Hållbarhet hos Bosch eBike Systems

Hållbarhet hos Bosch eBike Systems

Hållbar mobilitet med elcykel

Vår mobilitet står för mer än en femtedel av alla CO2-utsläpp över hela världen. Att cykla på en elcykel hjälper till att sänka detta värde eftersom det gör det möjligt för oss att minska trafiken och dess påverkan på miljön. De kräver lite utrymme och skapar inte buller eller avgaser. Att byta till elcykel är en vinst för miljön. Och därav för var och en av oss.

Men att byta till en elcykel är bara ett av många steg mot hållbar mobilitet. För Bosch eBike Systems börjar resan mycket tidigare: På den här sidan visar vi hur vi kontinuerligt arbetar för att göra elcyklars livscykel mer ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart, och vi förklarar vilken roll hållbarhet spelar för hela Bosch. Vi ger dig också tips om mer hållbar elcykling och allmän information om hållbarheten hos elcyklar.

Jämfört med andra transportmedel är elcykeln ett mycket miljövänligt sätt att ta sig runt - mer flexibelt, tystare och mer klimatvänligt.

 

Elcykeln är nästa evolutionära steg inom cykling. Även om CO2-fotavtrycket för en elcykel är större än hos en konventionell cykel, cyklar elcyklister mycket oftare och tar längre rutter – en miljövinst.

Elcykeln kan användas för att transportera människor eller last effektivt, särskilt över korta avstånd. Det gör det till det perfekta valet när du vill byta ut din bil eller andra transportmedel.

CO2-utsläpp i jämförelse

Elcykeln är ett av svaren på nutidens frågor och utmaningar: resursbrist, klimatförändringar, urbanisering. Elcyklar är ett effektivare alternativ till andra transportmedel, särskilt över korta avstånd. Människor som cyklar tar sig runt billigare och gör mindre miljöpåverkan. 

Även om elcykelkomponenter, som batteriet eller drivenheten, orsakar mer utsläpp under produktionen än vanliga cyklar, cyklar personer som använder elcykel mycket oftare och betydligt längre sträckor. I vardagen kan elcykeln användas istället för bilen i många situationer, som när du handlar med en ellastcykel. Energibehovet är mycket lågt, cirka 7 Wh el per cyklad kilometer.

Om du bara ser till tiden på vägen med din elcykel, resulterar strömförbrukningen i ett genomsnittligt CO2-emissionsvärde på 2-5 g/km, beroende på strömmix. Jämförelsevis släpper enligt Federal Environment Agency en bil ut cirka 150 g CO2/passagerarkilometer (pkm), medan kollektivtrafiken släpper ut mellan 50 och 110 g CO2/pkm. Jämfört med alla andra transportmedel har cykeln och elcykeln betydligt lägre utsläpp.

Elcykeln är därför ännu mer hållbar på vägen

Vi har sammanställt några tips för mer hållbar elcykling. Från effektivare användning av batteriet, för ännu större räckvidd och längre livstid, till miljömedvetet beteende när du cyklar.

Batteriet står för en stor del av din elcykels CO2-fotavtryck. Så att använda den på rätt sätt är avgörande - inte bara för din cykelglädje, utan också för att det ger större hållbarhet. Med rätt hantering och skötsel kan du optimera livslängden på din elcykels batteri. Läs mer om mer hållbar hantering och användning i vår batteriguide.

Gå till batteriguiden

Naturligtvis vill eMountainbikers erövra bergen. Men hänsynen till natur och medmänniskor får inte glömmas bort. Den professionelle eMTB-åkaren Stefan Schlie förklarar för oss i en kort video hur man - med rätt etikett - kan ha kul på ett hållbart sätt.

Det goda livet finns där: En elcykelsemester är inte bara miljövänlig, utan också rolig och håller dig i form. Den kombinerar unika upplevelser med ett medvetet förhållningssätt till naturen. Här är några tips på hur du minimerar ditt ekologiska fotavtryck på semestern.

