolo jsou vystaveny nepředvídatelné zátěži a následky mohou být opravdu nepředvídatelné.

Standard eBike EN 15194

Pravidla stanovená v normě EN 15194:2017 slouží k vytvoření jednotné evropské normy pro elektronicky poháněná jízdní kola (EPAC), která zahrnuje všechny příslušné součásti. Zakoupením eBiku, který odpovídá normě EN 15194:2017, je kupujícímu zaručeno, že elektrická pohonná jednotka a ostatní součásti splňují minimální požadavky této evropské normy a že tyto komponenty společně správně fungují. Norma EN 15194:2017 dále stanovuje, že musí být zavedena účinná preventivní a kompenzační opatření v případě jakékoli pravděpodobné manipulace (např. úprava maximální rychlosti).

Standard eBike EN 15194

Pravidla stanovená v normě EN 15194:2017 slouží k vytvoření jednotné evropské normy pro elektronicky poháněná jízdní kola (EPAC), která zahrnuje všechny příslušné součásti. Zakoupením eBiku, který odpovídá normě EN 15194:2017, je kupujícímu zaručeno, že elektrická pohonná jednotka a ostatní součásti splňují minimální požadavky této evropské normy a že tyto komponenty společně správně fungují. Norma EN 15194:2017 dále stanovuje, že musí být zavedena účinná preventivní a kompenzační opatření v případě jakékoli pravděpodobné manipulace (např. úprava maximální rychlosti).

Cyklistika je bez tuningu lepší

Ať už jako dopravní prostředek pro cestu do práce, pohodové přejíždění po městě či na venkově, nebo jako sportovní vybavení: eBiky se již dlouho používají téměř ve všech oblastech a našly si mnoho věrných příznivců všech věkových kategorií. Mladí i starší lidé jsou nadšeni tímto novým druhem přepravy, který je šetrný k životnímu prostředí, a zažívají novou svobodu pohybu, kterou elektrokola nabízejí. S velmi výkonnými součástkami od společnosti Bosch eBike Systems se cyklista stává opravdu bezstarostným zážitkem. Díky elektrickému pohonu odpadá náročná jízda na kole a nabízí pohodlnou podporu, kterou lze individuálně nastavit. Tuning je proto zcela zbytečný, abyste si mohli naplno užívat všeho, co elektrokolo nabízí. Naopak: tuning kazí opravdovou zábavu – ať už při pohodových jízdách, nebo při závodech.