Hvordan kan jeg indstille premium-funktionen Lock eller slå den til/fra?

Når du har købt Premium-funktionen i Google Play Butik eller Apple App Store, vises funktionen Lock i eBike Connect App under punktet "Min eBike".
Under menupunktet "Lock" kan du indstille funktionen og slå den til eller fra. Det gør du ved at flytte skyderen til højre eller til venstre.

Tilbage til oversigt