Hållbarhet hos Bosch eBike Systems

Hållbarhet hos Bosch eBike Systems

Hållbar mobilitet med elcykel

Vår mobilitet står för mer än en femtedel av alla CO2-utsläpp över hela världen. Att cykla på en elcykel hjälper till att sänka detta värde eftersom det gör det möjligt för oss att minska trafiken och dess påverkan på miljön. De kräver lite utrymme och skapar inte buller eller avgaser. Att byta till elcykel är en vinst för miljön. Och därav för var och en av oss.

Men att byta till en elcykel är bara ett av många steg mot hållbar mobilitet. För Bosch eBike Systems börjar resan mycket tidigare: På den här sidan visar vi hur vi kontinuerligt arbetar för att göra elcyklars livscykel mer ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart, och vi förklarar vilken roll hållbarhet spelar för hela Bosch. Vi ger dig också tips om mer hållbar elcykling och allmän information om hållbarheten hos elcyklar.

Jämfört med andra transportmedel är elcykeln ett mycket miljövänligt sätt att ta sig runt - mer flexibelt, tystare och mer klimatvänligt.

 

Elcykeln är nästa evolutionära steg inom cykling. Även om CO2-fotavtrycket för en elcykel är större än hos en konventionell cykel, cyklar elcyklister mycket oftare och tar längre rutter – en miljövinst.

Elcykeln kan användas för att transportera människor eller last effektivt, särskilt över korta avstånd. Det gör det till det perfekta valet när du vill byta ut din bil eller andra transportmedel.

CO2-utsläpp i jämförelse

Elcykeln är ett av svaren på nutidens frågor och utmaningar: resursbrist, klimatförändringar, urbanisering. Elcyklar är ett effektivare alternativ till andra transportmedel, särskilt över korta avstånd. Människor som cyklar tar sig runt billigare och gör mindre miljöpåverkan. 

Även om elcykelkomponenter, som batteriet eller drivenheten, orsakar mer utsläpp under produktionen än vanliga cyklar, cyklar personer som använder elcykel mycket oftare och betydligt längre sträckor. I vardagen kan elcykeln användas istället för bilen i många situationer, som när du handlar med en ellastcykel. Energibehovet är mycket lågt, cirka 7 Wh el per cyklad kilometer.

Om du bara ser till tiden på vägen med din elcykel, resulterar strömförbrukningen i ett genomsnittligt CO2-emissionsvärde på 2-5 g/km, beroende på strömmix. Jämförelsevis släpper enligt Federal Environment Agency en bil ut cirka 150 g CO2/passagerarkilometer (pkm), medan kollektivtrafiken släpper ut mellan 50 och 110 g CO2/pkm. Jämfört med alla andra transportmedel har cykeln och elcykeln betydligt lägre utsläpp.

Elcykeln är därför ännu mer hållbar på vägen

Vi har sammanställt några tips för mer hållbar elcykling. Från effektivare användning av batteriet, för ännu större räckvidd och längre livstid, till miljömedvetet beteende när du cyklar.

Batteriet står för en stor del av din elcykels CO2-fotavtryck. Så att använda den på rätt sätt är avgörande - inte bara för din cykelglädje, utan också för att det ger större hållbarhet. Med rätt hantering och skötsel kan du optimera livslängden på din elcykels batteri. Läs mer om mer hållbar hantering och användning i vår batteriguide.

Gå till batteriguiden

Naturligtvis vill eMountainbikers erövra bergen. Men hänsynen till natur och medmänniskor får inte glömmas bort. Den professionelle eMTB-åkaren Stefan Schlie förklarar för oss i en kort video hur man - med rätt etikett - kan ha kul på ett hållbart sätt.

Det goda livet finns där: En elcykelsemester är inte bara miljövänlig, utan också rolig och håller dig i form. Den kombinerar unika upplevelser med ett medvetet förhållningssätt till naturen. Här är några tips på hur du minimerar ditt ekologiska fotavtryck på semestern.

Hållbarhet hos Bosch eBike Systems

Hållbarhet är ett delat ansvar och vi på Bosch eBike Systems har siktet inställt på en hållbar framtid. Som en del av Bosch Group har vi ett gemensamt mål: Vi vill att våra produkter ska bidra till en klimatvänlig framtid där människor är mobila på ett hållbart, flexibelt sätt, och får en bättre cykelupplevelse. 

