11 spørgsmål om eBike-batteriet

Batteriet er din pedelecs energikilde. Det forsyner motoren med den nødvendige elektriske energi til levere støtte, når du cykler. Så det er ikke så underligt, at der ofte ligger mange diskussioner og overvejelser bag netop eBike-batteriet. Hvilken forskel er der mellem batterierne? Hvor langt kan man køre på et fuldt opladet batteri? Hvad skal man huske i forbindelse med opbevaring? Tomas Raica, chef for tekniske kundeapplikationer, informerer og giver gode råd her.

1. Hvad er der specielt ved lithium-ion-batterier?

Thomas Raica: Lithium-ion-batterier er nogle af de mest moderne og mest almindelige batterier til e-Bikes. På grund af deres høje energitæthed kan de oplagre mere energi og har samtidig en relativt lav vægt. Vi anvender lithium-ion-teknologi i alle vores Bosch eBike-batterier – vores PowerPacks. Bosch-batterier vejer ca. 2,5 kilo og er blandt de letteste på markedet. De har også den højeste energitæthed.

2. Hvor lang tid holder et batteri?

Thomas Raica: Lithium-ion-batterier er ikke kun lette – de har også en lang levetid. Bosch PowerPacks er skabt til masser af ture, kilometer og brugsår. Det intelligente Bosch-batteristyringssystem beskytter lithium-ion-batterierne mod for høje temperaturer, overbelastning og dybafladning. Men det er umuligt at forudsige et batteris nøjagtige levetid. Den afhænger primært af arten og varigheden af den belastning, det udsættes for.

3. Hvordan kan man påvirke levetiden?

Thomas Raica: For at få en så lang levetid som muligt for et batteri er der et par enkle regler omkring beskyttelse, transport og opbevaring, som eBike-ejere bør følge. Det omfatter bl.a. at opbevare batteriet i et tørt miljø og beskytte det mod direkte sollys ved en stuetemperatur på ca. 10 til 20 °C. Det ideelle ladeniveau for et batteri er mellem 30% and 60%. Batteriet skal helst oplades ved stuetemperatur. Ved transport af en eBike er det vigtigt at altid fjerne batteriet fra cyklen og opbevare det sikkert i bilen.

4. Hvor lang tid tager det at lade et batteri op?

Thomas Raica: Ladetiden afhænger af batteriets kapacitet. Med standardopladeren tager PowerPack 300 ca. en time om at lade halvt op, PowerPack 400 tager ca. 1,5 time, og PowerPack 500 tager ca. to timer. Et helt afladet PowerPack 300 tager 2,5 timer om at lade helt op, PowerPack 400 tager 3,5 timer, og PowerPack 500 tager 4,5 timer.

5. Hvor langt kan du køre på én batteriopladning?

Og hvilke faktorer påvirker batteriets rækkevidde? Thomas Raica: For mange eBikere er disse spørgsmål meget afgørende, men der findes dog ingen entydige eller endegyldige svar på dem. Svaret kan være meget forskelligt – fra mindre end 20 til et godt stykke over 100 kilometer på en fuld batteriopladning. Der er mange forskellige faktorer, der påvirker rækkevidden. De omfatter blandt andet supportniveauet, kørselsmønster, luftmodstand, cyklistens vægt, dæktryk og naturligvis terrænet. Hvilket underlag cykles der på? Cykler jeg på asfalteret vej, en markvej eller en skovsti Indeholder min rute opstigninger, eller er den udelukkende i et fladt og åbent terræn? Alle disse faktorer påvirker batteriets rækkevidde. Hvis du skal planlægge en tur, kan vi stærkt anbefale at aflægge www.bosch-ebike.com et besøg. Webstedet indeholder en Raekkeviddeassistent, der tager højde for de forskellige faktorer og giver dig en idé om, hvor langt du kan forvente at kunne køre under de betingelser, du angiver.

6. Hvilke forholdsregler skal der tages om vinteren?

Thomas Raica: Som tommelfingerregel kan man sige, at koldt vejr reducerer batteriets ydelse. Om vinteren ved temperaturer under nulpunktet tilrådes det derfor at vente, til lige før du tager af sted, med at isætte et eBike-batteri, der er opladet og har været opbevaret ved stuetemperatur. Hvis du ikke har brugt eBike et stykke tid – for eksempel om vinteren – skal batteriet opbevares i et miljø, der er tørt og køligt ved ca. 30% to 60% af dets opladningskapacitet.

 7. Hvad skal man huske på, når man rengør batteriet?

Thomas Raica: En højtryksrenser er uegnet til rengøring af en eBike, især af dens elektroniske komponenter. Vi anbefaler, at du tørrer batteriet af med en fugtig klud. Brug ikke kraftige rengøringsmidler, der kan påvirke overfladen, og tag altid batteriet ud, før du rengør eBike. Dens stikforbindelser skal også rengøres og smøres let fra tid til anden.

8. Hvordan oplades batterierne bedst?

Thomas Raica: PowerPacks med deres lithium-ion-celler kan oplades i en så kort periode, som du vil, uanset deres ladestatus. PowerPacks integrerede batteristyringssystem, kombineret med en Bosch-oplader, beskytter batteriet mod overbelastning under opladning. Batteriet tager ikke skade af afbrydelser i opladningsprocessen. Et vigtigt punkt at huske er, at eBike-batterier kun må oplades med den korrekte oplader, da der ellers kan medføre uoprettelig skade, og garantien eller reklamationsgarantien kan blive ugyldig.

9. Hvor ofte kan et batteri genoplades?

Thomas Raica: Selv efter 500 fulde opladninger vil batteriet stadig have en høj kapacitet. 60 til 70 % af den oprindelige kapacitet vil derefter stadig være tilgængelig. I en ADAC-test, der blev udført i efteråret 2015, blev et Bosch eBike-batteri fuldt udladet og genopladet 1.515 gange, før det kun bevarede 30 % af dets oprindelige kapacitet og ikke længere var til nogen reel nytte. Det betyder, at batteriet ville have været tilstrækkeligt i op til 57.000 kilometer – eller halvanden gang rundt om i kloden.

10. Hvor kan man få batterierne repareret?

Thomas Raica: Lithium-ion-batterier af høj kvalitet, såsom Bosch PowerPacks, er komplekse, finjusterede systemer, hvis reparation kræver særlig ekspertise og omfattende produktionsfaciliteter. Derfor skal et defekt batteri i næsten alle tilfælde udskiftes. Vi anbefaler følgende procedure. Lad først forhandleren kontrollere, om batteriet rent faktisk er defekt og eksempelvis har en fejl i dets elektronik. Det er noget, som forhandleren kan kontrollere ved hjælp af batteristyringssystemet og diagnoseværktøjet. Hvis batteriet er defekt, kasserer og bortskaffer forhandleren det under behørig hensyntagen til sikkerhedsforskrifterne.

11. Hvordan bortskaffes et gammelt batteri?

Thomas Raica: Forhandleren sørger for, at en Bosch PowerPack bortskaffes gratis på en miljørigtig måde. Bortskaffelse administreres af Tysklands GRS-batterigenbrugssystem. Værdifulde materialer sendes tilbage i råvarecyklussen, hvorved de anvendte ressourcer bevares.

Om Thomas Raica

Thomas Raica, som er 50-årig maskiningeniør, har været hos Bosch i 24 år. Som chef for afdelingen for teknisk kundeapplikation hos Bosch eBike Systems er han blandt andet ansvarlig for at opretholde forholdet med cykelproducenter og samarbejdet med kunderne på udviklingsområdet. Når ikke er fuldt optaget af sit innovative karrieremiljø, er Thomas, far til to, passioneret veteranbilsentusiast. I sin fritid er han også en ivrig mountainbiker og holder af motionssvømning.