Powrót

Jak można połączyć z komputerem Nyon (BUI350) urządzenia zewnętrzne, np. miernik częstotliwości bicia serca?

Na ekranie statusu* przejdź do **  > Połączenia > Bluetooth**. Jeśli Bluetooth nie jest aktywny na komputerze Nyon, dotknij suwaka.

Upewnij się, że Bluetooth jest włączony na mierniku częstotliwości bicia serca.

Następuje automatyczne wyszukiwanie mierników częstotliwości bicia serca w zasięgu. Wybierz żądany miernik częstotliwości bicia serca, aby podłączyć go do komputera Nyon.

Możesz dodać kafelek tętna, wybierając **  > Ekrany i kafelki > Zarządzanie ekranem > + > Wstępnie zdefiniowany ekran > Fitness**. Aby dowiedzieć się więcej o zarządzaniu ekranami, obejrzyj ten  film.

Aktywne połączenie z miernikiem częstotliwości bicia serca można rozpoznać na kafelku tętna w lewym górnym rogu po kolorowym symbolu .

W razie problemów tutaj znajdziesz wskazówki dotyczące ich rozwiązywania.

*Ekran statusu jest oznaczony kwadratem.

Poleć znajomemu

Udostępnij łącze