Att ta ansvar – ta sig an utmaningar.

Hållbarhetstanken är inte bara nödvändig för Bosch eBike Systems, det är en självklarhet. Boschs överordnade hållbarhetsstrategi "Nya dimensioner – Hållbarhet 2025" beskriver företagets mål utifrån sex grundläggande frågor: Klimatskydd, hälsa, mänskliga rättigheter, vatten, återvinningsekonomi och mångfald. På Bosch eBike Systems är vi särskilt engagerade i tre strategiska pelare i den globala hållbarhetsstrategin: 

  1. Minimera CO2-fotavtrycken hos våra produkter,
  2. Ansvar och transparens i leveranskedjorna och 
  3. Utvecklingen av en fungerande återvinningsekonomi. 

 Från den stund vi börjar utveckla en produkt ägnar vi stor uppmärksamhet åt dess miljöpåverkan. Baserat på detta "Designa för miljön"-upplägg överväger vi hur en ny produkt kan utformas för att vara så hållbar som möjligt, i hela värdekedjan. Detta börjar med valet av miljövänliga råvaror och användningen av återvinningsbart material, och fortsätter genom energibesparande tillverkningssteg till arbetet med att utforma förpackningar som är så hållbara som möjligt.

Ansvar i försörjningskedjan
Ansvar i försörjningskedjan
Återvinningsekonomi
Återvinningsekonomi

CO₂-fotavtryck

Hållbarhet är ett nyckelkriterium i vår produktutveckling. Vi gör ekologiska bedömningar, utvärderar produktspecifika miljöaspekter i varje skede av livscykeln och arbetar kontinuerligt med att förbättra dem. 

CO2-fotavtryck och livscykelanalys 

 CO2-fotavtrycket över hela livscykeln är ett nyckelmått när man jämför produkters hållbarhet. I en så kallad livscykelanalys (LCA) utvärderar vi produktspecifika miljöaspekter i varje livscykelfas – från upphandling, tillverkning och användning till bortskaffande. 

Tillsammans med TÜV Rheinland har vi beräknat det genomsnittliga CO2-fotavtrycket för en elcykel och för Bosch eBike systemkomponenter (drivenhet, batteri, display, styrenhet) i detalj och identifierat de största potentiella besparingarna. 

Resultatet: Under hela livscykeln - från produktion till återvinning - genererar en elcykel en CO2-mängd motsvarande cirka 300 kg. Cirka 75 % av CO2-utsläppen kommer från material och tillverkning, cirka 15 % från faktisk användning av elcykeln, och de återstående ca 10 % vid transport, förpackande och återvinning. Med 121 kg produceras cirka 36 % av det totala fotavtrycket av eBike systemet, med andra ord: komponenterna som förvandlar en cykel till en elcykel. Den största delen av detta produceras av eBike-batteriet. 

Genom att använda denna data kan vi identifiera negativ påverkan på miljön och därmed designa produkter som är mer hållbara i framtiden.

Ansvar i försörjningskedjan

Vi arbetar med en systematisk analys av de sociala och ekologiska riskerna längs hela värdekedjan. Vårt mål är att uppnå full transparens i vår försörjningskedja för alla Bosch eBike-produkter.

Transparens i försörjningskedjan

En nyckelpelare i vår hållbarhetsverksamhet är en transparent försörjningskedja som möjliggör omfattande spårning av kritiska råvaror. Här är särskilt eBike-batteriet i fokus. Till exempel utvecklade vi 2021 ett "hållbarhetsformulär" i samarbete med battericellsleverantörer för att ta reda på viktiga detaljer om distributionskedjan - ända tillbaka till brytningen av råvaror i gruvan. Vi avser att bredda omfattningen av detta till att även omfatta andra eBike-systemkomponenter som innehåller material som aluminium och magnesium - som drivsystemet och styrenheten. Resultaten kommer också att verifieras genom lämpliga utvärderingar. Vill du lära dig mer om Bosch Global Supply Chain Standards? Mer information finns tillgänglig här.

Kobolt i battericeller

För att kontinuerligt minska mängden kritiska råvaror i eBike-batterier arbetar vi tillsammans med våra leverantörer för att främja den tekniska utvecklingen av battericeller. Sedan 2013 har vi redan gjort framsteg och genom tekniska utvecklingar minskat kobolthalten med 65 % i katoden på eBike-battericellen. Vårt mål är att ytterligare minska kobolthalten samtidigt som battericellens kapacitet ökar.

