Informatie over gegevensbescherming

Bosch eBike Systems

Bosch eBike Systems (hierna te noemen „Bosch eBike“ of „Wij“) is blij met uw bezoek aan onze internetpagina´s en met uw interesse in onze onderneming en onze producten.

Informatie over gegevensbescherming

Bosch eBike Systems

Bosch eBike Systems (hierna te noemen „Bosch eBike“ of „Wij“) is blij met uw bezoek aan onze internetpagina´s en met uw interesse in onze onderneming en onze producten.

1. Bosch eBike respecteert uw privacy

1.1 De bescherming van uw privacy bij de verwerking van persoonsgegevens en de veiligheid van alle zakelijke gegevens is voor ons een belangrijke zaak, waarmee we bij alle zakelijke processen rekening houden. We gaan vertrouwelijk om met persoonsgegevens die bij uw bezoek aan onze webpagina's en mobiele apps worden verzameld en alleen overeenkomstig met de wettige bepalingen.

1.2 Gegevensbescherming en veiligheid van informatie maken deel uit van ons bedrijfsbeleid.

Instellingen

We maken gebruik van Google Analytics en Outbrain geanonimiseerd zonder profielvorming, om onze pagina's en inhoud te optimaliseren. U kunt hier tracking bij een bezoek aan onze website uitschakelen.

Tracking uitschakelen

2. Verzamelen en verwerken van persoonsgegevens

2.1 Persoonsgegevens zijn afzonderlijke details over persoonlijke of zakelijke verhoudingen van een bepaalde of definieerbare natuurlijke persoon, zoals bijvoorbeeld namen, adressen, telefoonnummers, e-mailadressen, foto's of andere informatie over een bepaalde of definieerbare persoon.

2.2 Persoonsgegevens (inclusief IP-adressen) worden door ons alleen verzameld, verwerkt en gebruikt als hiervoor een wettelijke basis is, of als u ons daarvoor toestemming geeft voor een bepaald doel, bijvoorbeeld in het kader van een registratie, een enquête, een prijsvraag, een aanvraag bij onze hotline of voor de behandeling van een garantiekwestie.

2.3 Daarnaast wordt de volgende informatie bij een bezoek aan onze webpagina's vastgelegd: IP-adres, webpagina van waaruit het bezoek is gebracht (referrer), bezochte pagina's (pages), gedownloade bestanden (downloads), weergave van video's/audio, klikken op afzonderlijke koppelingen, zoekwoorden of zoekreeksen (site search), duur van het bezoek, gebruikte browser enzovoort. Als het bezoek via online advertenties tot stand is gekomen, bijvoorbeeld door middel van banners, videoadvertenties of werving via een zoekmachine, dan leggen wij ook vast welke banner of Adword heeft geleid tot een bezoek aan de Bosch-internetpagina's. Met deze kennis kunnen we onze internetpagina's verder optimaliseren en nog beter afstemmen op de wensen van onze bezoekers.

3. Bestemming

Wanneer Bosch eBike of een dienstverlenende onderneming die in opdracht van Bosch eBike werkt, de persoonsgegevens gebruikt voor het technische beheer van webpagina's of mobiele apps, voor de klantadministratie, voor productenquêtes, voor uw aanvragen bij Bosch eBike Systems, bijvoorbeeld bij onze service- of klanten-hotline, en voor de verwerking van garantiezaken, dan gebeurt dit uitsluitend in de omvang die in onderhavige gevallen nodig is, of conform de verwerkingsdoelen op de desbetreffende plaatsen op onze webpagina's. Onze medewerkers en de dienstverlenende ondernemingen die in opdracht van Bosch werken, verplichten zich tot geheimhouding en dienen zich te houden aan de bepalingen van de wet bescherming persoonsgegevens. Bovendien worden alle nodige technische en organisatorische maatregelen genomen die de bescherming van persoonsgegevens waarborgen.

