Vanliga frågor och svar

Säkerhetsanvisningar

Är trimning tillåtet?

Vad kan jag själv reparera på Bosch-drivsystemet?

Reparera batteriet, byta celler eller rekonditionera batteriet?

Jag har hittat ett begagnat batteri till Bosch eBike-systemet på nätet. Kan jag använda det?

Finns det alternativa laddare för Bosch eBike-system?

Vad är drifts- och förvaringstemperaturerna?

Vad ska jag tänka på vid transport?

Vilka assistansnivåer kan jag välja mellan?

Hur ändrar jag assistansnivå?

Vad är gångstöd?

Kje izvem, kaj pomenijo različne kode napak?

Hur kan jag ställa in ett serviceintervall?

Hållbarhet

På vilket sätt bidrar Bosch eBike Systems till en hållbar trafikomställning?

Vad gör en Pedelec till ett hållbart transportmedel?

Vilken roll spelar hållbarhet för Bosch eBike Systems?

Finns det något aktuellt exempel på hur Bosch har gjort elcyklar än mer hållbara?

Hur stort CO2-avtryck har en Pedelec?

Vad är genomsnittsförbrukningen för en Pedelec vid användning?

Varifrån kommer de viktigaste råvarorna för motor och batteri, som exempelvis litium till battericellerna? /Varifrån införskaffar Bosch eBike Systems sina råvaror?

Vilka battericeller används i Bosch eBike?

Var tillverkar Bosch eBike Systems sina eBike-system?

Vilka kriterier används av Bosch eBike vid inköp av battericeller?

Hur hög är andelen återvunnet material i Bosch eBike-komponenter?

Vilka åtgärder vidtar Bosch eBike Systems för att förbättra hållbarheten för eBike-batterier?

Vad gör batterier från Bosch eBike mer hållbara än produkter från andra tillverkare?

Vilka faktorer hjälper till att förlänga livslängden på ett eBike-batteri?

Återvinns Bosch eBike-batterier?

Vem ansvarar för återvinning av ett eBike-batteri?

Hur hög är återvinningsgraden för eBike-batterier?

Kan gamla eBike-batterier användas någon annanstans resp. för andra syften?

Kan komponenterna från Bosch eBike Systems repareras?

Kan eBike-batterier från Bosch repareras?

Kommer reservdelar att finnas tillgängliga även när produktens livscykel är avslutad?

Kiox

Uppkopplad träningspartner: Kiox har alla funktioner en cyklist med sportambitioner behöver – inklusive navigation som kan användas via smartphoneappen.

Till produktsidan

Varför tar programvaruuppdateringen så lång tid?

Kan jag använda cykeldatorn på en annan elcykel också?

Hur aktiverar/avaktiverar jag gångstödet respektive starthjälpen?

Hur länge håller batteriet i cykeldatorn när jag lossar cykeldatorn från elcykeln?

Hur ser jag vilken assistansnivå som är aktiverad?

Vilken skyddsklass uppfyller cykeldatorn?

Hur kan jag byta bakgrund på min cykeldator?

Hur slår jag på eBike-systemet?

Varför visas ibland ett batteri och ibland två batterier på statusskärmen?

Hur ansluter jag min smartphone till cykeldatorn?

Vilka hälsovärden visar cykeldatorn?

Vad ska jag tänka på om cykeldatorn inte kommer att användas under en längre tidsperiod?

Min cykeldator kan inte ansluta till min smartphone. Vad ska jag göra då?

Hur vet jag om det finns en programvaruuppdatering till cykeldatorn?

Mina eBike-turer visas inte på webbportalen eller i appen. Vad kan detta bero på?

Hur registrerar jag mina eBike-turer?

Vad används väljarknappen till?

Hur kommer jag åt inställningarna på cykeldatorn?

Vilka värden visas om jag tar ut Kiox ur hållaren?

Hur gör jag för att registrera mig?

Kako potovalni računalnik uporabljam kot motivacijo za vadbo?

Var ser jag kvarstående räckvidd för eBike-batteriet?

