Hållbarhet

From Bosch with respect

Hållbarhet

From Bosch with respect

Hållbarhet som tar oss framåt – eBike

Hållbarhet är ett gemensamt projekt. Vi kan alla bidra till att skona resurser och minska utsläpp – av respekt för naturen och nästa generation. Framför allt i trafiken: Vår rörlighet orsakar mer än en femtedel av världens koldioxidutsläpp. eBiking bidrar till att sänka den här siffran.

eBikes kan nämligen användas till att avlasta både trafiken och klimatet. En eBike gör pendlingen mer avstressad och ofta även bilen överflödig, vid både person- och lasttransporter. Den tar lite plats och orsakar vare sig buller eller avgaser. Omställningen är en vinst för miljön. Och därmed för oss alla.

eBike är ett av våra mest miljövänliga transportmedel. Med den är du rörlig på ett hållbart sätt – flexibelt, utsläppsfritt, tyst och klimatsnällt.

En grön, hållbar eBike

eBike är nästa utvecklingssteg inom cyklingen. Du kan cykla längre, högre och mer fjärran – utan att hållbarheten blir lidande.

Illustration av en grön eBike i naturen

eBike transporterar människor och last både smidigt och effektivt, i synnerhet korta avstånd. Därför lämpar den sig perfekt för att ersätta bilen och andra färdmedel.

Illustration av en grön eBike i stan

Livscykel för en eBike

I harmoni med naturen

Hållbarhet sträcker sig från start till mål. Redan vid utvecklingen av en produkt lägger vi stor vikt vid användningen av resurser och dess effekter på miljön. Under den så kallade ”Design for Environment” undersöker vi hur en ny produkt kan framställas så hållbart som möjligt, och det gäller hela förädlingskedjan. Vi börjar med valet av miljövänliga råmaterial och användning av återvunna material och går vidare till energisnåla tillverkningssteg och utformning av så hållbara förpackningar som möjligt.

Synsättet är i samklang med Boschs hållbarhetsstrategi. Målet är att minimera produkternas miljöpåverkan, säkerställa transparens och ansvarsfördelning i försörjningskedjan och upprätta en cirkulär ekonomi.

Hållbar rörlighet

Låga utsläpp under hela livscykeln

För att kunna jämföra färdmedels hållbarhet är koldioxidavtryck under hela livscykeln ett centralt mått. Tillsammans med TÜV Rheinland Energy GmbH har vi beräknat och utvärderat det så kallade Product Carbon Footprint enligt internationell standard (ISO14067). Resultatet: Cirka 75 procent av koldioxidavtrycket för en eBike uppstår vid tillverkningen, 15 procent vid den faktiska användningen och resten vid transport, förpackning och återvinning. Under en eBikes totala livslängd uppgår koldioxidavtrycket till ca 14 g/km.

Om man enbart ser till den tid då du kör din eBike på gatan ger strömförbrukningen ett genomsnittligt koldioxidvärde på 2–5 g/km, beroende på elens sammansättning. Jämfört med detta ligger en personbil enligt tyska miljödepartementet på ca 150 g koldioxid/personkilometer (pkm) och kollektivtrafiken ligger på mellan 60 och 80 g koldioxid/pkm. Cykeln och även eBike ger alltså betydligt mindre utsläpp än alla andra färdmedel.

Mindre är mer: Jämförelse av koldioxidutsläpp

Renare alternativ

eBike är svaret på många frågor och utmaningar i vår tid: resursbrist, klimatomställning, urbanisering. Framför allt till korta avstånd är eBike ett effektivt färdmedel. Kör du en eBike tar du dig fram billigt och miljövänligt.

Trots att batteri och drivning under produktionen kräver mer energi än för en cykel: eBike körs nämligen oftare och betydligt längre sträckor. I vardagen kan en eBike i många lägen ersätta bilen, till exempel en eCargobike när man ska handla, och den nödvändiga energiförbrukningen på ca 7 Wh per körd kilometer är i jämförelse väldigt låg.

“Med våra produkter vill vi ge ett bidrag till mer klimatvänliga framtidstjänster som gör människan hållbar, flexibel och rörlig – med massor av körglädje.

Claus Fleischer,
vd för Bosch eBike Systems

Steg för steg mot hållbarhet

Vid bedömning av eBikes hållbarhet behöver man se till varje enskild komponent. eBike System förvandlar cykeln till ett eldrivet färdmedel. Drivning, batteri och display erbjuder elektrisk medvind, flexibilitet och körglädje.

Steg för steg mot hållbarhet

Vid bedömning av eBikes hållbarhet behöver man se till varje enskild komponent. eBike System förvandlar cykeln till ett eldrivet färdmedel. Drivning, batteri och display erbjuder elektrisk medvind, flexibilitet och körglädje.

Batterier

eBikes påverkan på miljön avgörs av tillverkningen, användningen och återvinningen av batteriet. Därför gör vi vårt yttersta för att maximera dess livslängd och främja hållbara återvinningslösningar.

Batterier

eBikes påverkan på miljön avgörs av tillverkningen, användningen och återvinningen av batteriet. Därför gör vi vårt yttersta för att maximera dess livslängd och främja hållbara återvinningslösningar.

Drivning

Något som har stor inverkan på arbetet med att minska drivningens miljöpåverkan är genomgående materialbesparingar. Vi strävar efter att varje ny generation av våra komponenter ska bli mindre, lättare och mer kompakt. De viktigaste komponenterna i drivningen kommer från en sammanslutning av europeiska och tyska underleverantörer.

Drivning

Något som har stor inverkan på arbetet med att minska drivningens miljöpåverkan är genomgående materialbesparingar. Vi strävar efter att varje ny generation av våra komponenter ska bli mindre, lättare och mer kompakt. De viktigaste komponenterna i drivningen kommer från en sammanslutning av europeiska och tyska underleverantörer.

Displaylösningar

Förutom drivning och batteri blir miljöpåverkan från displaylösningarna betydligt mindre. Även här undersöker vi för alla produkter hur vi kan optimera livslängden, förbättra materialsammansättningen och samtidigt göra det enklare att reparera våra produkter.

Displaylösningar

Förutom drivning och batteri blir miljöpåverkan från displaylösningarna betydligt mindre. Även här undersöker vi för alla produkter hur vi kan optimera livslängden, förbättra materialsammansättningen och samtidigt göra det enklare att reparera våra produkter.

Hållbarhet på Bosch

Steget före i klimatarbetet

Koldioxidneutral Bosch-logga

På Bosch har vi en gemensam målsättning: Genom god affärsverksamhet, miljöengagemang och ansvarsfullt företagande vill vi förbättra livskvaliteten för människan och levnadsförhållandena för dagens och framtida generationer. Framför allt när det gäller klimatarbetet intar vi en ledande roll. År 2020 hade över 400 Bosch-anläggningar världen över – från utveckling till produktion och administration – lyckats uppnå nollutsläpp av koldioxid. Det omfattar naturligtvis samtliga anläggningar inom Bosch eBike Systems.

Med produktpaletten från Bosch eBike Systems ger vi även ett viktigt bidrag till framtidens rörlighet. Inte bara som en del i vårt ansvar som företag, utan också av respekt för kunder, partner och miljön. Som eBikers känner vi nämligen en särskild samhörighet med naturen. Ett positivt bidrag till miljöarbetet är för oss inte bara förnuftigt, utan en hjärtefråga.

Läs mer