Dají se akumulátory Bosch eBike opravit?

Z bezpečnostních důvodů se vadné, staré nebo „opotřebované“ akumulátory nedají opravit ani repasovat. Lithium-iontové akumulátory jsou komplexní, jemně vyladěné systémy s vysokou energetickou hodnotou. Při opravě již nelze správné fungování a optimální souhru se systémem správy akumulátoru zaručit. U opětovně složeného akumulátoru navíc nelze zajistit těsnost krytu. Z bezpečnostních důvodů musejí akumulátory podle národní a mezinárodní legislativy a normativních požadavků zvládnout náročné sériové testy, než mohou být uvedeny do oběhu. Tyto sériové testy nelze kvůli předepsanému počtu testovaných vzorků pro jeden jediný opravený akumulátor provádět. Patří sem například zkoušky těsnosti, přebití a zkratu. Pokud se tyto testy neprovedou, hrozí vysoké riziko, že do akumulátoru např. pronikne vlhkost a v nejhorším případě způsobí zkrat, a tím i nebezpečí. To vše může mít dopady na bezpečnost. Společnost Bosch proto kvůli bezpečnosti nedoporučuje provádět opravy. Pokud navíc uvážíme dopady výměny článků na přírodní zdroje a životní prostředí, je třeba dát z hlediska udržitelnosti před opravou přednost náležitému předání vadných nebo opotřebovaných lithium-iontových akumulátorů k recyklaci.

Dejte vědět svým přátelům

Sdílet odkaz

Byla tato odpověď užitečná?

Máte otázky?
Rádi vám pomůžeme.

Kontakt

Centrum nápovědy

Máte otázky?
Rádi vám pomůžeme.

Kontakt