Duurzaamheid bij Bosch eBike Systems

Duurzaamheid bij Bosch eBike Systems

Duurzame mobiliteit met de eBike

Onze mobiliteit is verantwoordelijk voor meer dan een vijfde van alle CO2-uitstoot wereldwijd. Fietsen op een eBike helpt deze waarde te verlagen doordat het ons in staat stelt om het verkeer en de impact daarvan op het milieu te verminderen. eBikes nemen weinig ruimte in beslag en produceren geen lawaai of uitlaatgassen. De overstap betekent winst voor het milieu. En dus voor ieder van ons.

Maar overstappen op een eBike is slechts een van de vele stappen op weg naar duurzame mobiliteit. Voor Bosch eBike Systems begint de reis veel eerder: op deze pagina laten we zien hoe we continu bezig zijn om de levenscyclus van de eBike duurzamer te maken op ecologisch, economisch en sociaal vlak. Ook leggen we uit welke rol duurzaamheid speelt voor de hele Bosch-groep. Verder geven we tips en trucs voor duurzamer eBiken en algemene informatie over de duurzaamheid van eBikes.

"Vergeleken met andere vervoermiddelen is de eBike een zeer milieuvriendelijke manier van vervoer: hij is flexibeler, stiller en klimaatvriendelijker.

De eBike is de volgende evolutionaire stap in het fietsen. Ook al is de CO2-voetafdruk van een eBike natuurlijk alsnog groter dan die van een gewone fiets, eBikers reizen veel vaker en op langere routes. Dat betekent een overwinning voor de impact van onze mobiliteit op het milieu.

De eBike kan worden gebruikt om mensen of goederen efficiënt te vervoeren, vooral over korte afstanden. Dat maakt hem de ideale keuze voor het vervangen van je auto of ander vervoermiddel.

CO2-emissies vergeleken

De eBike is een antwoord op de problemen en uitdagingen van onze tijd: schaarste aan hulpbronnen, klimaatverandering, en verstedelijking. Vooral bij korte afstanden zijn eBikes een efficiënter alternatief voor andere vervoermiddelen. Mensen die op eBikes fietsen, reizen goedkoper en belasten het milieu minder. 

Hoewel eBike-componenten, zoals de accu of aandrijving, tijdens de productie meer uitstoot opleveren dan standaard fietsen, fietsen mensen op eBikes veel vaker en aanzienlijk langere afstanden. In het dagelijks leven kan de eBike in veel situaties worden gebruikt in plaats van de auto. Met een eCargo Bike kan je bijvoorbeeld prima winkelen. De benodigde energie is erg laag, ongeveer 7 Wh aan elektriciteit per afgelegde kilometer.

Als je alleen kijkt naar de tijd die je met je eBike op de weg doorbrengt, resulteert het stroomverbruik in een gemiddelde CO2-emissiewaarde van 2-5 g/km, afhankelijk van de vermogensmix. Ter vergelijking: volgens het Federaal Milieuagentschap stoot een auto ongeveer 150 g CO2 uit per passagierkilometer (pkm), terwijl het openbaar vervoer tussen de 50 en 110 g CO2/pkm uitstoot. Vergeleken met alle andere vervoermiddelen is de uitstoot van de fiets en de eBike beduidend lager.

De eBike is dus nog duurzamer op de weg

We hebben enkele tips en trucs voor duurzamer eBiken verzameld. Van efficiënter gebruik van de accu, voor nog meer actieradius en een langere levensduur, tot milieubewustheid op de trail.

De accu is verantwoordelijk voor een groot deel van de CO2-voetafdruk van je eBike. Het juiste gebruik ervan is dus cruciaal - niet alleen voor je fietsplezier, maar ook voor meer duurzaamheid. Met de juiste omgang en onderhoud kun je de levensduur van de accu van je eBike optimaliseren. Lees in onze Accugids meer over duurzamer omgaan met en gebruiken van accu's.

Ga naar de Accugids

Natuurlijk willen eMountainbikers de bergen veroveren. Aandacht voor de natuur en de medemens mag echter niet worden vergeten. Professionele eMTB-rijder Stefan Schlie legt ons in een korte video uit hoe iedereen - met de juiste gedragsregels - op een duurzame manier plezier kan hebben.