4. Overdracht van gegevens aan derden

Bosch eBike heeft externe dienstverleners opdracht gegeven tot taken als verkoop- en marketingservices, betalingsafwikkeling, afhandeling van garantiezaken, programmering, data hosting en hotline-services. Bosch eBike heeft deze dienstverleners met zorg geselecteerd en controleert ze regelmatig, met name met betrekking tot de zorgvuldige omgang met en de beveiliging van de door hen opgeslagen gegevens. Alle dienstverleners worden door Bosch eBike gehouden aan vertrouwelijkheid en het nakomen van de wettelijke regels.

5. Gebruik van cookies

5.1 Algemeen
Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen als u onze webpagina's bezoekt. Aan de hand van deze bestanden kan worden bijgehouden of uw apparaat al met onze pagina's heeft gecommuniceerd. Het uitlezen van cookies stelt ons in staat onze internetpagina's voor u adequaat vorm te geven en het gebruik ervan voor u te vergemakkelijken.

5.2 Bosch eBike-cookies
Bosch eBike gebruikt cookies en actieve componenten (bijvoorbeeld JavaScript) om voorkeuren van bezoekers bij te houden en de webpagina's daar optimaal op af te stemmen.

5.3 Cookies van externe aanbieders
Op een aantal internetpagina's van Bosch eBike worden inhoud en diensten geplaatst van andere aanbieders (bijvoorbeeld YouTube, Facebook, Twitter) die zelf ook cookies en actieve componenten kunnen gebruiken. Bosch eBike heeft op de verwerking van persoonlijke gegevens door deze aanbieders geen invloed. Informeer op de internetpagina's van de desbetreffende aanbieders over hoe zij met uw gegevens omgaan.

5.4 Cookies uitschakelen en verwijderen
U kunt onze website ook zonder cookies bekijken. Internetbrowsers zijn vaak ingesteld om cookies te accepteren. Als u het gebruik van cookies door uw internetbrowser wilt voorkomen, kunt u (1) het gebruik van cookies bij het oproepen van onze website via de cookie-layer (indien beschikbaar) weigeren of (2) het gebruik van cookies via de instellingen van uw internetbrowser deactiveren. Via de Help-functie van uw internetbrowser kunt u erachter komen hoe u cookies in uw browser deactiveert en/of kunt verwijderen. We wijzen erop dat het deactiveren/verwijderen van cookies ertoe kan leiden dat bepaalde functies van onze website niet meer zoals verwacht functioneren. Cookies die voor bepaalde functies van onze website nodig kunnen zijn, worden hieronder vermeld. Daarnaast is het deactiveren/verwijderen van cookies alleen van invloed op de hierbij gebruikte internetbrowser. Voor andere internetbrowsers moet daarom het deactiveren/verwijderen van cookies overeenkomstig worden herhaald.

Cookies die we gebruiken voor bepaalde functies, zonder dat deze betrekking hebben op personen:

  • Cookies waarmee bepaalde gebruikersvoorkeuren (zoals zoek- of taalinstellingen) worden opgeslagen;
  • Cookies waarmee gegevens worden opgeslagen om een storingsvrije weergave van videobeelden of geluid te garanderen;
  • Cookies waarmee bepaalde gebruikersinvoer (zoals de inhoud van een winkelwagentje of een onlineformulier) tijdelijk wordt opgeslagen;

Cookies die we gebruiken voor bepaalde functies, die wel betrekking heeft op personen:

  • Cookies die dienen voor het identificeren of verifiëren van onze gebruikers;

In dit geval baseren we de verwerking ervan op wettelijk toestemming (Art. 6, lid 1 sub f van de Verordening (EU) 2016/679). Deze gegevens slaan we op tot het einde van de looptijd van het betreffende cookie of tot de cookies door u worden verwijderd.

Andere verwerkingen van persoonsgegevens door middel van cookies zijn te vinden in de betreffende paragrafen van deze verklaring.

6. Gebruik van conversion tracking

6.1 Om ons online-aanbod voor onze gebruikers zo aantrekkelijk mogelijk te presenteren, maken we gebruik van zogeheten conversion tracking.