Zer da eSuspension esekidura elektronikoa?

eSuspension (esekidura elektronikoa) ondoren instalatu daiteke?

Zer erakusten da ABS sisteman eta nola funtzionatzen du argi-adierazleak?

Hur överför jag mina inställningar till cykeldatorn?

Kan jag koppla ihop min cykeldator med en annan smartphone/ett annat användarkonto?

Var kan jag se vad de olika felkoderna betyder?

Hur uppdaterar jag min Kiox?

Var ser jag om cykeldatorn är ansluten till min smartphone?

Hur gör jag för att nollställa mina färddata?

Vad baseras höjdmätningen på?

Vilka pulsmätare kan användas till cykeldatorn?

Kakšni sta obratovalna temperatura in temperatura skladiščenja?

Hur ansluter jag extern utrustning som t.ex. en pulsmätare?

Nyon (BUI350)

Mångsidig som inga andra: Den nya cykeldatorn Nyon är den uppkopplade allroundenheten för din eBike. Tack vare pekfunktionen kan du bekvämt hantera färgdisplayen. 

Till produktsidan 

Hur ansluter jag extern utrustning som t.ex. en pulsmätare?

Varför tar programvaruuppdateringen så lång tid?

Vad ska jag tänka på vid starkt solsken?

Hur förstorar eller förminskar jag kartan på Nyon?

Kan jag använda cykeldatorn på en annan elcykel också?

Var ser jag kvarstående räckvidd för eBike-batteriet?

Hur kommer det sig att den aktiva navigeringen avviker från min planerade rutt?

Hur laddar jag cykeldatorn?

Hur länge håller batteriet i cykeldatorn när jag lossar cykeldatorn från elcykeln?

Hur använder jag cykeldatorn som hälsomotiverare?

Kan jag logga in på en annan cykeldator med mitt användarkonto?

Hur kommer jag åt inställningarna på cykeldatorn?

Hur kan jag ange ett mål?

Hur gör jag för att registrera mig?

Hur vet jag om det finns en programvaruuppdatering till cykeldatorn?

Komma igång – hur börjar jag använda cykeldatorn?

Vilket kartmaterial är tillgängligt på min Nyon?

Hur fungerar det när Nyon streamar kartmaterial via mobilen?

Hur aktiverar/avaktiverar jag gångstödet respektive starthjälpen?

Var kommer kartmaterialet ifrån?

Hur ansluter jag min smartphone till cykeldatorn?

Var ser jag om cykeldatorn är ansluten till min smartphone?

Var slår jag på WiFi på Nyon?

Hur ansluter jag Nyon till ett WiFi-nätverk?

Var ser jag om Nyon är ansluten till ett WiFi-nätverk?

Hur slår jag på eBike-systemet?

Mina eBike-turer visas inte på webbportalen eller i appen. Vad kan detta bero på?

Hur ser jag vilken assistansnivå som är aktiverad?

Hur överförs min GPX-rutt till Nyon?

Hur överför jag mina inställningar till cykeldatorn?

Vad baseras ruttangivelserna ”MTB”, ”Vacker” och ”Snabb” på?

Hur gör jag för att nollställa mina färddata?

Hur kan jag köra färdiga GPX-rutter med min Nyon?

Hur leder Nyon mig längs de angivna etappmålen?

Varför navigerar inte Nyon mig till mitt valda etappmål?

Hur registrerar jag mina eBike-turer?

Vad baseras höjdmätningen på?

Kan jag ändra kartvisningen på Nyon?

Vad innebär underfunktionerna ”Åk hem” och "Åk till jobbet”?

Vad är ”Individuella körlägen”?

Finns det intressanta platser som är förinställda?

Vilken skyddsklass uppfyller cykeldatorn?

Vad är drifts- och förvaringstemperaturerna?

Hur fungerar navigeringen på Nyon?

Kan jag komma åt mål som jag angivit tidigare?

Vilka hälsovärden visar cykeldatorn?

