Zpět

Jak mohu na zařízení Kiox 300/Kiox 500 resetovat ujetou trasu (vzdálenost) na 0 km?

Ve výchozím nastavení se počet ujetých kilometrů každý den resetuje na 0 km.
Pro automatické resetování ujeté trasy (vzdálenosti) můžete volit mezi následujícími hodnotami:

  • po 2 hodinách
  • po 4 hodinách
  • druhý den
  • po 7 dnech

Na zařízení Kiox 300/Kiox 500 najdete tuto volbu v sekci Nastavení > Moje elektrokolo > Auto. Reset trasy

Chtěli byste na zařízení Kiox 300/Kiox 500 resetovat počet ujetých kilometrů na 0 km manuálně?

  1. Podržte výběrové tlačítko na řídicí jednotce po dobu alespoň 1 sekundy
  2. Vyberte možnost Resetovat a potvrďte výběrovým tlačítkem
  3. Všechny údaje o vzdálenosti ujeté do tohoto momentu se resetují na nulu.

V aplikaci eBike Flow můžete také počet ujetých kilometrů (vzdálenost) resetovat manuálně. Chcete-li tak učinit, ukončete aktuální aktivitu v aplikaci eBike Flow příkazem  > Ukončit

Nastavení automatického resetování ujeté trasy najdete v aplikaci eBike Flow v sekci  Nastavení > Moje elektrokolo > Auto. Reset trasy. Vyberte požadované časové období.

Dejte vědět svým přátelům

Sdílet odkaz

Máte otázky?
Rádi vám pomůžeme.

Kontakt

Centrum nápovědy

Máte otázky?
Rádi vám pomůžeme.

Kontakt