For en følelse af sikkerhed

eBike Lock

Smart ekstrabeskyttelse mod tyveri

Parkér din eBike, efterlad den og slap af uden at skulle bekymre dig. Når man er på farten med en eBike, skal cykelrytteren vide, at de kan parkere den sikkert. En mekanisk lås giver grundlæggende beskyttelse mod tyveri af eBiken, mens smart-funktionen eBike Lock er det ideelle supplement.

eBike Lock med det smarte system

Du kan nemt benytte eBike Lock-funktionen via eBike Flow-appen på eBikes med det smarte system. Efter en engangsinstallation fungerer smartphonen som din digitale nøgle til deaktivering af motorassistance. Genkendelsesfunktionen benytter Bluetooth-teknologi, så din smartphone kan forblive i lommen. Korte lydsignaler, lys og symboler på LED Remote, displayet eller smartphonen indikerer, om eBike Lock er aktiveret, og dermed om motorassistancen er deaktiveret. eBike Lock i det smarte system er en gratis ekstrabeskyttelse mod tyveri og giver en øget sikkerhed. Hvis du mister din smartphone, kan du blot logge ind på eBike Flow-appen med din konto på en anden smartphone.

Enkelt og praktisk

eBike Lock-funktionen skal kun installeres én gang via din eBike Flow-app. Når du fremover tænder for din eBike, foretages der et Bluetooth-tjek for at fastslå, om din smartphone med den relevante digitale nøgle er i nærheden. Først da aktiveres motorassistance. Din smartphone kan blive i lommen, når du tænder og slukker din eBike.

Mist aldrig din nøgle

eBike Lock-funktionen forvandler din smartphone til en digital nøgle til din eBike. Motorassistance kan kun aktiveres, hvis denne registreres via Bluetooth, når du tænder for eBike. eBike Lock er knyttet til din personlige konto. Hvis du mister din smartphone, kan du deaktivere eBike Lock med en anden smartphone eller eBike Flow-appen.

Enorme fordele med minimal indsats

eBike Lock-funktionen er gratis for det smarte system. Denne ekstra tyverisikring er et supplement til den mekaniske lås og hjælper med at sikre, at din eBike forbliver sikret og beskyttet.

Altid opdateret

eBike Lock-funktionen er det første skridt mod endnu mere omfattende tyverisikring. Takket være det smarte system vil disse og andre innovative funktioner også være tilgængelige for din eBike i fremtiden – trådløst.

Klare signaler for en betryggende følelse

Akustiske signaler fra drive unit og symboler på LED Remote, displayet eller din smartphone indikerer, om din eBike er sikret med den automatiske tyverisikring. Lydsignaler kan aktiveres og deaktiveres via eBike Flow-appen. De visuelle og akustiske signaler fortæller dig straks, om din eBike er sikret eller klar til brug.

Kiox 300 og eBike Lock

For eBikes med det smarte system er eBike Lock knyttet til dit SingleKey ID og gemt på din smartphone i eBike Flow-appen. Kiox 300-display signalerer med et symbol, om din eBike er låst.

Læs mere

LED Remote og eBike Lock

De hvide LED'er på LED Remote blinker kort for at bekræfte, at eBike Lock er aktiv, når den er slukket. Når Remote aktiveres, blinker LED'erne igen, hvilket indikerer, at eBike stadig er låst og søger efter en nøgle.

Læs mere

eBike Flow-app og eBike Lock

Hvis du har aktiveret eBike Lock én gang via Flow-appen, deaktiveres motorassistance til din eBike automatisk, når du slukker den. For at låse op skal du blot have din smartphone med dig, når du tænder for eBike. Din eBike bekræfter låsning og oplåsning med korte lyd- og lyssignaler. Du kan også se, om eBike Lock-funktionen er aktiveret på din eBike, ved at tjekke startskærmen eller cykelindstillingerne.

Læs mere

eBike Lock med Bosch eBike-system 2 (Kiox/Nyon)

Den eksklusive eBike Lock-funktion til Bosch eBike-system 2 er det ideelle supplement til en mekanisk lås. Takket være eBike Lock deaktiveres motorassistance ved fjernelse af displayet Kiox eller Nyon, hvilket gør eBiken mindre attraktiv for tyve, fordi den ville være meget sværere at sælge videre. Lock-funktionen deaktiveres kun, når det samme display er genmonteret på eBike, hvilket genaktiverer motorassistancen. Displayet viser Lock-status, og det akustiske signal høres, når motorassistancen aktiveres eller deaktiveres via Lock-funktionen. Der skal foretages en engangsopsætning via eBike Connect-appen, der involverer et køb i appen.

