För en känsla av säkerhet

eBike Lock

Intelligent extra stöldskydd

Parkera din elcykel och ta en paus utan bekymmer: Det är viktigt att kunna veta att elcykeln är parkerad i säkert förvar när man är ute. Ett mekaniskt lås ger ett grundläggande skydd mot stöld, medan den smarta funktionen eBike Lock är det perfekta komplementet.

eBike Lock med det smarta systemet

På elcyklar med det smarta systemet är det enkelt att använda funktionen eBike Lock via eBike Flow-appen. Efter engångsinstallationen via eBike Flow-appen fungerar din smartphone som din digitala nyckel för att aktivera motorassistansen. Identifieringen sker automatiskt via Bluetooth, din smartphone kan alltså ligga kvar i fickan. Om du vill kan du dessutom låsa upp din elcykel manuellt via en knapp på hemskärmen på din smartphone. Dessutom kan du ställa in din Kiox 300 eller Kiox 500 som en nyckel. Om du tar bort displayen från fästet aktiveras eBike Lock och elcykeln får ytterligare ett lager av stöldskydd. Sätter du i den igen återaktiveras motorassistansen. Att eBike Lock är aktiv och därmed motorassistansen avaktiverad indikeras med korta toner, lampor och symboler på LED Remote, displayen eller din smartphone. Om din smartphone skulle komma bort kan du enkelt logga in med ditt konto i eBike Flow-appen på en annan smartphone. eBike Lock i det smarta systemet ger ett extra kostnadsfritt stöldskydd och mer säkerhet för din elcykel.

Enkelt och bekvämt

eBike Lock-funktionen behöver bara installeras en gång via din eBike Flow-app. I framtiden, när du slår på din elcykel, sker en Bluetooth-kontroll för att fastställa om din smartphone finns i närheten som digital nyckel. Först då är motorassistansen aktiverad. Din smartphone kan stanna i fickan när du sätter på och stänger av din elcykel.

Digital nyckel

Funktionen eBike Lock förvandlar din smartphone till en digital nyckel för din eBike. Motorassistansen kan endast aktiveras om den känns igen via Bluetooth när elcykeln är påslagen. Om du vill kan du även låsa upp elcykeln manuellt via din smartphone - med bara ett klick på en knapp på startskärmen. Du kan även konfigurera Kiox 300 eller Kiox 500 som nyckel. Om du tar ut displayen ur hållaren är din eBike extra skyddad. Om du sätter tillbaka den aktiveras motorassistansen. eBike Lock är kopplat till ditt personliga konto: Om du tappar bort din smartphone kan du avaktivera eBike Lock med en annan smartphone och appen eBike Flow.

Enorma fördelar med minimal ansträngning

eBike Lock-funktionen är kostnadsfri för det smarta systemet. Detta extra stöldskydd är ett komplement till det mekaniska låset och hjälper till att säkerställa att din elcykel förblir säker.

Alltid uppdaterad

eBike Lock-funktionen är det första steget mot ett ännu mer omfattande stöldskydd. Tack vare det smarta systemet kommer dessa och andra innovativa funktioner även att vara tillgängliga för din elcykel i framtiden - helt trådlöst.

Tydliga signaler för en trygg känsla

Akustiska signaler från drivenheten och symboler på LED Remote, displayen eller din smartphone indikerar om din elcykel är säkrad av det automatiska stöldskyddet. De akustiska signalerna kan slås på eller av via eBike Flow-appen. De visuella och akustiska signalerna låter dig omedelbart veta om din elcykel är säkrad eller redo att användas.

Kiox 300 och eBike Lock

Förvandla din Kiox 300 eller Kiox 500 till en nyckel. Det är lika intuitivt som det låter: Du drar av displayen från hållaren och stoppar undan den. På så sätt får din elcykeln snabbt ett extra skydd. Sätt tillbaka displayen och använd den för att aktivera motorassistansen och börja cykla. Du kan använda appen eBike Flow för att konfigurera din display som nyckel med eBike Lock.

Läs mer

LED Remote och eBike Lock

De vita lysdioderna på LED Remote blinkar kort för att bekräfta att eBike Lock är aktivt när den stängs av. När fjärrkontrollen är påslagen blinkar lysdioderna igen, vilket indikerar att elcykeln fortfarande är låst och söker efter en nyckel.

Läs mer

eBike Flow-appen och eBike Lock

Om du har aktiverat eBike Lock en gång via Flow-appen kommer motorassistansen för din elcykel att avaktiveras automatiskt när du stänger av den. För att låsa upp behöver du bara ha din smartphone med dig när du slår på din elcykel. Din elcykel bekräftar låsning och upplåsning med korta ljud- och ljussignaler. Du kan också se om eBike Lock-funktionen är aktiverad på din elcykel genom att kontrollera hemskärmen eller cykelinställningarna.

