Hvordan skal jeg forholde mig med hensyn til ABS vises, og hvordan virker indikatorlyset?

På alle eBikes (undtagen Kiox) vil der være monteret et separat ABS-indikatorlys fortrinsvis på stellet eller evt. på styret. Denne indikator viser status for ABS-funktionaliteten på samme måde som i en personbil. 
Hvis advarselslyset slukker ca. ved en hastighed på mere end 5 km/t, efter at systemet er aktivieret, er ABS-funktionen klar til brug. 
Hvis advarselslyset lyser eller tændes under kørslen, er der en fejl i ABS-systemet. Når ABS-funktionen er deaktiveret, fungerer den normale bremsefunktion stadig.
Fejlkoden, der vises i kørecomputeren, beskrives detaljeret i din kørecomputers betjeningsvejledning. Fortsæt som beskrevet her. I tvivlstilfælde skal du altid kontakte din Bosch eBike-forhandler.

Tilbage til oversigt