Wat is de besparingstegel, hoe kan ik de tegel toevoegen en de waarden instellen?

Nyon (BUI350)
Product veranderen

Overzicht besparingstegel:

Met de besparingstegel wordt het elektriciteitsverbruik van de eBike, omgerekend in een munteenheid (zoals euro), weergegeven en vergeleken met het in een munteenheid omgerekende brandstofverbruik van een personenauto. Je kunt ook nagaan hoeveel CO2-uitstoot je met je eBike kunt besparen in vergelijking met ritten met de auto.

De bij elkaar opgetelde waarden van de huidige week kunnen worden vergeleken met de bij elkaar opgetelde waarden van de week ervoor. Boven aan de tegel wordt ook een live-waarde weergegeven die de besparing per uur berekent met inachtneming van de huidige rijomstandigheden.

Besparingstegel toevoegen:

Ga in het statusscherm* naar  > Schermen & tegels > Schermbeheer > + > Voorgedefinieerd scherm > Besparingen. Selecteer waar je het scherm wilt invoegen.

Meer tips over schermbeheer vind je in deze  video.

Waarden in de besparingstegel instellen:

Ga in het statusscherm* naar  > Schermen & tegels > Tegelinstellingen > Besparingen.

Hier kun je bijvoorbeeld de munteenheid, de elektriciteitsprijzen en ook het verbruik van de auto instellen.

Tip: door op het besparingsscherm te tikken, kun je tussen de twee weergaven schakelen: Geld- of CO2-besparing.

* Het statusscherm is gemarkeerd met een vierkantje.

Een vriend vertellen

Koppeling delen

Was dit antwoord nuttig?

Nog vragen?
Wij helpen u graag verder.

Contact

Help Center

Nog vragen?
Wij helpen u graag verder.

Contact