Kunnen Bosch accu's worden geopend en afzonderlijke cellen worden vervangen?

Bosch eBike-accu's mogen in geen geval worden geopend, ook niet bij reparaties door derden. Bij het openen van de accu wordt altijd ingegrepen in de door Bosch goedgekeurde toestand; dit brengt veiligheidsrisico's met zich mee. Het gevaar bestaat dat een eenmaal geopende Bosch eBike-accu als gevolg van een ondeskundige reparatie (bijvoorbeeld vanwege ingeklemde of niet correct gelegde kabels, losgemaakte componenten of kwalitatief inferieure elektrische verbindingen) door kortsluiting in brand vliegt. Na het openen kan bovendien de dichtheid van de behuizing niet meer worden gegarandeerd, zodat het binnendringen van water of stof kan leiden tot beschadiging van de bewakingselektronica (battery management system) of van de cellen. Ook hier bestaat het gevaar dat de Bosch eBike-accu door kortsluiting in brand vliegt. Deze gevaren bestaan bij gebruik van een eenmaal geopende eBike-accu ook op een later tijdstip. Over het algemeen moeten accu's om veiligheidsredenen voldoen aan de eisen van EN50604-1 en UN-T 38.3 om bedrijfsmatig te mogen worden vervoerd. Het testschema volgens UN-T 38.3 omvat verschillende veiligheidstests op een voorgeschreven aantal accu's, waarbij de te controleren stukken tot aan de belastinggrens worden gebracht. Deze omvatten bijvoorbeeld overbelastingstests, botsproeven, kortsluitingstests, trillingen, thermische tests enzovoort. Zelfs bij het vervangen van oorspronkelijk geïnstalleerde cellen door afzonderlijke cellen met een zogenaamd identiek ontwerp als onderdeel van een reparatie, worden veiligheidsrelevante componenten verstoord. Dus zouden tests volgens de bovengenoemde veiligheidstests
noodzakelijk zijn, maar deze kunnen op een afzonderlijk gerepareerde accu gewoon niet worden uitgevoerd.

Een vriend vertellen

Koppeling delen

Was dit antwoord nuttig?

Nog vragen?
Wij helpen u graag verder.

Contact

Help Center

Nog vragen?
Wij helpen u graag verder.

Contact