Příliš dobré na vyhození

Iniciativa v anglickém městě Milton Keynes, 90 kilometrů severozápadně od Londýna, zachraňuje poživatelné potraviny, které se již nedají prodat, a dále je rozděluje těm, kteří je nejvíce potřebují. Společnost Bosch eBike Systems podporuje tento sociální projekt.

Příliš dobré na vyhození

Iniciativa v anglickém městě Milton Keynes, 90 kilometrů severozápadně od Londýna, zachraňuje poživatelné potraviny, které se již nedají prodat, a dále je rozděluje těm, kteří je nejvíce potřebují. Společnost Bosch eBike Systems podporuje tento sociální projekt.

Nová města mají mnoho výhod – pokud jsou dobře naplánovaná. Jedním z takových měst je Milton Keynes, vzdálené necelých 90 kilometrů severozápadně od Londýna: je mu pouhých 54 let, má mnoho kruhových objezdů, spoustu parků, 22 milionů stromů a hustou síť cyklostezek. 

Doručení až ke dveřím: Lidem, kteří zrovna nemůžou opustit domov, přiveze Food Connect jídlo až domů.

Když Ritchie Dixon jezdí na svém elektricky poháněném kole s korbičkou pro přepravu nákladu po Milton Keynes a rozváží přebytečné potraviny ze supermarketů do komunitních lednic, vidí kolem sebe spoustu zeleně. „Poslouchám ptáky, šumění stromů, cítím vůni květin a občas se zastavím, abych zvědavcům vysvětlil, co mám za lubem,“ říká.

Ritchie Dixon je jezdcem pilotního projektu Food Connect společnosti Hubbub a svou práci miluje. Bývalý sociální pracovník, 53letý rodinný typ, je rád, že může udělat něco pro obyvatele Milton Keynes. Je nadšený z toho, jak snadno se mu na kole eCargo Bike jezdí, i když je plně naložené. Kola eCargo Bike mohou uvézt až 250 kg a Ritchie průměrně vozí kolem 100 kg. Aby se udržel na správné trase a zajistil, že se jídlo dostane k těm pravým lidem, řídí se navigačními pokyny na displeji zařízení Nyon umístěného na řídítkách. „Nikdy mě nezklamalo,“ říká. „Lidé se mohou spolehnout na to, že je najdu.“

Pracuje pro Food Connect, iniciativu na záchranu a přerozdělování potravin, kterou založila londýnská charitativní organizace Hubbub. Projekt Food Connect, který podporuje společnost Bosch eBike Systems, využívá tři kola eCargo Bike s pohonem Bosch a elektrickou rozvážkovou dodávku. Pomocí nich ekologickým způsobem shromažďují a distribuují potraviny ve městě Milton Keynes.

Boj proti plýtvání potravinami

Šetření namísto plýtvání – v posledních letech se po celém světě objevily iniciativy, které se řídí touto zásadou a které bojují s globálním problémem: podle odhadů OSN skončí každoročně v odpadu 1,6 miliardy tun potravin, tedy asi třetina všech potravin vyprodukovaných pro lidskou spotřebu na celém světě. To má dramatické důsledky z hlediska využívání půdy, vodních zdrojů a emisí oxidu uhličitého. Podle OSN je plýtvání potravinami příčinou osmi procent emisí na celém světě.

Pandemie tento problém ještě zhoršila, a to i v Milton Keynes. Během národního lockdownu v létě 2020 zachránil projekt Food Connect před vyhozením více než 21 tun potravin. Většinou se jedná o produkty, které jsou již neprodejné, ale jsou v perfektním stavu, s prošlým datem použitelnosti nebo ovoce a zeleninu s drobnými vadami.

V mnoha britských městech se tyto potraviny skladují v komunitních lednicích, tzv. „food hubs“, které jsou součástí sítě komunitních lednic Hubbub, jenž může kdokoli využít. S výdejem jídla pomáhají dobrovolníci. Všechny pracují stejně svědomitě a bezpečně jako supermarkety, odkud zboží pochází. Každý, kdo navštíví komunitní lednici, si může odnést až deset výrobků na osobu za den a podělit se o ně s přáteli nebo známými.

Záchranná mise: jezdec Ritchie Dixon na své objížďce na kole s korbičkou pro přepravu nákladu rozváží jídlo potřebným.  

Rychlé a efektivní

Expertka na udržitelnost: Helen Innes, manažerka projektu Food Connect.

„Od té doby, co projekt Food Connect začal dodávat potraviny do komunitních ledniček, si lidé mohou být jisti, že když přijdou, vždy tam pro ně něco bude,“ říká Helen Innes, která vede pilotní projekt v Milton Keynes jménem společnosti Hubbub. „Je to velmi dobrý model pro co nejrychlejší sdílení velkého množství potravin, které by jinak byly zlikvidovány.“ Doposud se takto dostalo pomoci 77 500 lidem, z nichž mnozí pomoc používají pravidelně. Food Connect zajišťuje logistiku sběru prošlých potravin a jejich okamžitou distribuci zúčastněným stranám prostřednictvím sítě komunitních chladniček. „Nemáme moc času,“ říká Helen Innes. „eCargo Biky nám pomáhají rychle se dostat z bodu A do bodu B, takže potraviny zůstávají čerstvé a nedochází k přerušení řetězce chlazení.“

Nejenže se eBike osvědčil jako nejrychlejší dopravní prostředek na vzdálenost do deseti kilometrů, ale také pomáhá snižovat dopad na životní prostředí. Například eCargo Bike se systémem DualBattery vyprodukuje pouhých 30 g CO2 na deset kilometrů jízdy. Průměrné emise osobních automobilů na stejnou vzdálenost činí 1130 g CO2. 

Dobrý a zelený – to je princip, na kterém má být projekt po úspěšné pilotní fázi rozšířen. Jezdci dostávají mzdu a očekává se, že se služba rozvine v podnik, který bude přinášet příjmy – s cílem vytvořit pracovní místa šetrná k životnímu prostředí.

Helen Innes je přesvědčena, že služba Food Connect má ve městě budoucnost: „Mosty, které jsme nedávno vybudovali s mnoha podniky ve městě, jsou udržitelné a můžeme je využít k dalšímu rozvoji služby Food Connect.“ To je slibná vyhlídka – a zároveň model nejen pro města ve Velké Británii.