Kunnen Bosch eBike-accu's worden gerepareerd?

Om veiligheidsredenen kunnen defecte, oude of "versleten" accu's niet gerepareerd worden. Lithium-ion-accu’s zijn complexe, nauw op elkaar afgestemde systemen met een hoge energie-inhoud. Bij reparatie kunnen de juiste werking en de optimale interactie met het battery management system niet meer worden gegarandeerd. Daar komt nog bij dat bij het opnieuw in elkaar zetten van de accu de behuizing niet afdoende kan worden afgedicht. Om veiligheidsredenen moeten accu's uitgebreide serietests doorstaan die voldoen aan nationale en internationale wetgeving en voorschriften voordat zij mogen worden verkocht. Deze serietests zijn niet uitvoerbaar voor een enkele gerepareerde accu, vanwege het voorgeschreven aantal testmonsters. Dit omvat bijvoorbeeld lektests, maar ook overbelastings- en kortsluitproeven. Als deze tests niet worden uitgevoerd, bestaat er een groot risico dat bijvoorbeeld vocht de accu binnendringt en dit, in het ergste geval, kortsluiting en dus gevaar veroorzaakt. Dit alles kan veiligheidsrelevante gevolgen hebben. Daarom raadt Bosch het vanwege de veiligheid af om reparaties door derden te laten uitvoeren. Als men ook de hulpbron- en milieu-effecten van een celvervanging evalueert, is correcte inlevering van defecte of gebruikte lithium-ion-accu's via het recyclingproces uit het oogpunt van duurzaamheid te verkiezen boven reparatie.

Een vriend vertellen

Koppeling delen

Was dit antwoord nuttig?

Nog vragen?
Wij helpen u graag verder.

Contact

Help Center

Nog vragen?
Wij helpen u graag verder.

Contact