Hållbarhet hos Bosch eBike Systems

Hållbarhet är ett delat ansvar och vi på Bosch eBike Systems har siktet inställt på en hållbar framtid. Som en del av Bosch Group har vi ett gemensamt mål: Vi vill att våra produkter ska bidra till en klimatvänlig framtid där människor är mobila på ett hållbart, flexibelt sätt, och får en bättre cykelupplevelse. 

Att ta ansvar – ta sig an utmaningar.

Hållbarhetstanken är inte bara nödvändig för Bosch eBike Systems, det är en självklarhet. Boschs överordnade hållbarhetsstrategi "Nya dimensioner – Hållbarhet 2025" beskriver företagets mål utifrån sex grundläggande frågor: Klimatskydd, hälsa, mänskliga rättigheter, vatten, återvinningsekonomi och mångfald. På Bosch eBike Systems är vi särskilt engagerade i tre strategiska pelare i den globala hållbarhetsstrategin: 

  1. Minimera CO2-fotavtrycken hos våra produkter,
  2. Ansvar och transparens i leveranskedjorna och 
  3. Utvecklingen av en fungerande återvinningsekonomi. 

 Från den stund vi börjar utveckla en produkt ägnar vi stor uppmärksamhet åt dess miljöpåverkan. Baserat på detta "Designa för miljön"-upplägg överväger vi hur en ny produkt kan utformas för att vara så hållbar som möjligt, i hela värdekedjan. Detta börjar med valet av miljövänliga råvaror och användningen av återvinningsbart material, och fortsätter genom energibesparande tillverkningssteg till arbetet med att utforma förpackningar som är så hållbara som möjligt.

Ansvar i försörjningskedjan
Ansvar i försörjningskedjan
Återvinningsekonomi
Återvinningsekonomi

CO₂-fotavtryck

Hållbarhet är ett nyckelkriterium i vår produktutveckling. Vi gör ekologiska bedömningar, utvärderar produktspecifika miljöaspekter i varje skede av livscykeln och arbetar kontinuerligt med att förbättra dem. 

CO2-fotavtryck och livscykelanalys 

 CO2-fotavtrycket över hela livscykeln är ett nyckelmått när man jämför produkters hållbarhet. I en så kallad livscykelanalys (LCA) utvärderar vi produktspecifika miljöaspekter i varje livscykelfas – från upphandling, tillverkning och användning till bortskaffande. 

Tillsammans med TÜV Rheinland har vi beräknat det genomsnittliga CO2-fotavtrycket för en elcykel och för Bosch eBike-systemkomponenter (drivenhet, batteri, display, styrenhet) i detalj och identifierat de största potentiella besparingarna. 

Resultatet: Under hela livscykeln - från produktion till återvinning - genererar en elcykel en CO2-mängd motsvarande cirka 300 kg. Cirka 75 % av CO2-utsläppen kommer från material och tillverkning, cirka 15 % från faktisk användning av elcykeln, och de återstående ca 10 % vid transport, förpackande och återvinning. Med 121 kg produceras cirka 36 % av det totala fotavtrycket av eBike-systemet, med andra ord: komponenterna som förvandlar en cykel till en elcykel. Den största delen av detta produceras av eBike-batteriet. 

Genom att använda denna data kan vi identifiera negativ påverkan på miljön och därmed designa produkter som är mer hållbara i framtiden.

Ansvar i försörjningskedjan

Vi arbetar med en systematisk analys av de sociala och ekologiska riskerna längs hela värdekedjan. Vårt mål är att uppnå full transparens i vår försörjningskedja för alla Bosch eBike-produkter.

Transparens i försörjningskedjan

En nyckelpelare i vår hållbarhetsverksamhet är en transparent försörjningskedja som möjliggör omfattande spårning av kritiska råvaror. Här är särskilt eBike-batteriet i fokus. Till exempel utvecklade vi 2021 ett "hållbarhetsformulär" i samarbete med battericellsleverantörer för att ta reda på viktiga detaljer om distributionskedjan - ända tillbaka till brytningen av råvaror i gruvan. Vi avser att bredda omfattningen av detta till att även omfatta andra eBike-systemkomponenter som innehåller material som aluminium och magnesium - som drivsystemet och styrenheten. Resultaten kommer också att verifieras genom lämpliga utvärderingar. Vill du lära dig mer om Bosch Global Supply Chain Standards? Mer information finns tillgänglig här.

