Duurzaamheid 

From Bosch with respect

Duurzaamheid 

From Bosch with respect

Duurzaamheid die ons vooruithelpt - de eBike

Duurzaamheid is een gezamenlijk project. Iedereen kan bijdragen aan de bescherming van grondstoffen en de vermindering van emissies - uit respect voor de natuur en de volgende generatie. Vooral in het verkeer: onze mobiliteit veroorzaakt meer dan een vijfde van alle CO2-emissies wereldwijd. Rijden op een eBike helpt om dit cijfer te verlagen.

Want daarmee kan het verkeer worden ontlast, evenals het klimaat. Een eBike maakt de weg naar het werk een stuk aangenamer en maakt de auto vaak overbodig, of het nu gaat om het vervoer van personen of vrachttransport. Hij heeft maar weinig ruimte nodig en veroorzaakt geen lawaai of uitlaatgassen. De omschakeling is een overwinning voor het milieu. En daarmee voor ons allemaal.

De eBike is een van de meest milieuvriendelijke vervoersmiddelen. Hiermee ben je duurzaam, mobiel – flexibel, emissievrij, veel minder luidruchtig en klimaatvriendelijk.

Groene duurzame eBike

De eBike is de volgende evolutionaire stap in het fietsen. Je rijdt langer, verder en hoger zonder het duurzaamheidsaspect op te offeren. 

Grafische voorstelling van de groene eBike in de natuur

De eBike vervoert mensen of ladingen effectief en efficiënt, vooral over korte afstanden. Dit maakt hem het perfecte alternatief voor de auto of een ander vervoermiddel.

Grafische voorstelling van de groene eBike in de stad

De levenscyclus van de eBike

In harmonie met de omgeving

Duurzaamheid begint bij de eerste stap. Al in de ontwikkelingsfase van een product geven wij hoge prioriteit aan de vereiste middelen en het milieueffect ervan. In dit "Design for Environment"-proces onderzoeken wij hoe een nieuw product kan worden ontworpen om zo duurzaam mogelijk te zijn, over de hele waardeketen heen.  Te beginnen met de selectie van milieuvriendelijke grondstoffen en het gebruik van gerecyclede materialen, via energiebesparende productiestappen tot het ontwerp van een zo duurzaam mogelijke verpakking. 

Deze aanpak is in overeenstemming met de duurzaamheidsstrategie van Bosch. Die is erop gericht de milieueffecten van producten tot een minimum te beperken, transparantie en verantwoordelijkheid in de toeleveringsketen te waarborgen en een circulaire economie tot stand te brengen.

Duurzame mobiliteit

Lage emissies over de gehele levenscyclus

Om de duurzaamheid van vervoermiddelen te vergelijken, is de CO2-voetafdruk over de gehele levenscyclus een belangrijke maatstaf. Samen met TÜV Rheinland Energy GmbH hebben we de zogenaamde Product Carbon Footprint berekend en geëvalueerd volgens de internationale norm ISO14067. Het resultaat: Ongeveer 75% van de CO2-voetafdruk van een eBike wordt veroorzaakt door de fabricage, 15% door het feitelijke gebruik, en de rest door vervoer, verpakking en recycling. Voor de hele levensduur van een eBike bedraagt de CO2-voetafdruk ongeveer 14 g/km. 

Als alleen rekening wordt gehouden met de tijd dat je met je eBike onderweg bent, resulteert het elektriciteitsverbruik in een gemiddelde CO2-waarde van slechts 2-5 g/km, afhankelijk van de elektriciteitsmix. Ter vergelijking: volgens het federaal milieuagentschap stoot de auto ongeveer 150 g CO2/personenkilometer (pkm) uit, terwijl het openbaar vervoer tussen 60 en 80 g CO2/km uitstoot. In vergelijking met alle andere vervoermiddelen hebben de fiets en de eBike een aanzienlijk lagere uitstoot.

Less is more: CO2-uitstoot in vergelijking

“Met onze producten willen we bijdragen aan een klimaatvriendelijke toekomst waarin mensen op een duurzame, flexibele en leuke manier mobiel zijn.

Claus Fleischer,
CEO Bosch eBike Systems

Stukje bij beetje naar duurzaamheid

Om de duurzaamheid van eBikes te beoordelen, moeten alle afzonderlijke componenten worden bekeken. Het eBike-
systeem maakt van een fiets een vervoermiddel van elektromobiliteit. Aandrijving, accu en display zorgen voor een elektrische wind in de rug, flexibiliteit en rijplezier.

eBike-onderdelen

Stukje bij beetje naar duurzaamheid

Om de duurzaamheid van eBikes te beoordelen, moeten alle afzonderlijke componenten worden bekeken. Het eBike-
systeem maakt van een fiets een vervoermiddel van elektromobiliteit. Aandrijving, accu en display zorgen voor een elektrische wind in de rug, flexibiliteit en rijplezier.

