Alla nya funktioner

Portal
  • Ta bort resor: Hittills har du kunnat radera en eBike-tur. I den senaste versionen introducerar vi möjligheten att ta bort hela resan i eBike Connect-portalen.
  • Nya experter ombord: Vi har uppdaterat listan över Bosch eBike-experter på eBike Connect. Du kan söka efter närmaste expert genom att gå till "Bygg upp rutt" i portalen och klicka på flaggikonen till vänster på skärmen.
App
  • Uppdatera din Kiox: I den här versionen introduceras möjligheten att manuellt kontrollera om det finns någon uppdatering för din Kiox-dator. Starta appen eBike Connect, gå till "Min eBike", tryck på Kiox som du redan har anslutit och välj "Sök efter programuppdatering". Om det finns en ny programuppdatering tillgänglig kommer uppdateringen att starta automatiskt så snart din Kiox är ansluten till appen eBike Connect.
  • Handla premiumfunktioner: I appen eBike Connect kan du söka efter ytterligare premiumfunktioner som Lock eller Anpassade assistanslägen. Du kan kontrollera om det finns premiumfunktioner tillgängliga för din dator genom att välja "Mer" och sedan "Handla" i appen. Shop-menyn visas gråtonad om det inte finns några tillgängliga funktioner för din eBike.

Ytterligare förbättringar:

  • Allmänna förbättringar när det gäller stabilitet och funktion
  • Optimeringar för iOS 14
  • Layoutförbättringar