Återvinningsekonomi

Vi arbetar för att erbjuda och förbättra återvinningslösningar på alla våra marknader, till exempel genom att gemensamt etablera eller ge råd om branschlösningar och genom att kontakta återvinningsföretag direkt. I återvinningsekonomin ingår också utveckling av nya förpacknings- och transportkoncept.

Återtillverkning av drivenheter

Reparationsmöjligheter och enkelt underhåll är två av våra viktigaste kriterier för produktutveckling och väsentliga hörnstenar i en fungerande återvinningsekonomi. Vi förser oberoende cykelhandlare med kunskap och verktyg för att utföra underhåll och mindre reparationer av drivenheten. Bosch eBike-drivenheter som byts ut kostnadsfritt under garanti och goodwill rekonditioneras, vilket innebär att dreven genomgår en teknisk översyn och efter ett sluttest görs tillgängliga för kunden igen med full funktionalitet.

Återvinna eBike-batterier

När ett batteri har nått slutet av sin livslängd måste det kasseras på lämpligt sätt. Vi uppmanar användarna av våra eBike-system att ta defekta eller urbrukade batterier till sin lokala återförsäljare, som ser till att de kasseras på lämpligt sätt. Lämpliga återvinningsmetoder sparar resurser och värdefulla råvaror återförs till materialkretsloppet. Bosch eBike Systems stödjer nya och hållbara återvinningsmetoder. Återvinningens effektivitet beror på återvinningsprocessen. Nya återvinningsprocesser kan ha en återvinningseffektivitet på över 90 %.

I de flesta fall är retur och återvinning av batterier kostnadsfritt för elcyklister. 

Nya förpacknings- och transportkoncept

Sedan september 2020 har drivenheter från Bosch eBike Systems levererats i hållbara och lättåtervinningsbara formgjutna fiberförpackningar istället för polystyren. Detta ger inte bara lägre material- och återvinningskostnader, utan säkerställer också optimerad förpackningstäthet vid transport och lagring – och leder i slutändan till CO2-besparingar på ca. 45%. Efter omfattande tester kunde vi dessutom avstå från plastfolien på våra PowerTube-batterier, vilket ledde till ca. 20 % minskning av CO2-utsläppen för denna förpackning. Vi levererar även våra produkter på europallar som byts ut och återanvänds efter lossning.

“Vi vill att våra produkter ska bidra till en klimatvänlig framtid där människor är mobila på ett hållbart, flexibelt sätt, och får en bättre cykelupplevelse.

Claus Fleischer,
VD på Bosch eBike Systems

Vad gör Bosch när det gäller hållbarhet?

Ekonomiskt, ekologiskt och socialt ansvarsfullt agerande är grunden för vår framgång – detta vägleder hela vårt företag och återspeglas i alla delar av verksamheten.

Pionjärer inom klimatskydd

På Bosch har vi ett gemensamt mål: vi strävar efter att förbättra människors livskvalitet och skydda nuvarande och framtida generationers försörjning genom att agera på ett hållbart sätt. Vi spelar en pionjärroll inom framför allt klimatskydd. Med mer än 400 anläggningar över hela världen har Bosch-koncernen varit CO2-neutral (Scope 1 & 2) sedan 2020. För detta ändamål kompenserades återstående utsläpp på 0,7 miljoner ton CO2 med koldioxidkrediter under 2022. Scope 1, 2, 3 används i enlighet med Greenhouse Gas Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard. Nu vill vi optimera mixen av åtgärder och på så sätt minska miljöpåverkan ytterligare. Samtidigt vill vi utveckla klimatskyddet även bortom vår direkta inflytandesfär och systematiskt minska utsläppen både uppströms och nedströms – vårt mål är att minska utsläppen med 15 % fram till 2030.

Läs mer

Vanliga frågor om hållbarhet

Elcykeln som ett hållbart transportmedel

Cykeln är ett av de mest hållbara transportmedlen. Med mycket låg materialanvändning och fordonsvikt möjliggör den rörlighet som är flexibel, utsläppsfri, tyst och miljövänlig. Att cykla regelbundet är dessutom bra för hälsan. 

eBike är nästa utvecklingssteg inom cyklingen. Med den kan du göra längre turer, färdas längre sträckor och övervinna större höjdskillnader. Totalt sett har användningsmöjligheterna för eBikes utökats avsevärt, utan att egenskaperna eller CO2-utsläppen vid tillverkningen har förändrats nämnvärt i jämförelse med cyklar. Trots att batteri och drivenhet kräver mer energi än för en cykel, speciellt vid tillverkningen, använder elcyklister sina elcyklar allt mer i vardagen som ersättning för bilen och andra transportmedel. Till detta kan tilläggas att elcyklister cyklar oftare och då avsevärt längre sträckor med sin elcykel. Dessutom är den erforderliga energiåtgången mycket låg, med en genomsnittlig strömförbrukning på 7 Wh per cyklad kilometer. 

Den genomsnittliga strömförbrukningen för en eBike med Bosch eBike-system ligger på ca 7 Wh/km. Detta värde baseras på räckviddstestet R200 för Pedelecs med Bosch eBike-system.

Om vi ser enbart på de koldioxidutsläpp som uppstår på grund av strömförbrukningen, får vi ett genomsnittligt koldioxidvärde på 2-5 g/km, beroende på elmixen. Vid laddning med grön el bortfaller koldioxidutsläppen helt och hållet vid användning av en eBike. Jämfört med detta ligger en personbil enligt tyska miljödepartementet på ca 150 g koldioxid/personkilometer (pkm) och kollektivtrafiken ligger på mellan 30 och 80 g koldioxid/pkm.

Tillsammans med TÜV Rheinland Energy GmbH har vi beräknat och utvärderat Product Carbon Footprint enligt ISO14067. Under en eBikes hela livslängd (inkl. alla faser: från tillverkning, förpackning, transport via användning och till återvinning) är det genomsnittliga koldioxidavtrycket 300 kg CO2e.

Detta innebär att avtrycket från en eBike är ungefär dubbelt så stort som för en konventionell cykel. Detta är dock ett genomsnittligt värde och kan variera beroende på modell. Sett över den totala livslängden har en eBike ett relativt koldioxidavtryck på cirka 15-25 g/km, beroende den totala körsträckan. Om vi ser enbart till användningsfasen och de utsläpp som då uppstår på grund av strömförbrukningen, får vi ett genomsnittligt CO2-värde på 2-5 g/km, beroende på elmixen.

Under en eBikes hela livslängd (inkl. alla faser: från tillverkning, förpackning, transport via användning och till återvinning) är det genomsnittliga koldioxidavtrycket 300 kg CO2e. Detta innebär att avtrycket från en eBike är ungefär dubbelt så stort som för en konventionell cykel. Detta är dock ett genomsnittligt värde och kan variera beroende på modell.
För en objektiv jämförelse är det dock viktigt att tänka på att elcyklister i allt större utsträckning använder sina elcyklar i vardagen som ersättning för bilen och andra transportmedel. Till detta kan tilläggas att elcyklister cyklar två till tre gånger oftare och då avsevärt längre sträckor med sin eBike.

Totalt har en eBike ett genomsnittligt koldioxidavtryck på 300 kg CO2e. Av detta står då Bosch eBike-systemet för omkring 120 kg CO2e.
Efter ca. 800 eBike-kilometer har utsläppen för eBike-systemet kompenserats om du använder din eBike i stället för en bil, och efter 2000 eBike-kilometer har utsläppen för hela eBike-systemet kompenserats.
Dessa siffror är dock genomsnittsvärden. Beroende på modell kan avvikelser förekomma.

Hållbarhet hos Bosch eBike Systems

Allmänt

För Bosch är miljöskydd en väsentlig del av företagsansvaret. Med mer än 400 anläggningar över hela världen har Bosch-koncernen varit CO2-neutral (Scope 1 & 2) sedan 2020. Vi uppnådde koldioxidneutralitet genom att använda fyra åtgärder: ökad energieffektivitet, produktion av vår egen energi från förnybara källor (ny ren energi), köp av el från förnybara källor (grön el) och som sista åtgärd kompensera kvarvarande CO2-utsläpp. Under 2022 kompenserades återstående utsläpp på 0,7 miljoner ton CO2 med koldioxidkrediter. Scope 1, 2, 3 används i enlighet med  Greenhouse Gas Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard.
På Bosch eBike Systems är vi särskilt engagerade i tre strategiska pelare i den globala hållbarhetsstrategin:

  • Minimera CO2-fotavtrycken hos våra produkter,
  • Ansvar och transparens i leveranskedjorna och
  • Utvecklingen av en fungerande återvinningsekonomi.

Mer information finns  här.

I det 21:a århundradet står städer inför stora utmaningar: världens befolkning växer, resurserna minskar, klimatet förändras. Lösningar är efterfrågade. Elmobilitet kan bidra väsentligt till en hållbar stadsutveckling och en beboelig stadsmiljö. Pedelecs erbjuder speciellt stora möjligheter. De hjälper till att spara resurser och minska utsläpp.  Framför allt på korta sträckor är Pedelecs ett effektivt och funktionellt transportmedel. Kör du en eBike tar du dig fram snabbt, billigt och miljövänligt. Speciellt i stadsmiljöer har Pedelecs trafikpolitiskt en mycket stor potential. 

För varje ny- eller vidareutveckling av en produkt ser vi på hur vi kan minska våra produkters påverkan på miljön över hela dess livscykel. Något som har stor inverkan i detta avseende är konsekventa materialbesparingar. Vid utveckling och design läggs fokus på att göra kommande generationer av våra komponenter ännu mindre, mer kompakta och lättare. Genom att minska antalet delar minskar vi även materialåtgången: Färre råvaror krävs och arbetet med utveckling och tillverkning förenklas avsevärt. Ett exempel är den minskade vikten på våra drivenheter, där vi för Performance Line CX i Bosch eBike system 2 till exempel har lyckats göra en viktbesparing på ca 25 % i förhållande till den tidigare modellen. Genom att standardisera våra produkter och begränsa antalet varianter och delar uppnår vi skalfördelar vid tillverkningsprocessen, vilket leder till en minskning av den erforderliga energiåtgången per del. Ytterligare exempel finns i vår förpackningsstrategi. Från september 2020 levereras våra drivenheter i en hållbar fiberförpackning till våra kunder. Efter omfattande säkerhetstester kunde vi dessutom sluta med plastförpackningar för våra PowerTube-batterier och därmed spara ungefär en fjärdedel av CO2-utsläppen för dessa förpackningar.

Ansvar i försörjningskedjan

Som en division inom Bosch-koncernen är Bosch eBike Systems integrerat i hela företagets anläggningssystem. Komponenterna i våra eBike-system utvecklas vid huvudkontoret för Bosch eBike Systems i Reutlingen, Tyskland. Tillverkning och sammansättning av drivenheterna sker i Bosch-fabriken i Miskolc, Ungern. Tillverkningen och sammansättningen av batterierna sker också till största delen vid Boschs fabrik i Miskolc, Ungern och delvis i Penang, Malaysia.

Bosch eBike Systems införskaffar inte några råvaror som exempelvis litium, det ingår som en del av cellerna från leverantörer av litiumjonceller. En viktig pelare för arbetet med hållbarhet inom eBike-området är en transparent leverantörskedja som gör det möjligt att spåra så kallade kritiska råvaror på ett omfattande sätt. Till exempel begär vi omfattande information om leverantörskedjan från våra leverantörer av battericeller och spårar denna tillbaka till råvaruanskaffningen. Generellt sett måste våra leverantörer uppfylla strikta krav som baseras på principerna för UN Global Compact, huvudarbetsnormerna för den internationella arbetsorganisationen (ILO) och delvis på Bosch-normer som sträcker sig utanför dessa.

Bosch eBike Systems eftersträvar som regel att reservdelar ska finnas tillgängliga i minst 6 år efter den sista leveransen av produkten till eBike-tillverkarna. I enstaka fall kan det dock hända att vi inte kan uppfylla denna målsättning, om någon av våra leverantörer inte längre kan tillhandahålla enskilda komponenter. Om möjligt hänvisar vi till alternativa komponenter, t.ex. uppgraderingar.

