Informatie over gegevensbescherming

Bosch eBike Systems

Bosch eBike Systems (hierna te noemen „Bosch eBike“ of „Wij“) is blij met uw bezoek aan onze internetpagina´s en met uw interesse in onze onderneming en onze producten.

Informatie over gegevensbescherming

Bosch eBike Systems

Bosch eBike Systems (hierna te noemen „Bosch eBike“ of „Wij“) is blij met uw bezoek aan onze internetpagina´s en met uw interesse in onze onderneming en onze producten.

1. Bosch eBike respecteert uw privacy

1.1 De bescherming van uw privacy bij de verwerking van persoonlijke gegevens en de veiligheid van alle zakelijke gegevens is voor ons een belangrijke zaak, waarmee we bij alle zakelijke processen rekening houden. We gaan vertrouwelijk om met persoonlijke gegevens die bij uw bezoek aan onze webpagina´s en mobiele apps worden verzameld en alleen overeenkomstig de wettige bepalingen.

1.2 Gegevensbescherming en veiligheid van informatie maken deel uit van ons bedrijfsbeleid.

2. Verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens

2.1 Persoonlijke gegevens zijn afzonderlijke details over persoonlijke of zakelijke verhoudingen van een bepaalde of definieerbare natuurlijke persoon, zoals bijvoorbeeld namen, adressen, foto´s, telefoonnummers, e-mailadressen of andere informatie over een bepaalde of definieerbare persoon.

2.2 Persoonlijke gegevens (inclusief IP-adressen) worden door ons alleen verzameld, verwerkt en gebruikt als hiervoor een wettelijke basis is, of als u ons daarvoor toestemming geeft voor een bepaald doel, bijvoorbeeld in het kader van een registratie, een enquête, een prijsvraag, een aanvraag bij onze hotline of voor de behandeling van een garantiekwestie.

2.3. Daarnaast wordt de volgende informatie bij een bezoek aan onze webpagina´s vastgelegd: IP-adres, webpagina van waaruit het bezoek is gebracht (referrer), bezochte pagina´s (pages), gedownloade bestanden (downloads), weergave van video´s/audio, klikken op afzonderlijke koppelingen, zoekwoorden of zoekreeksen (site search), duur van het bezoek, gebruikte browser enzovoort. Als het bezoek via online advertenties tot stand is gekomen, bijvoorbeeld door middel van banners, videoadvertenties of werving via een zoekmachine, dan leggen wij ook vast welke banner of Adword heeft geleid tot een bezoek aan de Bosch-internetpagina´s. Met deze kennis kunnen we onze internetpagina´s verder optimaliseren en nog beter afstemmen op de wensen van onze bezoekers.

3. Bestemming

 

Wanneer Bosch eBike of een dienstverlenende onderneming die in opdracht van Bosch eBike werkt, de persoonlijke gegevens gebruikt voor het technische beheer van webpagina´s of mobiele apps, voor de klantadministratie, voor productenquêtes, voor uw aanvragen bij Bosch eBike Systems, bijvoorbeeld bij onze service- of klanten-hotline, en voor de verwerking van garantiezaken, dan gebeurt dit uitsluitend in de omvang die in onderhavige gevallen nodig is, of conform de verwerkingsdoelen op de desbetreffende plaatsen op onze webpagina´s. Onze medewerkers en de dienstverlenende ondernemingen die in opdracht van Bosch werken, verplichten zich tot geheimhouding en dienen zich te houden aan de bepalingen van de wet bescherming persoonsgegevens. Bovendien worden alle nodige technische en organisatorische maatregelen genomen die de bescherming van persoonsgegevens waarborgen.

 

 

4. Overdracht van gegevens aan derden

Bosch eBike heeft externe dienstverleners opdracht gegeven tot taken als verkoop- en marketingservices, betalingsafwikkeling, afwikkeling van garantiezaken, programmering, data hosting en hotline-services. Bosch eBike heeft deze dienstverleners met zorg geselecteerd en controleert ze regelmatig, met name met betrekking tot de zorgvuldige omgang met en de beveiliging van de door hen opgeslagen gegevens. Alle dienstverleners worden door Bosch eBike gehouden aan vertrouwelijkheid en het nakomen van de wettelijke regels.

