Dají se akumulátory Bosch otevřít a jednotlivé články nahradit?

Akumulátory Bosch eBike se v žádném případě nesmějí otevírat, a to ani v rámci opravy třetími osobami. Otevření akumulátoru vždy znamená zásah do stavu schváleného společností Bosch a skrývá bezpečnostní rizika. Je tu nebezpečí, že akumulátor Bosch eBike, který byl otevřen, může v důsledku neodborné opravy (např. kvůli skřípnutým nebo nesprávně položeným kabelům, uvolněným komponentům nebo nekvalitním elektrickým spojením) začít při zkratu hořet. Po otevření již kromě toho nelze zajistit těsnost krytu, takže vniklá voda nebo prach může vést k poškození monitorovací elektroniky (systém řízení baterie) nebo článků. I zde existuje nebezpečí, že akumulátor Bosch eBike může v důsledku zkratu začít hořet. Tato nebezpečí existují při opětovném použití již jednou otevřeného akumulátoru eBike i později. Obecně musejí akumulátory z bezpečnostních důvodů kvůli komerční přepravě splňovat požadavky podle EN 50604-1 a UN-T 38.3. Kontrolní plán podle UN-T 38.3 zahrnuje různé bezpečnostní zkoušky na předepsaném počtu akumulátorů, při kterých se testují na samých hranicích zatížení. Jedná se například o zkoušky přetížení, nárazové zkoušky, zkratovací zkoušky, vibrace, termické testy atd. Již při výměně originálně zabudovaných článků za jednotlivé články, které se jeví jako typově stejné, v rámci opravy dochází k zásahu do komponent relevantních pro bezpečnost. Měly by se tak provést nové, výše uvedené bezpečnostní zkoušky,
které ovšem nelze na jednotlivém opraveném akumulátoru v žádném případě realizovat.

Dejte vědět svým přátelům

Sdílet odkaz

Byla tato odpověď užitečná?

Máte otázky?
Rádi vám pomůžeme.

Kontakt

Centrum nápovědy

Máte otázky?
Rádi vám pomůžeme.

Kontakt