6.2 Onze conversion tracking-partners zoals Google AdWords plaatsen bij deze analysedienst een cookie op uw computer ("conversion cookie"), als u via een advertentie van de desbetreffende partners op onze webpagina terecht bent gekomen. Deze cookies verliezen na 30 dagen hun geldigheid. Als u bepaalde pagina's van ons bezoekt en het cookie nog niet is verlopen, dan kunnen wij en de desbetreffende conversion tracking-partner zien dat iemand op de advertentie heeft geklikt en zo naar onze pagina's is doorgestuurd. De cookies kunnen niet via onze webpagina worden gevolgd. De informatie die met behulp van het conversion cookie wordt verzameld, dient ertoe om conversiestatistieken op te stellen en om te zien hoeveel gebruikers op de desbetreffende advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina die is voorzien van een conversion tracking tag. Dit gebeurt echter anoniem, zodat u niet via conversion tracking kunt worden geïdentificeerd.

6.3 Als u niet wilt dat Bosch eBike en zijn conversion tracking-partners de desbetreffende conversion cookies gebruiken, gaat u te werk zoals is beschreven bij punt 5.4.

7. Gebruik van analysetools

7.1 Voor de internetpagina's verricht Bosch eBike toegangsmetingen met webanalysetools, onder andere met Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Er vindt geen profielvorming plaats. Er bestaat een verdrag tussen Robert Bosch GmbH en Google Inc. met betrekking tot gegevensverwerking in opdracht, als bedoeld in § 11 van de Duitse wet bescherming persoonsgegevens. Google Analytics gebruikt zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookies geproduceerde informatie over uw gebruik van deze website en/of de app wordt doorgaans naar een server van Google in de Verenigde Staten overgedragen en daar opgeslagen. Als de IP-anonimisering op deze website wordt geactiveerd, wordt uw IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte echter eerst ingekort door Google. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten overgedragen en daar verkort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere, met het website- en internetgebruik verbonden, diensten ten opzichte van de exploitant van de website te verlenen.

7.2 Google Analytics
Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Google Analytics gebruikt zogenaamde "cookies". Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookies geproduceerde informatie over uw gebruik van deze website en/of de app wordt doorgaans naar een server van Google in de Verenigde Staten overgedragen en daar opgeslagen.

Het opslaan van cookies van Google Analytics gebeurt op basis van Art. 6, lid 1 sub f van de AVG. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang in de analyse van gebruikersgedrag om zowel zijn webaanbod als zijn reclame te optimaliseren.

IP-anonimisering
We hebben op deze website de functie IP-anonimisering geactiveerd. Daardoor wordt uw IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte vóór overdracht naar de VS ingekort door Google. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten overgedragen en daar verkort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere, met het website- en internetgebruik verbonden, diensten ten opzichte van de exploitant van de website te verlenen. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door uw browser wordt bepaald, wordt niet met andere gegevens van Google gecombineerd.

Browser-plug-in
U kunt de opslag van cookies verhinderen aan de hand van een overeenkomstige instelling van uw browsersoftware; wij wijzen er echter op dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website ten volle zult kunnen gebruiken. Bovendien kunt u de registratie van de door de cookies geproduceerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) bij Google en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door de browserplug-in onder de volgende link te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Bezwaar tegen de registratie van gegevens
U kunt voorkomen dat Google Analytics uw gegevens registreert door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie ingesteld, waarmee vanaf dat moment wordt voorkomen dat uw gegevens bij een bezoek aan deze website worden verwerkt: Google Analytics deactiveren.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens bij Google Analytics vindt u in de privacyverklaring van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl.

Gegevensverwerking in opdracht
We hebben met Google een contract gesloten voor het in opdracht verwerken van gegevens en passen de strenge voorwaarden van de wet op de gegevensbescherming toe op het gebruik door Google Analytics.

7.3 Voor de meting worden de in 7.1 beschreven cookies gebruikt om de analyse van het gebruik van de website mogelijk te maken. Het belangrijkste voordeel hiervan is dat Bosch eBike daarmee de kwaliteit van de gegevens kan verbeteren.

