Zpět

Požadavky

Pokud chcete používat navigaci se zařízením Kiox, musíte mít aktivovaný Bluethooth a Kiox musí být připojený k chytrému telefonu.

Kvalita připojení Bluetooth závisí na chytrém telefonu a vzdálenosti mezi zařízeními. Během jízdy by Kiox měl být chytrému telefonu co nejblíže. Dbejte také na to, aby váš chytrý telefon měl i dobrý příjem signálu GPS.

Zkontrolujte také, zda jsou splněny požadavky na software a na povolení sledování polohy.

Požadavky na software

Pro použití navigační funkce jsou vyžadovány minimálně následující verze softwaru
– Kiox: 3.0.1.0
– eBike Connect Android: 8.0.0
– eBike Connect iOS: 12.0.0

Doporučujeme vždy používat nejnovější verzi softwaru.

Povolení sledování polohy

Navigace se zařízením Kiox funguje optimálně, pokud povolíte aplikaci eBike Connect zjišťovat polohu i v případě, kdy aplikace běží v režimu na pozadí:
– V systému iOS použijte následující nastavení: v sekci Poloha nastavte oprávnění na Vždy. Pokud chcete používat pouze funkci navigace, stačí nastavit oprávnění pro zjišťování polohy na Při používání aplikace.
– Pro systém Android použijte následující nastavení: Pokud jste aktivovali možnost údaje o poloze, měli byste nastavit oprávnění ke sledování polohy na Vždy povolit.

Dejte vědět svým přátelům

Sdílet odkaz

Máte otázky?
Rádi vám pomůžeme.

Kontakt

Centrum nápovědy

Máte otázky?
Rádi vám pomůžeme.

Kontakt