Zpět

Jak lze aktivovat/deaktivovat pomoc při tlačení resp. při rozjezdu?

Pro aktivaci pomoci při tlačení stiskni tlačítko Pomoc při rozjezdu / Pomoc při tlačení (WALK) v horní části ovládací jednotky. U pohonných jednotek počínaje modelovým rokem 2017 nejdříve stiskni a podrž tlačítko Pomoc při tlačení a poté tlačítko + na ovládací jednotce.
Pomoc při tlačení se vypne, jakmile nastane jedna z následujících událostí:

  • uvolnění tlačítka Pomoc při tlačení (do modelového roku 2016); - uvolnění tlačítka + (od modelového roku 2017); - zablokování kol elektrokola (např. v důsledku brzdění nebo nárazu na překážku); - překročení maximální rychlosti dané funkce; - zablokování kliky.

Upozornění: Pomoc při tlačení používej výhradně za účelem, jemuž má sloužit. Nejsou-li kola při aktivované této funkci v kontaktu se zemí (jsou např. v montážním stojanu), hrozí nebezpečí zranění.

Dejte vědět svým přátelům

Sdílet odkaz

Máte otázky?
Rádi vám pomůžeme.

Kontakt

Centrum nápovědy

Máte otázky?
Rádi vám pomůžeme.

Kontakt