Smart opkobling

eBike Lock er kompatibel med Kiox- og Nyon-opkoblede display. eBike kan kun låses op med det samme display, som eBike Lock-funktionen oprindeligt blev konfigureret med via eBike Connect-appen.

Konfigurer via eBike Connect-appen

Efter køb via eBike Connect smartphone-appen kan eBike Lock konfigureres fra displayet.

Google Play Store

Apple App Store

Hurtig parkering

eBike Lock aktiveres/deaktiveres ved blot at stryge op eller ned på displayet.

Et blik er alt, der skal til

Et låseikon i displayets statuslinje angiver, om Lock-funktionen er aktiveret. Dette fortæller dig straks, om din eBike modtager motorassistance på det givne tidspunkt.

Umuligt at misse

Som på en bil med centrallås vil lydfeedback fortælle dig, om eBike Lock er blevet aktiveret eller deaktiveret. Lydsignaler kan aktiveres og deaktiveres via eBike Connect-appen.

Afskrækkende effekt

Hvis eBike Lock er aktiveret, er det ikke længere muligt at køre på eBike med motorassistance. eBiken bliver mindre attraktiv for tyve, fordi den ikke giver nogen køreglæde, og den kan heller ikke sælges videre i denne tilstand.

Kiox og eBike Lock

Det smarte digitale supplement til en mekanisk lås: Den eksklusive eBike Lock-funktion, som der opkræves et beskedent gebyr for, gør Kiox-displayet til nøglen til din eBike med Bosch eBike-system 2. Denne funktion lader dig deaktivere motorassistance ved at frakoble displayet. Den elektroniske lås låses først op igen, når det samme display tilsluttes igen.

Nyon og eBike Lock

Bekymringsfri parkering: Nyon kan også fungere som en nøgle til eBike med den eksklusive eBike Lock-funktion i Bosch eBike-system 2. Afmontering af displayet deaktiverer motorassistance, hvilket gør eBike uattraktiv for tyve. En nyttig ekstra digital sikkerhedsenhed, der komplementerer den klassiske lås.

Den eksklusive 'Lock'-funktion er sammen med Kiox og den nye Nyon (siden modelår 2021) kompatibel med Bosch Active Line- og Active Line Plus-motorer fra modelår 2018 og fremefter samt med Performance Line, Cargo Line, Performance Line Speed og Performance Line CX fra modelår 2020 og fremefter.
 
Sørg for at opdatere både skærmen og drive unit til den seneste softwareversion. De aktuelle softwareversioner i vores komponenter er anført her. Ligeledes finder du en beskrivelse af, hvordan man finder hardware- og softwareversionerne i skærmindstillingerne. Disse oplysninger er også tilgængelige under ebike-connect.com > "Min eBike".

Den eksklusive 'Lock'-funktion er sammen med Kiox og den nye Nyon (siden modelår 2021) kompatibel med Bosch Active Line- og Active Line Plus-motorer fra modelår 2018 og fremefter samt med Performance Line, Cargo Line, Performance Line Speed og Performance Line CX fra modelår 2020 og fremefter.
 
Sørg for at opdatere både skærmen og drive unit til den seneste softwareversion. De aktuelle softwareversioner i vores komponenter er anført her. Ligeledes finder du en beskrivelse af, hvordan man finder hardware- og softwareversionerne i skærmindstillingerne. Disse oplysninger er også tilgængelige under ebike-connect.com > "Min eBike".

FAQs & mere

Låsen aktiveres ved at fjerne den konfigurerede cykelcomputer og deaktiveres ved at tilslutte den.

Når du har købt eksklusiv-funktionen én gang i Google Play Store eller Apple App Store, vises eBike Lock-funktionen i eBike Connect-appen under punktet Min eBike.

Under menupunktet Min eBike > Lock kan du indstille funktionen og slå den til eller fra. Det gør du ved at flytte skyderen til højre eller til venstre.

Du kan konfigurere premium-funktionen Lock på op til fire eBikes med den samme konto.

Flere ofte stillede spørgsmål

Flere oplysninger om emnet eBike: