Hvad skal jeg overveje med hensyn til Lås-funktionen, når en motor udskiftes?

1. Hvis motoren er blevet udskiftet, vises Lock-funktionen som slået fra under "Min eBike" > "Lock-funktion".
2. Du skal indstille Lock-funktionen på ny ved at flytte skyderen til højre. Nu viser appen dig, at Lock-funktionen er slået til.

Tilbage til oversigt