7.4 Outbrain
Deze website maakt gebruik van technologie van Outbrain Inc. ('Outbrain', 39 W 13th Street New York, NY 10011 VS). Dit maakt het mogelijk internetgebruikers die al interesse hebben getoond in ons aanbod op de websites van onze partners gericht te benaderen met reclame of gegevens daarover te verzamelen. De technologie is afhankelijk van een analyse van het gebruikersgedrag op basis van cookies. Deze reclame verschijnt alleen op advertentieruimte van Outbrain, ofwel van Outbrain Engage ofwel het Outbrain Extended Network. Als u niet wilt dat op uw interesse afgestemde reclame wordt getoond, kunt u deze functie hier uitschakelen:
https://www.outbrain.com/legal/privacy#advertising_behavioral_targeting

7.5 Als u niet wilt dat de desbetreffende analyse-cookies gebruikt worden, raadpleeg dan punt 5.4 en 7.1.

8. Gebruik van social plug-ins

De inhoud van onze website kan via ingebouwde social media-knoppen op sociale netwerken worden gedeeld. Alle social media-knoppen die het delen van inhoud mogelijk maken, zijn niet direct via social plug-ins van de aanbieders van sociale netwerken, maar via eenvoudige hyperlinks geplaatst. Daardoor zorgen we ervoor dat uw gegevens niet automatisch naar servers van sociale netwerken worden overgedragen zodra u onze website oproept. Bovendien dragen we bij het delen van inhoud van onze website alleen die gegevens over naar het sociale netwerk die vereist zijn om de betreffende inhoud te delen. We dragen daarbij geen persoonsgegevens over.

Daarnaast bevinden zich verder eenvoudige links naar onze internetaanwezigheid op de betreffende sociale netwerken. Als u de link van onze website naar een sociaal netwerk volgt of u bij uw sociale netwerk aanmeldt voor het delen van inhoud van onze website, worden uw gegevens door de betreffende aanbieder van het sociale netwerk verwerkt. Het doel en de omvang van de gegevensverzameling, de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door de aanbieder van het sociale netwerk en uw betreffende rechten en instellingsmogelijkheden voor de bescherming van uw privacy vindt u in de informatie over de privacy van de betreffende aanbieder.

Facebook-plug-ins (Vind-ik-leuk-knop)
Op onze websites zijn plug-ins van het sociale netwerk Facebook, aanbieder Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, VS, geïntegreerd. De Facebook-plug-ins zijn te herkennen aan het Facebook-logo of de "Like-knop" ("Vind-ik-leuk") op onze website. Een overzicht van de Facebook-plug-ins vindt u hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Wanneer u onze websites bezoekt, wordt via de plug-in een directe verbinding tot stand gebracht tussen uw browser en de Facebook-server. Facebook ontvangt daardoor de informatie dat u met uw IP-adres onze website hebt bezocht. Wanneer u op de "Like-knop" van Facebook klikt terwijl u op uw Facebook-account bent ingelogd, kunt u de inhoud van onze websites aan uw Facebook-profiel koppelen. Daardoor kan Facebook het bezoek aan onze websites aan uw gebruikersaccount toewijzen. We wijzen erop dat wij als aanbieder van de website niet weten wat de inhoud van de overgedragen gegevens is en hoe deze door Facebook worden gebruikt. Meer informatie hierover kunt u vinden in de privacyverklaring van Facebook op  https://www.facebook.com/policy.php.

Als u niet wilt dat Facebook het bezoek aan onze websites aan uw Facebook-gebruikersaccount kan toewijzen, logt u eerst uit bij uw Facebook-gebruikersaccount.

Twitter
Op onze websites zijn functies van de dienst Twitter geplaatst. Deze functies worden aangeboden door Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS. Door het gebruik van Twitter en de functie "Re-Tweet" worden de door u bezochte websites aan uw Twitter-account gekoppeld en aan andere gebruikers openbaar gemaakt. Daarbij worden ook gegevens naar Twitter overgedragen. We wijzen erop dat wij als aanbieder van de website niet weten wat de inhoud van de overgedragen gegevens is en hoe deze door Twitter worden gebruikt. Meer informatie hierover kunt u vinden in de privacyverklaring van Twitter op https://twitter.com/privacy. Uw privacyinstellingen bij Twitter kunt u bij de accountinstellingen op https://twitter.com/account/settings wijzigen.