Hur synkroniseras individuella körlägen och användaranpassade skärmar?

Var kan jag se vad de olika felkoderna betyder?

Kan jag ladda min smartphone på elcykeln?

Hur kan jag byta bakgrund på min cykeldator?

Min cykeldator kan inte ansluta till min smartphone. Vad ska jag göra då?

Kan jag koppla ihop min cykeldator med en annan smartphone/ett annat användarkonto?

Komma igång – hur ställer jag in språk på cykeldatorn?

Hur gör jag för att spara platser?

Hur flyttar jag min kartsektion?

Vilka värden visas om jag tar ut Kiox ur hållaren?

Vad används väljarknappen till?

Vad är standbyläget och hur aktiverar jag det?

Är appen kompatibel med operativsystemet på min smartphone?

Hur ser jag skillnad på de olika Nyon-produkterna? BUI275 BUI350

Nyon (BUI275)

Nyon är mer än bara en färddator för elcyklar: Tillsammans med onlineportalen och appen erbjuder Nyon eBike-uppkoppling.

På Nyon visas felmeddelandet ”531” och reagerar inte längre. Dessutom får min eBike inte längre någon motorassistans.

Vad ska jag tänka på om cykeldatorn inte kommer att användas under en längre tidsperiod?

Vad är motionseffekten?

Vilka pulsmätare kan användas till cykeldatorn?

Kan jag använda cykeldatorn på en annan elcykel också?

Hur förstorar eller förminskar jag kartan på Nyon?

Var ser jag kvarstående räckvidd för eBike-batteriet?

Kako dolgo deluje baterija potovalnega računalnika, če odstranim potovalni računalnik s kolesa eBike?

Hur använder jag cykeldatorn som hälsomotiverare?

Kan jag ladda min smartphone på elcykeln?

Kan jag logga in på en annan cykeldator med mitt användarkonto?

Hur kommer jag åt inställningarna på cykeldatorn?

Hur kan jag ange ett mål?

Hur gör jag för att registrera mig?

Hur vet jag om det finns en programvaruuppdatering till cykeldatorn?

Komma igång – hur börjar jag använda cykeldatorn?

Vilket kartmaterial är tillgängligt på min Nyon?

Hur fungerar det när Nyon streamar kartmaterial via mobilen?

Hur aktiverar/avaktiverar jag gångstödet respektive starthjälpen?

Var kommer kartmaterialet ifrån?

Hur ansluter jag min smartphone till cykeldatorn?

Hur ansluter jag extern utrustning som t.ex. en pulsmätare?

Var ser jag om cykeldatorn är ansluten till min smartphone?

Var slår jag på WiFi på Nyon?

Hur ansluter jag Nyon till ett WiFi-nätverk?

Var ser jag om Nyon är ansluten till ett WiFi-nätverk?

Hur slår jag på eBike-systemet?

Mina eBike-turer visas inte på webbportalen eller i appen. Vad kan detta bero på?

Hur ser jag vilken assistansnivå som är aktiverad?

Hur överförs min GPX-rutt till Nyon?

Hur överför jag mina inställningar till cykeldatorn?

Vad baseras ruttangivelserna ”MTB”, ”Vacker” och ”Snabb” på?

Hur gör jag för att nollställa mina färddata?

Hur kan jag köra färdiga GPX-rutter med min Nyon?

Hur leder Nyon mig längs de angivna etappmålen?

Varför navigerar inte Nyon mig till mitt valda etappmål?

Hur registrerar jag mina eBike-turer?

Vad baseras höjdmätningen på?

Kan jag ändra kartvisningen på Nyon?

Vad är ”Individuella körlägen”?

Finns det intressanta platser som är förinställda?

Vilken skyddsklass uppfyller cykeldatorn?

Vad är drifts- och förvaringstemperaturerna?

Hur fungerar navigeringen på Nyon?

Kan jag komma åt mål som jag angivit tidigare?

Vilka hälsovärden visar cykeldatorn?

Hur synkroniseras individuella körlägen och användaranpassade skärmar?

Var kan jag se vad de olika felkoderna betyder?

SmartphoneHub

Kan jag använda cykeldatorn på en annan elcykel också?

eBike Connect

Uppkopplad elcykling: Det är det nya sättet att cykla. Kiox och Nyon, de smarta färddatorerna från Bosch, ger dig information om allt som är viktigt före, under och efter cykelturen. Och det medföljer gratis: en smartphoneapp och en onlineportal.

Läs mer 

Anslutningen mellan Kiox och appen (på en Android-smartphone) bryts. Vad kan jag göra?

Hur gör jag för att registrera mig?

Hur kan jag radera mina aktiviteter?

Vad innebär funktionen ”Exportera till Strava” i eBike Connect?

Hur gör jag för att registrera mig?

Hur kan jag radera min användarprofil?

Är appen kompatibel med operativsystemet på min smartphone?

Hur kommer det sig att vissa värden skiljer sig åt mellan komoot och eBike Connect?

Hur jag kan importera färdiga GPX-rutter i webbportalen eBike Connect?

För vilka länder är appen eBike Connect tillgänglig?

Varför importeras inte bara cykelturer?

Hur kan jag ange ett mål?

Hur kan jag skydda mina personuppgifter?

Kan jag synkronisera endast rutter eller endast turer?

Hur gör jag för att spara platser?

Hur kan jag radera min användarprofil?

Går det att radera eller ändra komoot-rutter i eBike Connect?

Hur kan jag lägga till etappmål när jag planerar min rutt?

Kan jag logga in på en annan cykeldator med mitt användarkonto?

Varför går det inte att synkronisera rutter som är över 240 km?

Vad innebär underfunktionerna ”Åk hem” och "Åk till jobbet”?

Var kan jag justera fitnessinställningarna i appen eBike Connect?

Hur lång tid tar synkroniseringen mellan eBike Connect och komoot?

Finns det intressanta platser som är förinställda?

Hur kan jag ställa in premiumfunktionen Lock eller slå av och på den?

Varför synkroniseras inte vissa komoot-rutter med eBike Connect?

Kan jag komma åt mål som jag angivit tidigare?

Hur kan jag slå av och på Lock-/Unlock-toner?

Varför synkroniseras inte vissa turer mellan eBike Connect och komoot?

Hur kan jag ändra mina profilinställningar?

Vad måste jag tänka på vad gäller Lock-funktionen när jag tar min eBike till service eller säljer den?

Vad måste jag tänka på vad gäller Lock-funktionen om jag byter smartphone?

Vad måste jag tänka på vad gäller Lock-funktionen om jag byter cykeldator?

Vad måste jag tänka på vad gäller Lock-funktionen om jag byter motor?

Vad gör jag om Lock-funktionen är inställd på min eBike men jag har glömt mina användaruppgifter till eBike Connect?

Hur kan jag ange ett mål?

Hur kan jag lägga till etappmål när jag planerar min rutt?

Kan jag komma åt mål som jag angivit tidigare?

Hur ansluter jag min smartphone till cykeldatorn?

Varför kan jag inte ansluta min smartphone till Bosch elcykeldator?

Var ser jag om cykeldatorn är ansluten till min smartphone?

Var ser jag vilken cykeldator som för närvarande är ansluten till min smartphone?

Hur tar jag bort cykeldatorn på min smartphone?

Mina eBike-turer visas inte på webbportalen eller i appen. Vad kan detta bero på?

Hur kan jag ändra mina profilinställningar?

Lock

På hur många eBikes eller cykeldatorer kan jag använda Lock-funktionen?

eShift

Vad är eShift?

Med vilka växlar fungerar eShift?

Kan eShift eftermonteras?

ABS

Hur fungerar ABS?

Vad visar ABS och hur fungerar kontrollampan?

ABS ondoren instalatu daiteke?

Kunde du inte hitta det du letade efter?

Ytterligare information och användningsinstruktioner hittar du i bruksanvisningarna för Bosch eBike-produkterna.

Till bruksanvisningarna