5. Gebruik van cookies

5.1 Algemeen
Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen als u onze webpagina´s bezoekt. Aan de hand van deze bestanden kan worden bijgehouden of uw apparaat al met onze pagina´s heeft gecommuniceerd. Het uitlezen van cookies stelt ons in staat onze internetpagina´s voor u adequaat vorm te geven en het gebruik ervan voor u te vergemakkelijken.

5.2 Bosch eBike-cookies
Bosch eBike gebruikt cookies en actieve componenten (bijvoorbeeld JavaScript) om voorkeuren van bezoekers bij te houden en de webpagina´s daar optimaal op af te stemmen.

5.3 Cookies van externe aanbieders
Op een aantal internetpagina´s van Bosch eBike worden inhoud en diensten geplaatst van andere aanbieders (bijvoorbeeld YouTube, Facebook, Twitter) die zelf ook cookies en actieve componenten kunnen gebruiken. Bosch eBike heeft op de verwerking van persoonlijke gegevens door deze aanbieders geen invloed. Informeer op de internetpagina´s van de desbetreffende aanbieders over hoe zij met uw gegevens omgaan.

5.4 Cookies uitschakelen en verwijderen
Wanneer u onze internetpagina´s bezoekt, wordt er een pop-up weergegeven waarin u wordt gevraagd of u de cookies die op onze pagina worden geplaatst, wilt toestaan of wilt uitschakelen in de instellingen. Als u ervoor kiest de cookies niet toe te staan, dan wordt in uw browser een opt-out-cookie geplaatst. Dit cookie dient uitsluitend om uw bezwaar vast te leggen. Het uitschakelen van de cookies kan wel tot gevolg hebben dat u niet meer kunt beschikken over bepaalde functies van onze internetpagina´s. Houd er rekening mee dat een opt-out-cookie om technische redenen alleen kan worden gebruikt voor de browser waarmee het is ingesteld. Wanneer u de cookies verwijdert of een andere browser of een ander apparaat gebruikt, moet u de opt-out opnieuw instellen. De instellingsmogelijkheid heeft echter geen betrekking op de cookies die tijdens uw bezoek op internetpagina´s van externe partijen door andere aanbieders worden geplaatst. Via uw browser kunt u wel op elk gewenst moment alle cookies verwijderen. Maar ook dit kan tot gevolg hebben dat u niet meer kunt beschikken over bepaalde functies. Klik hiervoor op de koppeling „Privacy-instellingen“ in de voetregel. De koppeling „Privacy-instellingen“ biedt u meer informatie over de gebruikte cookies. Bovendien kunt u daar instellen welke cookies u wilt gebruiken. Al op niveau 1 (noodzakelijk) en niveau 2 (comfort) worden geanonimiseerde toegangsmetingen uitgevoerd met zogeheten session cookies. Op niveau 3 (statistiek) wordt voor maximaal 12 maanden een cookie op uw computer opgeslagen. Bovendien bestaat de mogelijkheid om via de volgende webpagina het gebruik van cookies door externe aanbieders te beheren en te deactiveren: www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement Deze webpagina wordt niet door ons beheerd. Wij zijn daarom niet verantwoordelijk en hebben geen invloed op de inhoud of beschikbaarheid.

6. Gebruik van conversion tracking

6.1 Om ons online-aanbod voor onze gebruikers zo aantrekkelijk mogelijk te presenteren, maken we gebruik van zogeheten conversion tracking.

6.2 Onze conversion tracking-partners zoals Google AdWords plaatsen bij deze analysedienst een cookie op uw computer („conversion cookie“), als u via een advertentie van de desbetreffende partners op onze webpagina terecht bent gekomen. Deze cookies verliezen na 30 dagen hun geldigheid. Als u bepaalde pagina´s van ons bezoekt en het cookie nog niet is verlopen, dan kunnen wij en de desbetreffende conversion tracking-partner zien dat iemand op de advertentie heeft geklikt en zo naar onze pagina´s is doorgestuurd. De cookies kunnen niet via onze webpagina worden gevolgd. De informatie die met behulp van het conversion cookie wordt verzameld, dient ertoe om conversiestatistieken op te stellen en om te zien hoeveel gebruikers op de desbetreffende advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina die is voorzien van een conversion tracking tag. Dit gebeurt echter anoniem, zodat u niet via conversion tracking kunt worden geïdentificeerd.

6.3 Als u niet wilt dat Bosch eBike en zijn conversion tracking-partners de desbetreffende conversion cookies gebruiken, gaat u te werk zoals is beschreven bij punt 5.4.

7. Gebruik van analysetools

7.1 Voor de internetpagina´s verricht Bosch eBike toegangsmetingen met webanalysetools, onder andere met Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. („Google“). Er bestaat een verdrag tussen Robert Bosch GmbH en Google Inc. met betrekking tot gegevensverwerking in opdracht, als bedoeld in § 11 van de Duitse wet bescherming persoonsgegevens. Google Analytics gebruikt zogeheten „cookies“, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de webpagina door u mogelijk maken. De informatie over uw gebruik van deze webpagina die door het cookie is verzameld, wordt normaal gesproken naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Wanneer de IP-anonimisering op deze webpagina is geactiveerd, wordt uw IP-adres door Google ingekort als de webpagina wordt bezocht in lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die zich hebben aangesloten bij het verdrag over het Europese economische gebied. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website gebruikt Google deze informatie om het gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en om verdere diensten te verlenen aan de website-exploitant die samenhangen met het gebruik van de website en internet. 

Het IP-adres dat door uw browser wordt doorgegeven aan Google Analytics, wordt niet met andere gegevens van Google gecombineerd. U kunt voorkomen dat cookies worden opgeslagen door dit in te stellen in uw browser-software. Houd er echter rekening mee dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt de verwerking door Google Analytics voorkomen door op de volgende koppeling te klikken. Er wordt een opt-out-cookie ingesteld, waarmee vanaf dat moment wordt voorkomen dat uw gegevens bij een bezoek aan deze website worden verwerkt:
 Google Analytics deactiveren.


U kunt bovendien voorkomen dat de gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) die door het cookie zijn gegenereerd, aan Google worden verzonden en door Google worden verwerkt. Hiertoe klikt u op de volgende koppeling (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl) om de beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren.Meer informatie over gebruiksvoorwaarden en bescherming van gegevens vindt u bij http://www.google.com/analytics/terms/nl.html en bij https://www.google.nl/intl/nl/policies/. We wijzen u erop dat Google Analytics op deze website is uitgebreid met de code „anonymizeIp“, om een anonieme verwerking van IP-adressen (zogeheten IP-masking) te garanderen.

7.2 Voor de meting worden de in 7.1 beschreven cookies gebruikt om de analyse van het gebruik van de website mogelijk te maken. Het belangrijkste voordeel hiervan is dat Bosch eBike daarmee de kwaliteit van de gegevens kan verbeteren.

7.3 Als u niet wilt dat de desbetreffende conversion cookies gebruikt worden, raadpleeg dan punt 5.4 en 7.1.

8. Gebruik van social plugins

8.1 Bosch eBike gebruikt op zijn webpagina´s en mobiele apps zogeheten social plugins van sociale netwerken als Facebook, Twitter en Google+. Het gaat hierbij om knoppen zoals de Facebook-knop „Vind-ik-leuk“.

8.2 Als u bij een sociaal netwerk bent ingelogd, kan het bezoek ook worden verwerkt in uw account bij dat netwerk. Als u niet wilt dat het sociale netwerk de gegevens die bij uw bezoek worden verzameld, worden gekoppeld aan uw gegevens in het sociale netwerk, logt u eerst uit bij het sociale netwerk voordat u de social plugin-knop activeert.

8.3 Als u wilt weten met welk doel en in welke omvang het sociale netwerk gegevens verzamelt, verwerkt en gebruikt en welke rechten en instellingsmogelijkheden u hebt ter bescherming van uw privacy, raadpleegt u de informatie van dat sociale netwerk.