Återvinningsekonomi

Användningen av material med återvunnet innehåll tas upp vid varje utvecklingsprojekt och granskas kritiskt, speciellt när det gäller produktkrav och säkerhetsstandarder. I dagsläget är andelen återvunnet material i eBike-komponenterna fortfarande låg. Materialmixen i våra produkter optimeras för det specifika användningsområdet och därmed ställs höga krav när det gäller tillförlitlighet och reproducerbarhet. När det gäller förpackningsmaterial testar vi också hur materialmixen kan utformas så miljövänligt som möjligt för att t.ex. minska användningen av engångsförpackningar samt kontinuerligt öka användningen av hållbara förpackningsmaterial och återanvändbara förpackningar. Ett exempel är vår förpackningsstrategi. Från september 2020 levereras våra drivenheter i en fiberförpackning till våra kunder.

Eftermontering och reparation är viktiga frågor i samband med hållbar produktutveckling och därmed en viktig del av vår hållbarhetsstrategi.
Underhållsarbeten och mindre reparationer av drivenheten kan utföras av återförsäljare. Detta inkluderar till exempel användning av en reparationssats för drivenheten, smörjning eller byte respektive eftermontering av lagerskyddsringar. Om ett större fel fastställs kommer motorn att hämtas av en Bosch-återförsäljare. Vid vissa fel modifierar vi drivenheterna som del av ett serviceärende. Detta innebär att enheter som uppfyller kraven efter motsvarande kontroller renoveras och efter en slutkontroll skickas de tillbaka till kunderna igen med full funktionalitet.
Vi granskar dock alltid våra reparationsmetoder med avseende på produktsäkerheten. För Bosch eBike Systems kommer produkternas säkerhet och tillförlitlighet alltid i första hand. Om man tar detta i beaktande så kan det därför hända att det inte är meningsfullt att reparera en skadad produkt. I sådana fall krävs ett komplett byte av produkten. Det är då viktigt för Bosch att hitta bästa möjliga lösning så att eBike-användaren snabbt kan börja använda sin cykel igen och få glädje av den under lång tid.

"Elektrisk utrustning kan lämnas in på vilken återvinningscentral som helst. Det är också möjligt att återlämna små elektriska apparater till fackhandeln, förutsatt att de har en försäljningsyta på > 400 m². Innan du gör dig av med den elektriska apparaten måste du ta ut alla batterier som går att ta ut och lämna dessa för batteriåtervinning. Observera att det kan finnas personuppgifter lagrade i displayer, och dessa uppgifter bör eventuellt raderas innan apparaten kasseras.

Hållbarhetsaspekter av Bosch eBike-batteriet

Allmänt

I Bosch eBike-batterier används cylindriska litiumjonceller. Celltekniken kan jämföras med den i celler som används i vissa elbilar. I en elbil används cirka 5 000-8 000 cylindriska celler, i ett normalt eBike-batteri är det bara mellan 40-60. En elbil motsvarar därmed cirka 130 eBikes baserat på antalet celler.

De litiumjonceller som används i Bosch eBike-batterier har tillverkats enligt den bästa tillgängliga tekniken. För närvarande behövs kobolt fortfarande: Kobolt ger en hög energitäthet i battericeller och förbättrar därmed batteriets prestanda. Tillsammans med våra leverantörer arbetar vi med att vidareutveckla tekniken för battericeller för att kontinuerligt minska andelen kritiska råvaror som t.ex. kobolt i våra eBike-batterier. Sedan 2013 har koboltinnehållet i katoden minskats med 65 %.

Du kan kostnadsfritt lämna in ditt gamla eller defekta elcykelbatteri till en cykelåterförsäljare, som sedan ser till att det återvinns på ett miljövänligt sätt. Du behöver inte köpa ett nytt batteri för att kunna lämna in ditt gamla batteri.

Observera att du aldrig ska vidröra skadade batterier med dina bara händer, eftersom elektrolyt kan läcka ut och orsaka hudirritation. Förvara ett defekt batteri på ett säkert ställe utomhus med övertejpade kontakter och ta det till din cykelåterförsäljare för korrekt avfallshantering så snart som möjligt.

