Powrót

Jakie muszą być spełnione wymagania, aby korzystać z funkcji nawigacji w połączeniu z wyświetlaczem Kiox?

Uprawnienia wymagane przez eBike Connect: 

Nawigacja za pomocą komputera Kiox działa najlepiej, gdy aplikacja eBike Connect ma zezwolenie na korzystanie z lokalizacji, nawet gdy jest w trybie działania w tle. W systemie iOS zastosuj następujące ustawienie: w sekcji „Lokalizacja” ustaw uprawnienie na „Zawsze”.Aby korzystać tylko z funkcji nawigacji, wystarczy ustawić uprawnienie dotyczące lokalizacji na „Podczas korzystania z aplikacji”. W przypadku systemu Android dokonaj poniższych ustawień: Jeżeli włączono opcję danych geolokalizacji, ustaw uprawnienie lokalizacji na „Zawsze zezwalaj”.Obowiązuje ogólna zasada: Aby korzystać z nawigacji za pomocą wyświetlacza Kiox, musi być aktywowana funkcja Bluetooth, a Kiox musi być podłączony do smartfonu.

Wymagania dotyczące oprogramowania:
Do korzystania z funkcji nawigacji konieczne jest oprogramowanie w wersji spełniającej minimalne wymogi
**- Kiox: 3.0.1.0

  • eBike Connect Android: 8.0.0
  • eBike Connect iOS: 12.0.0**

Poleć znajomemu

Udostępnij łącze