Läs mer

eBike Lock med Bosch eBike system 2 (Kiox/Nyon)

Premiumfunktionen eBike Lock för Bosch eBike system 2 är det perfekta komplementet till ett mekaniskt lås. Tack vare eBike Lock avaktiveras motorassistansen när displayen Kiox eller Nyon tas bort, vilket gör elcykeln mindre attraktiv för tjuvar eftersom den blir mycket svårare att sälja vidare. Funktionen Lock avaktiveras endast när samma display återansluts till elcykeln, vilket återaktiverar motorassistansen. Displayen visar låsstatusen och den akustiska signalen hörs när motorassistansen aktiveras eller avaktiveras via Lock-funktionen. Det finns en engångskonfigurering med hjälp av appen eBike Connect som involverar ett köp inuti appen.

Smart anslutning

eBike Lock är kompatibel med anslutna Kiox- och Nyon-displayer. Elcykeln kan bara låsas upp med samma display som eBike Lock-funktionen ursprungligen konfigurerades med via eBike Connect-appen.

Konfigurera via eBike Connect-appen

Efter köp via eBike Connect-appen för smartphones kan eBike Lock konfigureras via displayen.

Google Play Store

Apple App Store

Snabb parkering

eBike Lock aktiveras/avaktiveras genom att helt enkelt svepa uppåt eller nedåt på displayen.

En blick är allt som krävs

En låsikon i displayens statusfält indikerar huruvida funktionen Lock är aktiverad. Detta låter dig omedelbart veta att din elcykel inte får motorassistans för närvarande.

Kan inte missas

Precis som med centrallåset på en bil talar ljudsignalerna om för dig huruvida eBike Lock har aktiverats eller avaktiverats. De akustiska signalerna kan slås på och av i eBike Connect-appen.

Avskräckande effekt

Om eBike Lock är aktiverat är det inte längre möjligt att cykla elcykel med motorassistans. Elcykeln blir mindre attraktiv för tjuvar eftersom den varken erbjuder någon cykelglädje eller kan säljas vidare i detta skick.

Kiox och eBike Lock

Det smarta digitala tillägget till ett mekaniskt lås: Premiumfunktionen eBike Lock, som skaffas för en mindre avgift, förvandlar Kiox-displayen till nyckeln för din elcykel med Bosch eBike system 2. Denna funktion låter dig avaktivera motorassistansen genom att koppla bort displayen. Det elektroniska låset låses först upp igen när samma display återansluts.

Nyon och eBike Lock

Bekymmersfri parkering: Nyon kan också fungera som nyckel för elcykeln med premiumfunktionen eBike Lock i Bosch eBike system 2. Om du tar bort displayen inaktiveras motorassistansen, vilket gör elcykeln oattraktiv för tjuvar. En användbar extra digital säkerhetsenhet som kompletterar det klassiska låset.

Premiumfunktionen "Lock" i kombination med Kiox och nya Nyon (sedan modellår 2021) är kompatibel med drivenheterna Bosch Active Line och Active Line Plus från och med modellår 2018 och framåt, och med Performance Line, Cargo Line, Performance Line Speed och Performance Line CX från modellår 2020 och framåt.
 
Se till att uppdatera både displayen och drivenheten till den senaste mjukvaruversionen. De aktuella programvaruversionerna för våra komponenter listas här. Där finns också en förklaring om hur du hittar hårdvaru- och programvaruversionerna i displayinställningarna. Denna information finns också tillgänglig under ebike-connect.com > "Min eBike".

Premiumfunktionen "Lock" i kombination med Kiox och nya Nyon (sedan modellår 2021) är kompatibel med drivenheterna Bosch Active Line och Active Line Plus från och med modellår 2018 och framåt, och med Performance Line, Cargo Line, Performance Line Speed och Performance Line CX från modellår 2020 och framåt.
 
Se till att uppdatera både displayen och drivenheten till den senaste mjukvaruversionen. De aktuella programvaruversionerna för våra komponenter listas här. Där finns också en förklaring om hur du hittar hårdvaru- och programvaruversionerna i displayinställningarna. Denna information finns också tillgänglig under ebike-connect.com > "Min eBike".

Vanliga frågor och svar

Lock aktiveras genom att man drar av den konfigurerade cykeldatorn och inaktiveras när den monteras igen.

"Om du har köpt premiumfunktionen till en engångskostnad via Google Play Store eller Apple App Store visas funktionen eBike Lock i eBike Connect-appen under Min eBike.

Under menyalternativet My eBike >Lock-funktion kan du ställa in funktionen samt slå på och av den. För att göra det drar du respektive reglage åt höger eller vänster."

Du kan ställa in premiumfunktionen Lock med samma konto på upp till fyra eBikes/cykeldatorer.

Fler vanliga frågor

Mer information om elcyklar: