Reparation af batteriet, udskiftning af celler og "refreshing" af batteriet?

"Nogle virksomheder eller firmaer på internettet tilbyder reparation af batteriet, udskiftning af celler eller en såkaldt "refreshing" af batteriet. Er det en løsning for defekte batterier?" 

Bosch fraråder indtrængende "opfriskning" eller "refreshing" af batteriet, da sikkerheden og det optimale samarbejde med batteristyringssystemet i så fald ikke længere kan garanteres. 
Bosch eBike-batterier må under ingen omstændigheder åbnes, heller ikke i forbindelse med en reparation eller celleudskiftning, som foretages af en tredjemand. Hvis batteriet åbnes, udgør det altid et indgreb i den tilstand, som er godkendt af Bosch, og det indebærer sikkerhedsrelevante risici. Der er risiko for, at Bosch eBike-batteriet, når det har været åbnet, kan kortslutte og bryde i brand som følge af en uprofessionel reparation (fx på grund af klemte eller forkert førte ledninger, løsrevne komponenter eller elektriske forbindelser af dårlig kvalitet). Efter åbning kan kabinettets tæthed desuden ikke længere garanteres, og indtrængende vand eller støv kan medføre skader på overvågningselektronikken (batteristyringssystemet) eller på cellerne. Også i denne forbindelse er der risiko for, at Bosch eBike-batteriet kan kortslutte og bryde i brand. Denne risiko foreligger fortsat på et senere tidspunkt, hvis et eBike-batteri, som har været åbnet, fortsat bliver anvendt.
Af sikkerhedshensyn skal batterier, der transporteres erhvervsmæssigt, generelt opfylde kravene i EN50604-1 og UN-T 38.3. Testplanen i henhold til UN-T 38.3 omfatter forskellige sikkerhedstest på et foreskrevet antal batterier, hvor testemnerne bliver belastet til det yderste. Det drejer sig f.eks. om overbelastningstest, slagprøvninger, kortslutningstest, vibrationstest, termiske test osv.
Allerede ved udskiftning af de oprindeligt monterede celler med tilsyneladende tilsvarende enkeltceller i forbindelse med en reparation gribes der ind i sikkerhedsrelevante komponenter. Der ville således skulle gennemføres nye test efter de ovennævnte sikkerhedsstandarder, hvilket dog slet ikke kan gennemføres på det enkelte, reparerede batteri.
Hvis du har spørgsmål vedrørende dit batteri, bør du altid henvende dig til din professionelle forhandler, som evt. vil kontakte vores serviceafdeling.

Tilbage til oversigt