Kobolt i battericeller

För att kontinuerligt minska mängden kritiska råvaror i eBike-batterier arbetar vi tillsammans med våra leverantörer för att främja den tekniska utvecklingen av battericeller. Sedan 2013 har vi redan gjort framsteg och genom tekniska utvecklingar minskat kobolthalten med 65 % i katoden på eBike-battericellen. Vårt mål är att ytterligare minska kobolthalten samtidigt som battericellens kapacitet ökar.

Återvinningsekonomi

Vi arbetar för att erbjuda och förbättra återvinningslösningar på alla våra marknader, till exempel genom att gemensamt etablera eller ge råd om branschlösningar och genom att kontakta återvinningsföretag direkt. I återvinningsekonomin ingår också utveckling av nya förpacknings- och transportkoncept.

Återtillverkning av drivenheter

Reparationsmöjligheter och enkelt underhåll är två av våra viktigaste kriterier för produktutveckling och väsentliga hörnstenar i en fungerande återvinningsekonomi. Vi förser oberoende cykelhandlare med kunskap och verktyg för att utföra underhåll och mindre reparationer av drivenheten. Bosch eBike-drivenheter som byts ut kostnadsfritt under garanti och goodwill rekonditioneras, vilket innebär att dreven genomgår en teknisk översyn och efter ett sluttest görs tillgängliga för kunden igen med full funktionalitet.

Återvinna eBike-batterier

När ett batteri har nått slutet av sin livslängd måste det kasseras på lämpligt sätt. Vi uppmanar användarna av våra eBike-system att ta defekta eller urbrukade batterier till sin lokala återförsäljare, som ser till att de kasseras på lämpligt sätt. Lämpliga återvinningsmetoder sparar resurser och värdefulla råvaror återförs till materialkretsloppet. Bosch eBike Systems stödjer nya och hållbara återvinningsmetoder. Återvinningens effektivitet beror på återvinningsprocessen. Nya återvinningsprocesser kan ha en återvinningseffektivitet på över 90 %.

I de flesta fall är retur och återvinning av batterier kostnadsfritt för elcyklister. 

Nya förpacknings- och transportkoncept

Sedan september 2020 har drivenheter från Bosch eBike Systems levererats i hållbara och lättåtervinningsbara formgjutna fiberförpackningar istället för polystyren. Detta ger inte bara lägre material- och återvinningskostnader, utan säkerställer också optimerad förpackningstäthet vid transport och lagring – och leder i slutändan till CO2-besparingar på ca. 45%. Efter omfattande tester kunde vi dessutom avstå från plastfolien på våra PowerTube-batterier, vilket ledde till ca. 20 % minskning av CO2-utsläppen för denna förpackning. Vi levererar även våra produkter på europallar som byts ut och återanvänds efter lossning.

“Vi vill att våra produkter ska bidra till en klimatvänlig framtid där människor är mobila på ett hållbart, flexibelt sätt, och får en bättre cykelupplevelse.

Claus Fleischer,
VD på Bosch eBike Systems

Vad gör Bosch när det gäller hållbarhet?

Ekonomiskt, ekologiskt och socialt ansvarsfullt agerande är grunden för vår framgång – detta vägleder hela vårt företag och återspeglas i alla delar av verksamheten.

Pionjärer inom klimatskydd

På Bosch har vi ett gemensamt mål: vi strävar efter att förbättra människors livskvalitet och skydda nuvarande och framtida generationers försörjning genom att agera på ett hållbart sätt. Vi spelar en pionjärroll inom framför allt klimatskydd. Sedan 2020 ger de 400+ Bosch-anläggningarna världen över – från utveckling och produktion till administration – inte längre något CO2 -fotavtryck. En oberoende revisionsbyrå har officiellt bekräftat detta. Nu vill vi optimera mixen av åtgärder och på så sätt minska miljöpåverkan ytterligare. Samtidigt vill vi utveckla klimatskyddet även bortom vår direkta inflytandesfär och systematiskt minska utsläppen både uppströms och nedströms – vårt mål är att minska utsläppen med 15 % fram till 2030.

