For godt til affaldsspanden

I den engelske by Milton Keynes, 90 kilometer nordvest for London, sikrer et initiativ, at spiselige madvarer, som ikke længere kan sælges, ikke ender som affald – og at de bliver fordelt til trængende. Bosch eBike Systems understøtter det sociale projekt.

For godt til affaldsspanden

I den engelske by Milton Keynes, 90 kilometer nordvest for London, sikrer et initiativ, at spiselige madvarer, som ikke længere kan sælges, ikke ender som affald – og at de bliver fordelt til trængende. Bosch eBike Systems understøtter det sociale projekt.

Nye byer byder på mange fordele – når de er godt planlagt. Milton Keynes, knap 90 kilometer nordvest for London, er en sådan by: Kun 54 år gammel, med mange rundkørsler, rigtig mange parkanlæg, 22 millioner træer og et tæt net af cykelstier.

Levering til hoveddøren: Mennesker, der ikke kan forlade deres hjem, får madvarerne fra Food Connect bragt.

Når Ritchie Dixon kører gennem Milton Keynes med sin elektriske budcykel for at levere reddede madvarer fra supermarkederne til fælles-køleskabe i det offentlige rum, ser han rigtig meget grønt. „Jeg lytter til fuglende, hører vinden i træerne, dufter blomsterne og standser af og til for at fortælle interesserede mennesker om, hvad jeg netop er i gang med“, siger han.

Ritchie Dixon kører for Hubbub-pilotprojektet Food Connect, og han elsker sit job. Den 53-årige familiefar, der tidligere var socialarbejder, er glad for at kunne gøre noget for indbyggerne i Milton Keynes. Han er begejstret over, hvor let hans eCargobike kører, også med fuldt læs. eCargobikes kan transportere op til 250 kilo, og i gennemsnit kører Dixon med ca. 100 kilo. For at han altid kan finde vej, så madvarerne når de rigtige mennesker, følger han navigationsanvisningerne på Nyon-displayet på styret. „Det har aldrig ladet mig i stikken“, siger han, „folk kan altid stole på, at jeg ankommer hos dem.“

Han arbejder for Food Connect, et initiativ, der skal redde og omfordele madspildsvarer, og som er oprettet af velgørenhedsorganisationen Hubbub i London. Understøttet af Bosch eBike Systems bruger Food Connect tre eCargobikes med Bosch-motor og elektrisk ladvogn til miljørigtig afhentning og videredistribution af madvarer i Milton Keynes.

Til kamp mod madspild

Redde i stedet for at spilde – efter dette princip er der i de senere år opstået initiativer i hele verden for at bekæmpe et globalt problem: 1,6 milliarder tons – ca. en tredjedel af alle de madvarer, der årligt produceres som føde til mennesker – ender ifølge FN som affald. Med dramatiske følger for arealforbrug, vandressourcer og udledningen af kuldioxid. Ifølge FN står madspild for otte procent af al verdens CO2-udledning.

Pandemien har forstærket problemet, også i Milton Keynes. Under den nationale nedlukning i sommeren 2020 reddede Food Connect mere end 21 tons madvarer fra at blive smidt ud. Hovedparten af disse madvarer er produkter, der er helt i orden, men ikke mere kan sælges, fordi holdbarhedsdatoen er overskredet, eller frugt og grønt med små skønhedsfejl.

I mange byer i Storbritannien opbevares disse madvarer i fælles-køleskabe i det offentlige rum, de såkaldte „Food Hubs“, som er en del af Hubbubs netværk af fælles-køleskabe, hvor alle borgere kan hente madvarer. Mange frivillige hjælper med klargøringen af madvarerne. De arbejder alle lige så samvittighedsfuldt og sikkert som de supermarkeder, som varerne kommer fra. Personer, der bruger fælles-køleskabet, må dagligt tage op til ti produkter pr. person og dele dem med venner eller bekendte.

Reddede madvarer på vej: Ritchie Dixon på vej med budcyklen for at levere madvarer til trængende.

Hurtig og effektiv

Bæredygtighedsekspert: Helen Innes, projektleder hos Food Connect.

„Siden Food Connect er begyndt at levere madvarer til fælles-køleskabene, kan folk være sikre på, at der altid er noget i køleskabet, når de kommer“, siger Helen Innes, der er leder af pilotprojektet i Milton Keynes under Hubbub. „Det er en rigtig god model til hurtig deling af en meget stor mængde madvarer, der ellers ville være gået til spilde.“ Hidtil har 77 500 mennesker fået hjælp på denne måde, og mange kommer regelmæssigt. Food Connect tager sig af logistikken, der ligger bag indsamlingen af de udløbne madvarer og omgående videregivelse til interesserede borgere via netværket af fælles-køleskabe. „Vi har ikke lang tid“, siger Helen Innes, „men vores eCargobikes bringer os hurtigt fra A til B, så madvarerne forbliver friske, og kølekæden ikke afbrydes."

En eBike er ikke blot det hurtigste transportmiddel på strækninger på op til ti kilometer. Den bidrager også til at skåne miljøet. Således efterlader eCargobike med DualBat på en strækning på ti kilometer kun lige 30 g CO2. Den gennemsnitlige udledning fra en bil på samme strækning ligger på 1 130 g CO2.

Godt og grønt – efter dette princip skal projektet udbygges yderligere efter den succesfulde pilotfase. Førerne får løn, servicen skal udvikles til en virksomhed, der genererer indtjening – med det formål at skabe miljørigtige arbejdspladser.

Helen Innes er sikker på, at Food Connect har en fremtid i byen: „Vi har i den seneste tid bygget bro til mange virksomheder i byen i et holdbart samarbejde, og det kan vi udnytte til at videreudvikle Food Connect.“ Et lovende perspektiv – og en model ikke kun for byer i Storbritannien.