Google+
Onze websites maken gebruik van functies van Google+. De aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Verzamelen en doorgeven van gegevens: met behulp van de Google+-knop kunt u informatie wereldwijd openbaar maken. Via de Google+-knop krijgen u en andere gebruikers gepersonaliseerde inhoud van Google en onze partners. Google slaat zowel de informatie dat u voor inhoud +1 hebt gegeven als de informatie over de website die u bij het klikken op +1 hebt bekeken, op. Uw +1 kan als aanwijzing samen met uw profielnaam en uw foto in Google-diensten, bijvoorbeeld in zoekresultaten of in uw Google-profiel, of op andere plaatsen op websites en weergaven op internet worden gevoegd.

Google registreert informatie over uw +1-activiteiten om de Google-dienst voor u en anderen te verbeteren. Om de Google+-knop te kunnen gebruiken, hebt u een wereldwijd zichtbaar, openbaar Google-profiel nodig, dat minstens de voor het profiel gebruikte naam moet bevatten. Deze naam wordt in alle Google-diensten gebruikt. In sommige gevallen kan deze naam ook een andere naam vervangen die u bij het delen van inhoud via uw Google-account hebt gebruikt. De identiteit van uw Google-profiel kan aan gebruikers worden getoond die uw e-mailadres kennen of via andere identificerende gegevens van u beschikken. Gebruik van de verzamelde gegevens: naast de bovengenoemde gebruiksdoeleinden worden door u verstrekte gegevens gebruikt conform de geldende privacyvoorwaarden van Google. Google openbaart mogelijk samengevatte statistieken over de +1-activiteiten van gebruikers of geeft deze door aan gebruikers en partners, zoals uitgevers, adverteerders of gekoppelde websites.

Instagram
Op onze websites zijn functies van de dienst Instagram geplaatst. Deze functies worden aangeboden door Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, VS. Wanneer u op uw Instagram-account inlogt, kunt u door op de Instagram-knop te klikken de inhoud van onze websites aan uw Instagram-profiel koppelen. Daardoor kan Instagram het bezoek aan onze websites aan uw gebruikersaccount toewijzen. We wijzen erop dat wij als aanbieder van de website niet weten wat de inhoud van de overgedragen gegevens is en hoe deze door Instagram worden gebruikt. Meer informatie hierover kunt u vinden in de privacyverklaring van Instagram: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

LinkedIn
Onze website maakt gebruik van functies van het netwerk LinkedIn. De aanbieder is LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, VS. Elke keer als u een pagina oproept die functies van LinkedIn bevat, wordt een verbinding met servers van LinkedIn tot stand gebracht. LinkedIn wordt geïnformeerd over het feit dat u onze websites met uw IP-adres hebt bezocht. Als u op de "Recommend-knop" van LinkedIn klikt en op uw LinkedIn-account bent ingelogd, is het voor LinkedIn mogelijk uw bezoek aan onze website aan u en uw gebruikersaccount toe te wijzen. We wijzen erop dat wij als aanbieder van de website niet weten wat de inhoud van de overgedragen gegevens is en hoe deze door LinkedIn worden gebruikt. Meer informatie hierover kunt u vinden in de privacyverklaring van LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Pinterest
Op onze website gebruiken we social plug-ins van het sociale netwerk Pinterest, dat wordt geëxploiteerd door Pinterest Inc., 808 Brannan Street San Francisco, CA 94103-490, VS ("Pinterest"). Als u een pagina oproepen die een dergelijke plug-in bevat, brengt uw browser een directe verbinding met de servers van Pinterest tot stand. De plug-in draagt daarbij protocolgegevens over naar de server van Pinterest in de VS. Deze protocolgegevens bevatten mogelijkerwijs uw IP-adres, het adres van de bezochte websites die eveneens Pinterest-functies bevatten, het type en de instellingen van de browser, de datum en tijd van de aanvraag, de manier waarop u Pinterest gebruikt alsmede cookies. Meer informatie over het doel, de omvang en verdere verwerking en gebruik van de gegevens door Pinterest alsmede de rechten en mogelijkheden ter bescherming van uw privacy die u hebt, kunt u vinden in het privacybeleid van Pinterest: https://policy.pinterest.com/nl/privacy-policy.