Accu's

De ecologische voetafdruk van een eBike wordt grotendeels door de productie, het gebruik en de recycling van de accu bepaald. Daarom stellen wij alles in het werk om de levensduur ervan te maximaliseren en duurzame recyclingoplossingen te ondersteunen.

eBike-onderdelen Nadruk op accu

Accu's

De ecologische voetafdruk van een eBike wordt grotendeels door de productie, het gebruik en de recycling van de accu bepaald. Daarom stellen wij alles in het werk om de levensduur ervan te maximaliseren en duurzame recyclingoplossingen te ondersteunen.

Aandrijvingen

Een centrale hefboom voor de vermindering van de milieu-impact van onze aandrijvingen is gelegen in de consequente besparing van materialen. Wij proberen de volgende generaties van onze componenten altijd kleiner, compacter en lichter te maken. De belangrijkste onderdelen van de aandrijving zijn afkomstig uit een netwerk van Europese en Duitse leveranciers.

eBike-onderdelen Nadruk op drive unit

Aandrijvingen

Een centrale hefboom voor de vermindering van de milieu-impact van onze aandrijvingen is gelegen in de consequente besparing van materialen. Wij proberen de volgende generaties van onze componenten altijd kleiner, compacter en lichter te maken. De belangrijkste onderdelen van de aandrijving zijn afkomstig uit een netwerk van Europese en Duitse leveranciers.

Display-oplossingen

Naast aandrijving en accu is de ecologische voetafdruk van de display-oplossingen veel kleiner. Niettemin bekijken wij voor alle producten ook hoe wij de duurzaamheid kunnen optimaliseren, de materiaalmix kunnen vergroten en tegelijkertijd de repareerbaarheid van onze producten kunnen verbeteren.

eBike-onderdelen Focus op display

Display-oplossingen

Naast aandrijving en accu is de ecologische voetafdruk van de display-oplossingen veel kleiner. Niettemin bekijken wij voor alle producten ook hoe wij de duurzaamheid kunnen optimaliseren, de materiaalmix kunnen vergroten en tegelijkertijd de repareerbaarheid van onze producten kunnen verbeteren.

Accu's en recycling

Maximale levensduur

De ecologische voetafdruk van een eBike wordt door de productie, het gebruik en de recycling van de accu bepaald. Daarom doen wij al het mogelijke om de levensduur ervan te maximaliseren en te zorgen voor een goede behandeling.
Meer over het onderwerp accu's vind je in onze accu-guide.

Naar de accu-guide

eBike-accu plaatsen

Accu's en recycling

Maximale levensduur

De ecologische voetafdruk van een eBike wordt door de productie, het gebruik en de recycling van de accu bepaald. Daarom doen wij al het mogelijke om de levensduur ervan te maximaliseren en te zorgen voor een goede behandeling.
Meer over het onderwerp accu's vind je in onze accu-guide.

Naar de accu-guide

Duurzaamheid bij Bosch

Pioniers in klimaatbescherming

CO2-neutraal Bosch logo

Bij Bosch hebben we een gemeenschappelijk streven: door economisch, ecologisch en sociaal verantwoord te handelen, willen wij de levenskwaliteit van mensen verbeteren en de bestaansmiddelen van de huidige en toekomstige generaties
beschermen. Met name op het gebied van klimaatbescherming spelen wij een voortrekkersrol. Sinds 2020 laten de meer dan 400 Bosch-locaties wereldwijd - van ontwikkeling en productie tot administratie - geen CO2-voetafdruk meer achter. Dat omvat natuurlijk alle locaties van Bosch eBike Systems.

Met het productassortiment Bosch eBike Systems leveren wij ook een belangrijke bijdrage aan de duurzame mobiliteit van de toekomst. Niet alleen als onderdeel van onze bedrijfsverantwoordelijkheid, maar ook uit respect voor klanten, partners en het milieu. Want als eBikers voelen we een speciale verbondenheid met de natuur. Een positieve bijdrage leveren aan de bescherming van het milieu is voor ons niet alleen een kwestie van gezond verstand - het is een kwestie van het hart.

Meer ervaren

Nog vragen?

Kijk eens naar ons Helpcentrum. Daar hebben wij al vele belangrijke vragen over duurzaamheid voor je beantwoord.

Naar het Helpcentrum