I första hand prioriteras säker konstruktion för våra produkter, vilket såklart även gäller för batterierna. Höga krav på kvalitet och säkerhet ger robusta och hållbara produkter. Optimalt anpassad cellspecifikation och elektronik som optimerar livslängden bidrar till att maximera användningstiden och batteriets energigenomströmning, vilket därmed i sin tur bidrar till bästa möjliga hållbara utnyttjande av de material som används. Sträckan som ett Bosch eBike-batteri tillryggalägger under sin livstid kan vid motsvarande användning och hantering uppgå till 60 000 km. För att minimera batteriernas miljöpåverkan försöker vi hålla andelen så kallade kritiska råvaror i cellerna så låg som möjligt vid utvecklingen av produkterna, samtidigt som vi ökar andelen återvunnet material i enlighet med säkerhetskraven. Sedan 2013 har t.ex. koboltinnehållet i battericellernas katod minskat med 65 %. Med hjälp av våra celleverantörer ser vi dessutom till att vi kan spåra hela leverantörskedjan för att säkerställa en mer socialt ansvarsfull utvinning av råvaror.

Reparera

Vissa leverantörer hävdar att de kan rekonditionera begagnade celler. Bosch avråder dig från att göra det. Då kan säkerheten och ett optimalt samarbete med batterihanteringssystemet inte längre garanteras. Dessutom finns det en säkerhetsrisk och om batteriet öppnas eller ändras godkänns eventuellt inte garanti- och ersättningsanspråk.

Av säkerhetsskäl kan defekta, gamla eller "uttjänta" batterier inte repareras eller rekonditioneras. Litiumjonbatterier är komplexa, fint kalibrerade system med högt energiinnehåll. Efter en reparation går det inte längre att garantera korrekt funktion och optimalt samarbete med batterihanteringssystemet. Det går heller inte att garantera att kåpan är tät när batteriet sätts ihop igen. Av säkerhetsskäl måste batterier genomgå omfattande serietester som uppfyller kraven enligt nationell och internationell lagstiftning och normativa krav innan de får användas i trafiken. Dessa serietester kan inte genomföras på ett enstaka reparerat batteri på grund av det föreskrivna antalet deltester. Detta omfattar till exempel läckagekontroll samt överbelastningstester och kortslutningskontroller. Om dessa tester inte utförs finns det stor risk att t.ex. fukt tränger in i batteriet och i värsta fall orsakar en kortslutning, vilket utgör en fara. Allt detta kan ha säkerhetsrelevanta följder. Av säkerhetsskäl avråder Bosch därför starkt ifrån att utföra några reparationer.

Återanvänd

Våra batterier är speciellt framtagna och certifierade för användning i eBikes. Vi kan inte garantera tillförlitlig drift vid andra användningsområden.
Därför avråder vi starkt från andrahandsanvändning och anser att den bästa metoden är att korrekt returnera defekta eller förbrukade litiumjonbatterier för återvinning. Nya återvinningsmetoder återvinner en stor andel värdefulla råvaror så att de kan användas för tillverkning av nya celler. Dessutom anses återvinningsförfarandet vara miljövänligt och det ger en positiv CO2-balans tack vare återvinningen av råvarorna.

Återvinn

Om ett batteri har nått slutet av sin livstid måste det kasseras på korrekt sätt. I Tyskland innebär detta GRS, det gemensamma insamlingssystemet för batterier. Vi uppmanar användare av våra eBike-system som har ett defekt eller uttjänt batteri att uppsöka en fackhandlare som ser till att batteriet avfallshanteras korrekt. För eBike-användare och återförsäljare är återvinning kostnadsfri.
Genom korrekt återvinning sparas resurser och värdefulla ämnen återförs till råvarukretsloppet. På detta vis kan råvaror som aluminium, koppar, kobolt eller nickel med hög återvinningsgrad återvinnas och bearbetas så att de kan användas i nya produkter.

Den rättsliga grunden för återvinning regleras nationellt. Det är batteritillverkaren som ansvarar för återvinningen. När produkten eBike korsar en landsgräns blir dock importören automatiskt tillverkare. I länder utanför Tyskland är detta cykeltillverkaren eller cykelhandlaren. På grund av detta nationella synsätt tillhandahåller Bosch eBike Systems en direktlösning för batteriåtervinning i Tyskland. På alla andra marknader där vi är verksamma, t.ex. USA, Kanada, Australien och Nya Zeeland, stöttar vi våra kunder med detta på bästa möjliga sätt och främjar landsomfattande branschlösningar om sådana ännu inte finns i vissa regioner.

Bosch eBike Systems samarbetar med många återvinningsföretag och stöttar nya och hållbara återvinningsmetoder. Återvinningens effektivitet beror på återvinningsprocessen. Med nya återvinningsprocesser är det möjligt att uppnå en återvinningseffektivitet på upp till över 90 %.