YouTube
Onze website maakt gebruik van plug-ins van de door Google geëxploiteerde website YouTube. De exploitant van de websites is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS. Als u een van onze websites bezoekt die een YouTube-plug-in hebt, wordt er een verbinding met de servers van YouTube tot stand gebracht. Daarbij wordt aan de YouTube-server medegedeeld welke van onze websites u hebt bezocht.

Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, stelt u YouTube in staat uw surfgedrag rechtstreeks aan uw persoonlijke profiel toe te wijzen. Dit kunt u tegengaan door bij uw YouTube-account uit te loggen.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens kunt u vinden in de privacyverklaring van YouTube op: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

9. Zoeken van dealers en ABS-testcentra met Google Maps

Als gebruiker van onze website kunt u samenwerkende dealers in uw buurt op een kaart laten weergeven. Voor het weergeven van de kaart maken we gebruik van Google Maps. Google Maps is een dienst van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Details over de verwerking van persoonsgegevens door het gebruik van Google Maps kunt u vinden via de volgende link: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

Om samenwerkende dealer in de buurt weer te geven, moeten u eerst een locatie opgeven. De locatie kan ofwel handmatig worden opgegeven of door middel van de localisatiefunctie van de internetbrowser automatisch worden bepaald. Bij het handmatig opgeven worden geen persoonsgegevens verwerkt, voor zover u niet u huisadres opgeeft. Voor de automatische locatiebepaling door middel van de localisatiefunctie van de internetbrowser moet uw IP-adres worden verwerkt. In dit geval baseren we de verwerking op uw toestemming (Art. 6, lid 1 sub a van de Verordening (EU) 2016/679), waarom de internetbrowser bij het oproepen van de kaart. In deze context wordt uw IP-adres niet door ons opgeslagen.

10. Advertenties

10.1 Toestemming en opzegging
Wanneer u ons persoonsgegevens verstrekt, gebruiken we die om u te kunnen informeren over onze producten en diensten en u eventueel om uw mening te vragen met een enquête, voor zover u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven dat wij uw persoonlijke gegevens mogen gebruiken voor advertentiedoeleinden. Als wij voor een enquête gebruikmaken van een marktonderzoeksbureau, dan werkt dit bureau uitsluitend in opdracht van en op aanwijzing van Bosch eBike.

Als u ons toestemming hebt gegeven om advertenties van ons te ontvangen, maar u daarvoor niet langer benaderd wilt worden door Bosch eBike, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken. Uw voor advertentiedoeleinden opgeslagen gegevens worden dan verwijderd. Als de gegevens nog nodig zijn voor een betaling, bestelling of de afwikkeling van een garantiekwestie, worden ze geblokkeerd.

10.2 Nieuwsbrief
U kunt u op onze websites en met onze apps desgewenst abonneren op een nieuwsbrief. Als u later besluit geen nieuwsbrieven meer te willen ontvangen, kunt u het abonnement altijd opzeggen door uw toestemming in te trekken. Nieuwsbrieven die u per e-mail ontvangt, kunt u opzeggen door op de koppeling in de nieuwsbrief te klikken.

10.3 Prijsvragen
Als u deelneemt aan een prijsvraag van Bosch eBike, gebruiken we uw gegevens om u bericht te kunnen doen als u hebt gewonnen en om advertenties te plaatsen voor onze producten, voor zover u hiervoor uw toestemming hebt gegeven. Informatie over afzonderlijke prijsvragen vindt u in de voorwaarden voor deelname bij de desbetreffende prijsvragen.

11. Mobiele apps

11.1 Gebruik van onze mobiele apps
Naast ons online aanbod beschikken we over mobiele apps die u op uw mobiele apparaat kunt downloaden. Daarbij beschikt u ook over de hier beschreven rechten. Naast de gegevens die we verzamelen op webpagina's, verzamelen we ook met onze mobiele apps persoonlijke gegevens, die specifiek betrekking hebben op het gebruik van een mobiel apparaat. Dit gebeurt echter alleen als u hiervoor toestemming hebt gegeven.