Läs mer

Vanliga frågor om hållbarhet

För Bosch är miljöskydd en väsentlig del av företagsansvaret. Sedan 2020 har Bosch med sina etableringar på mer än 400 platser globalt varit klimatneutrala. Detta inkluderar även affärsområdet Bosch eBike Systems.
Även för Bosch eBike Systems spelar ämnet hållbarhet en central roll och ingår i företagsstrategin. Redan vid utvecklingen av en produkt arbetar vi intensivt med hur den kan förbättra människors livskvalitet, minska belastningen på omvärlden och hur man kan arbeta på ett än mer resursbesparande sätt. Design for Environment är en fast beståndsdel i vår produktutvecklingsprocess: Redan under konceptfasen arbetar vi med hur en ny produkt kan konstrueras så hållbart som möjligt. De kriterier man ser på gäller även i denna tidiga fas hela värdekedjan, som exempelvis val av miljövänliga råvaror, användning av återvunna material samt energieffektiva tillverkningssteg och prioritering av mer hållbara alternativ vid utformning av förpackningar.

För varje ny- eller vidareutveckling av en produkt ser vi på hur vi kan minska våra produkters påverkan på miljön över hela dess livscykel. Något som har stor inverkan i detta avseende är konsekventa materialbesparingar. Vid utveckling och design läggs fokus på att göra kommande generationer av våra komponenter ännu mindre, mer kompakta och lättare. Genom att minska antalet delar minskar vi även materialåtgången: Färre råvaror krävs och arbetet med utveckling och tillverkning förenklas avsevärt. Ett exempel är den minskade vikten på våra drivenheter, där vi för Performance Line CX i Bosch eBike system 2 till exempel har lyckats göra en viktbesparing på ca 25 % i förhållande till den tidigare modellen. Genom att standardisera våra produkter och begränsa antalet varianter och delar uppnår vi skalfördelar vid tillverkningsprocessen, vilket leder till en minskning av den erforderliga energiåtgången per del. Ytterligare exempel finns i vår förpackningsstrategi. Från september 2020 levereras våra drivenheter i en hållbar fiberförpackning till våra kunder. Efter omfattande säkerhetstester kunde vi dessutom sluta med plastförpackningar för våra PowerTube-batterier och därmed spara ungefär en fjärdedel av CO2-utsläppen för dessa förpackningar.

I det 21:a århundradet står städer inför stora utmaningar: världens befolkning växer, resurserna minskar, klimatet förändras. Lösningar är efterfrågade. Elmobilitet kan bidra väsentligt till en hållbar stadsutveckling och en beboelig stadsmiljö. Pedelecs erbjuder speciellt stora möjligheter. De hjälper till att spara resurser och minska utsläpp.  Framför allt på korta sträckor är Pedelecs ett effektivt och funktionellt transportmedel. Kör du en eBike tar du dig fram snabbt, billigt och miljövänligt. Speciellt i stadsmiljöer har Pedelecs trafikpolitiskt en mycket stor potential. 

Cykeln är ett av de mest hållbara transportmedlen. Med mycket låg materialanvändning och fordonsvikt möjliggör den rörlighet som är flexibel, utsläppsfri, tyst och miljövänlig. Att cykla regelbundet är dessutom bra för hälsan. 

eBike är nästa utvecklingssteg inom cyklingen. Med den kan du göra längre turer, färdas längre sträckor och övervinna större höjdskillnader. Totalt sett har användningsmöjligheterna för eBikes utökats avsevärt, utan att egenskaperna eller CO2-utsläppen vid tillverkningen har förändrats nämnvärt i jämförelse med cyklar. Trots att batteri och drivenhet kräver mer energi än för en cykel, speciellt vid tillverkningen, använder elcyklister sina elcyklar allt mer i vardagen som ersättning för bilen och andra transportmedel. Till detta kan tilläggas att elcyklister cyklar oftare och då avsevärt längre sträckor med sin elcykel. Dessutom är den erforderliga energiåtgången mycket låg, med en genomsnittlig strömförbrukning på 7 Wh per cyklad kilometer. 

Fler vanliga frågor