Accureparaties, cellen vervangen en 'refreshen' van de accu?

"Sommige bedrijven of dienstverleners op internet bieden accureparatie, vervanging van cellen of een zogenaamd 'refreshen' van de accu aan: is dat een oplossing voor defecte accu's?" 

Bosch raadt het 'opfrissen' of 'refreshen' van accu's ten zeerste af. De veiligheid en de optimale samenwerking met het battery management system kunnen in dit geval niet meer worden gegarandeerd. 
Bosch eBike-accu's mogen in geen geval worden geopend, ook niet bij reparaties of de vervanging van cellen door derden. Bij het openen van de accu wordt altijd ingegrepen in de door Bosch goedgekeurde toestand; dit brengt veiligheidsrisico's met zich mee. Het gevaar bestaat dat een eenmaal geopende Bosch eBike-accu als gevolg van een ondeskundige reparatie (bijvoorbeeld vanwege ingeklemde of niet correct gelegde kabels, losgemaakte componenten of kwalitatief inferieure elektrische verbindingen) door kortsluiting in brand vliegt. 
Na het openen kan bovendien de dichtheid van de behuizing niet meer worden gegarandeerd, zodat het binnendringen van water of stof kan leiden tot beschadiging van de bewakingselektronica (het battery management system) of van de cellen. Ook in dit geval bestaat het gevaar dat de Bosch eBike-accu door kortsluiting in brand vliegt. Deze gevaren blijven bij gebruik van een eerder geopende eBike-accu aanwezig, ook op een later moment.
Over het algemeen moeten accu's om veiligheidsredenen voldoen aan de eisen van EN50604-1 en UN-T 38.3 om bedrijfsmatig te mogen worden vervoerd. Het testschema volgens UN-T 38.3 omvat verschillende veiligheidstests op een voorgeschreven aantal accu's, waarbij de te controleren stukken tot aan de grenswaarden worden belast. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om overbelastingstests, slagproeven, kortsluitingstests, trillingstests, thermische tests, enzovoort.
Al bij het vervangen van origineel gemonteerde cellen door verondersteld identieke afzonderlijke cellen in het kader van een reparatie wordt ingegrepen in veiligheidsrelevante onderdelen. Dus zouden tests volgens de bovengenoemde veiligheidsnormen noodzakelijk zijn, maar deze kunnen niet op een losse gerepareerde accu worden uitgevoerd.
Als je vragen hebt over jouw accu, neem dan in ieder geval contact op met je dealer, die eventueel contact opneemt met onze serviceafdeling. 

Terug naar overzicht