Recyklují se akumulátory Bosch eBike?

Jakmile akumulátor dosáhne limitu své životnosti, musí se řádně zlikvidovat. V Německu se uplatňuje „systém společného zpětného odběru baterií“, známý pod zkratkou GRS. Žádáme uživatele našich systémů elektrokol, aby v případě vadného akumulátoru nebo akumulátoru, který dosloužil, vyhledali specializovanou prodejnu, která zajistí odbornou likvidaci. Pro majitele eBiku a prodejce je recyklace zdarma.
Odborná recyklace šetří přírodní zdroje a cenné suroviny se vracejí zpět do materiálového cyklu. Tímto způsobem se s vysokou recyklační účinností dají znovu získat suroviny jako hliník, měď, kobalt nebo nikl a opět použít pro nové produkty.

Dejte vědět svým přátelům

Sdílet odkaz

Byla tato odpověď užitečná?

Máte otázky?
Rádi vám pomůžeme.

Kontakt

Centrum nápovědy

Máte otázky?
Rádi vám pomůžeme.

Kontakt