Hoe kan ik het ondersteuningsniveau wijzigen?

Als u de motorondersteuning wilt verhogen, drukt u net zo vaak op de plustoets (+) op de bedieningseenheid tot de gewenste rijmodus op het display verschijnt. Als u de motorondersteuning wilt verlagen, drukt u op de mintoets (-).

Terug naar overzicht