9. Advertenties

9.1 Toestemming en opzegging
Wanneer u ons persoonlijke gegevens verstrekt, gebruiken we die om u te kunnen informeren over onze producten en diensten en u eventueel om uw mening te vragen met een enquête, voor zover u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven dat wij uw persoonlijke gegevens mogen gebruiken voor advertentiedoeleinden. Als wij voor een enquête gebruikmaken van een marktonderzoeksbureau, dan werkt dit bureau uitsluitend in opdracht van en op aanwijzing van Bosch eBike.

Als u ons toestemming hebt gegeven om advertenties van ons te ontvangen, maar u daarvoor niet langer benaderd wilt worden door Bosch eBike, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken. Uw voor advertentiedoeleinden opgeslagen gegevens worden dan verwijderd. Als de gegevens nog nodig zijn voor een betaling, bestelling of de afwikkeling van een garantiekwestie, worden ze geblokkeerd.

9.2 Nieuwsbrief
U kunt u op onze websites en met onze apps desgewenst abonneren op een nieuwsbrief. Als u later besluit geen nieuwsbrieven meer te willen ontvangen, kunt u het abonnement altijd opzeggen door uw toestemming in te trekken. Nieuwsbrieven die u per e-mail ontvangt, kunt u opzeggen door op de koppeling in de nieuwsbrief te klikken.

9.3 Prijsvragen
Als u deelneemt aan een prijsvraag van Bosch eBike, gebruiken we uw gegevens om u bericht te kunnen doen als u hebt gewonnen en om advertenties te plaatsen voor onze producten, voor zover u hiervoor uw toestemming hebt gegeven. Informatie over afzonderlijke prijsvragen vindt u in de voorwaarden voor deelname bij de desbetreffende prijsvragen.

10. Mobiele apps

10.1 Gebruik van onze mobiele apps
Naast ons online aanbod beschikken we over mobiele apps die u op uw mobiele apparaat kunt downloaden. Daarbij beschikt u ook over de hier beschreven rechten. Naast de gegevens die we verzamelen op webpagina´s, verzamelen we ook met onze mobiele apps persoonlijke gegevens, die specifiek betrekking hebben op het gebruik van een mobiel apparaat. Dit gebeurt echter alleen als u hiervoor toestemming hebt gegeven.

10.2 Verzamelen van uw locatiegegevens
Ons aanbod omvat ook zogeheten location based services, waarmee we u speciale aanbiedingen kunnen doen die speciaal zijn toegesneden op uw locatie. Om u deze functies van de app te kunnen bieden, verzamelen we uw locatiegegevens door middel van gps, en ook uw IP-adres, als u daarvoor toestemming hebt gegeven. U kunt deze functie op elk moment inschakelen of uitschakelen in de instellingen van de desbetreffende app of van het besturingssysteem.

10.3 Verzamelen van de advertising identifier/advertising ID
Voor advertentiedoeleinden gebruiken we, als u daarvoor toestemming hebt gegeven, voor iOS de zogeheten „Advertising Identifier“ (IDFA) en voor Android de zogeheten Advertising ID. Dit zijn unieke, maar niet-gepersonaliseerde en ook niet-permanente identificatienummers voor een bepaald apparaat, die door iOS of Android beschikbaar worden gesteld. Deze verzamelde gegevens worden niet gekoppeld aan andere apparaatspecifieke informatie. We gebruiken de identificatienummers om u gepersonaliseerde advertenties aan te bieden en uw gebruik daarvan te kunnen analyseren. Als u in de iOS-instellingen onder „Gegevensbescherming“ – „Advertenties“ de optie „geen Ad-Tracking“ activeert of in Android onder „Google-instellingen“ – „Advertenties“ de optie „Afmelden voor personalisatie van advertenties“ kiest, kunt u de volgende maatregelen nemen: Meting van uw interactie met banners door telling van het aantal weergaven van een banner zonder dat daarop wordt geklikt („frequency capping“), klikfrequentie, vaststellen van uniek gebruik („unique user“) alsook veiligheidsmaatregelen, bestrijding van bedrog en het verhelpen van fouten. U kunt in de apparaatinstellingen op elk moment de IDFA of de advertentie-ID wissen („Advertentie-ID resetten“). Dan wordt er een nieuw identificatienummer ingesteld, dat niet meer is gekoppeld aan de eerder verzamelde gegevens. Houd er rekening mee dat u mogelijk niet alle functies van onze app kunt gebruiken wanneer u het gebruik van het genoemde identificatienummer beperkt.