11.2 Verzamelen van uw locatiegegevens
Ons aanbod omvat ook zogeheten location based services, waarmee we u speciale aanbiedingen kunnen doen die speciaal zijn toegesneden op uw locatie. Om u deze functies van de app te kunnen bieden, verzamelen we uw locatiegegevens door middel van gps, en ook uw IP-adres, als u daarvoor toestemming hebt gegeven. U kunt deze functie op elk moment inschakelen of uitschakelen in de instellingen van de desbetreffende app of van het besturingssysteem.

12. Gebruik van externe koppelingen

Bosch eBike-websites kunnen links met websites bevatten van derden die niet met ons verbonden zijn. Nadat op de koppeling is geklikt, hebben wij geen invloed meer op het verzamelen, de verwerking en het gebruik van de persoonsgegevens die aan de externe partij zijn overgedragen (zoals bijvoorbeeld het IP-adres of de URL van de pagina waarop de koppeling zich bevindt). Het optreden van externe partijen ligt uiteraard buiten onze controle. Bosch eBike is niet verantwoordelijk voor de verwerking van dergelijke persoonsgegevens door derden.

13. Veiligheid

13.1 Onze medewerkers en de dienstverlenende ondernemingen die in opdracht van Bosch werken, verplichten zich tot geheimhouding en dienen zich te houden aan de bepalingen van de wet bescherming persoonsgegevens.

13.2 Bosch eBike neemt alle benodigde technische en organisatorische maatregelen in het kader van de wet bescherming persoonsgegevens, om uw door ons beheerde gegevens te beschermen tegen manipulatie, verlies, vernietiging, tegen toegang door onrechtmatige personen of tegen onrechtmatige openbaarmaking. Onze veiligheidsmaatregelen worden overeenkomstig de technologische ontwikkeling voortdurend verbeterd.

14. Informatie en rectificatie

De gebruikers hebben het recht om op elk gewenst moment informatie op te vragen over de persoonlijke gegevens die over henzelf zijn opgeslagen. Verder kunnen de gebruikers altijd eisen dat hun gegevens gecorrigeerd worden.

15. Toestemming intrekken en gegevens verwijderen

15.1 Verder kunt u uw toestemming voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonlijke gegevens op elk moment intrekken.

15.2 De persoonlijke, voor advertentiedoeleinden gebruikte gegevens worden verwijderd wanneer u uw toestemming voor het opslaan daarvan intrekt, wanneer de persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn opgeslagen of als het opslaan van de gegevens om andere wettelijke redenen ontoelaatbaar is.

15.3 Gegevens die nodig zijn voor een betaling, een bestelling of de afwikkeling van een garantiekwestie of die vallen onder de wettelijke bewaringsplicht, zijn hiervan uitgesloten. Zolang de toegang tot deze gegevens niet noodzakelijk is, worden deze gegevens echter geblokkeerd.

16. Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Op uw verzoek kunnen we u bepaalde gegevens op een gestructureerde, gangbare en leesbare vorm ter beschikking stellen.

17. Recht om bezwaar te maken bij autoriteit voor gegevensbescherming

Bezwaren op het gebied van gegevensbescherming kunt u ook indienen bij een autoriteit voor gegevensbescherming. Neem hiervoor contact op met de autoriteit voor gegevensbescherming voor gegevensbescherming die voor uw gebied is aangewezen of met de aan ons toegewezen autoriteit voor gegevensbescherming.

De autoriteit voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie Baden-Württemberg , https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de.

18. Contact

Om uw rechten uit te oefenen, gegevensbeschermingsincidenten te melden en voor suggesties en klachten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, evenals de intrekking van uw toestemming, raden wij u aan om contact op te nemen met onze gegevensbeschermingsfunctionaris:

Dhr. Matthias Goebel
Functionaris voor de gegevensbescherming
Informatiebeveiliging en gegevensbescherming Bosch-groep (C/ISP)
Robert Bosch GmbH
Kronenstrasse 20
D-70173 Stuttgart

Of maak gebruik van de volgende koppeling: https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz 

Of schrijf een e-mail naar: DPO@remove.this.bosch.com