Is tunen toegestaan?

Nee, tuning is verboden. Wie desondanks een zogenaamde tuningkit gebruikt of zijn Bosch eBike-systeem manipuleert, riskeert het gevaar dat de garantie op de gekochte fiets vervalt. Bovendien verkort je door een verkeerde omgang met het systeem doorgaans de levensduur en riskeer je schade aan de drive unit en aan de fiets. Bovendien brengt je jouw veiligheid en die van andere verkeersdeelnemers in gevaar en riskeer je daardoor bij ongevallen die op de tuning terug te voeren zijn, hoge persoonlijke aansprakelijkheidskosten en loop je eventueel zelfs het risico van strafrechtelijke vervolging. Daarom roept Bosch eBike Systems alle eBike-rijders en aanbieders op, af te zien van tuning. Informatie over eBike-tuning vind je hier.

Terug naar overzicht