10.4 Gegevensoverdracht aan de App Store
Er worden geen gegevens door ons verzameld en het ligt buiten onze verantwoordelijkheid als er bij het downloaden van de desbetreffende app gegevens aan de App Store worden overgedragen, zoals gebruikersnaam, e-mailadres en het individuele apparaatnummer. Op het verzamelen van deze gegevens hebben wij geen invloed.

11. Gebruik van externe koppelingen

Bosch eBike-internetpagina´s kunnen koppelingen bevatten naar internetpagina´s van derden (niet met ons verbonden aanbieders). Nadat op de koppeling is geklikt, hebben wij geen invloed meer op het verzamelen, de verwerking en het gebruik van de persoonlijke gegevens die aan de externe partij zijn overgedragen (zoals bijvoorbeeld het IP-adres of de URL van de pagina waarop de koppeling zich bevindt). Het optreden van externe partijen ligt uit de aard der zaak buiten onze controle. Bosch eBike is niet verantwoordelijk voor de verwerking van dergelijke persoonlijke gegevens door derden.

12. Veiligheid

12.1 Onze medewerkers en de dienstverlenende ondernemingen die in opdracht van Bosch eBike werken, verplichten zich tot geheimhouding en dienen zich te houden aan de bepalingen van de wet bescherming persoonsgegevens.

12.2 Bosch eBike neemt alle benodigde technische en organisatorische maatregelen in het kader van de wet bescherming persoonsgegevens, om uw door ons beheerde gegevens te beschermen tegen manipulatie, verlies, vernietiging, tegen toegang door onrechtmatige personen of tegen onrechtmatige openbaarmaking. Onze veiligheidsmaatregelen worden overeenkomstig de technologische ontwikkeling voortdurend verbeterd.

13. Informatie en rectificatie

De gebruikers hebben het recht om op elk gewenst moment informatie op te vragen over de persoonlijke gegevens die over henzelf zijn opgeslagen. Verder kunnen de gebruikers altijd eisen dat hun gegevens gecorrigeerd worden.

14. Toestemming intrekken en gegevens verwijderen

14.1 Verder kunt u uw toestemming voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonlijke gegevens op elk moment intrekken.

14.2 De persoonlijke, voor advertentiedoeleinden gebruikte gegevens worden verwijderd wanneer u uw toestemming voor het opslaan daarvan intrekt, wanneer de persoonlijke gegevens niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn opgeslagen of als het opslaan van de gegevens om andere wettelijke redenen ontoelaatbaar is.

14.3 Gegevens die nodig zijn voor een betaling, een bestelling of de afwikkeling van een garantiekwestie of die vallen onder de wettelijke bewaringsplicht, zijn hiervan uitgesloten. Zolang de toegang tot deze gegevens niet noodzakelijk is, worden deze gegevens echter geblokkeerd.

15. Contact

Voor informatie, rectificatie, suggesties en bezwaren met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens en het intrekken van uw toestemming kunt u zich wenden tot onze vertegenwoordiger voor de bescherming van persoonsgegevens.

Als er ondanks onze inspanningen om de gegevens correct en actueel te houden toch onjuiste gegevens zijn opgeslagen, zullen we dat na een verzoek van uw kant corrigeren. Gegevens die nodig zijn voor een betaling of voor de boekhouding of die vallen onder de wettelijke bewaringsplicht, zijn hiervan uitgesloten.

Herr Matthias Goebel

Konzernbeauftragter für den Datenschutz

Informationssicherheit und Datenschutz Bosch-Gruppe (C/ISP)

Robert Bosch GmbH
Kronenstrasse 20
70173 Stuttgart