Het goede leven ligt binnen handbereik: een eBike-vakantie is niet alleen milieuvriendelijk, maar ook leuk. Plus, het houdt je fit. Dit combineert unieke ervaringen met een milieubewuste houding tegenover de natuur. Hier zijn enkele tips om je ecologische voetafdruk op vakantie zo klein mogelijk te houden.

Meer informatie

Duurzaamheid bij Bosch eBike Systems

Duurzaamheid is een gedeelde verantwoordelijkheid, en bij Bosch eBike Systems hebben we onze zinnen gezet op een duurzame toekomst. Als onderdeel van de Bosch Groep delen we een gemeenschappelijk doel: we willen met onze producten bijdragen aan een klimaatvriendelijke toekomst waarin mensen mobiliteit ervaren op een duurzame, flexibele manier, en met meer rijplezier.

Verantwoordelijkheid nemen – uitdagingen aangaan.

Het idee van duurzaamheid is voor Bosch eBike Systems niet alleen een noodzaak, het is een vanzelfsprekendheid. De allesbepalende duurzaamheidsstrategie van Bosch, "Nieuwe Dimensies – Duurzaamheid 2025", beschrijft de doelstellingen van het bedrijf op basis van zes fundamentele zaken: klimaatbescherming, gezondheid, mensenrechten, water, recyclingeconomie en diversiteit. Bij Bosch eBike Systems zetten we ons in het bijzonder in voor drie strategische pijlers van de wereldwijde duurzaamheidsstrategie: 

  1. het minimaliseren van de CO2-voetafdruk van onze producten,
  2. verantwoordelijkheid en transparantie in de toeleveringsketens en 
  3. de ontwikkeling van een functionerende recyclingeconomie. 

 Vanaf het moment dat we een product beginnen te ontwikkelen, besteden we aandacht aan de impact ervan op het milieu. Op basis van deze "Design for Environment"-benadering bekijken we hoe een nieuw product zo duurzaam mogelijk kan worden ontworpen, over de hele waardeketen heen. Dit begint bij de selectie van milieuvriendelijke grondstoffen en het gebruik van recyclebare materialen, via energiebesparende fabricagestappen tot het ontwerpen van een zo duurzaam mogelijke verpakking.

Verantwoordelijkheid in de toeleveringsketen
Verantwoordelijkheid in de toeleveringsketen

CO₂-voetafdruk

Duurzaamheid is een belangrijk criterium bij onze productontwikkeling. We voeren ecologische beoordelingen uit, evalueren productspecifieke milieuaspecten in elke fase van de levenscyclus en werken continu aan de verbetering hiervan. 

CO2-voetafdruk en levenscyclusanalyse

De CO2-voetafdruk over de gehele levenscyclus is een belangrijke maatstaf bij het vergelijken van de duurzaamheid van producten. In een zogenaamde levenscyclusanalyse (LCA) evalueren we productspecifieke milieuaspecten in elke levenscyclusfase - van inkoop, productie en gebruik tot verwijdering. Samen met TÜV Rheinland hebben we tot in detail de gemiddelde CO2-voetafdruk berekend voor een eBike en voor de componenten van het Bosch eBike-systeem (aandrijfeenheid, accu, display, bedieningseenheid), en zo de grootste potentiële besparingen vastgesteld. Het resultaat: over zijn hele levenscyclus - van productie tot recycling - genereert een eBike een CO2-equivalent van ongeveer 300 kg. Ongeveer 75% van de CO2-emissies wordt veroorzaakt door materialen en productie, ongeveer 15% tijdens het daadwerkelijke gebruik van de eBike en de resterende circa 10% tijdens transport, verpakking en recycling. Met 121 kg wordt circa 36% van de totale voetafdruk geproduceerd door het eBike-systeem, oftewel: de onderdelen die van een fiets een eBike maken. Het overgrote deel hiervan wordt geproduceerd door de eBike-accu. 

Aan de hand van deze gegevens kunnen we de negatieve impact op het milieu vaststellen en zo producten ontwerpen die in de toekomst duurzamer zijn.

Verantwoordelijkheid in de toeleveringsketen

We werken aan een systematische analyse van de sociale en ecologische risico's in de hele waardeketen. Ons doel is om voor alle Bosch eBike-producten volledige transparantie te bereiken in onze toeleveringsketen.

Transparantie in de toeleveringsketen

Een belangrijke pijler van onze duurzaamheidsactiviteiten is een transparante toeleveringsketen die een uitgebreide tracering van belangrijke grondstoffen mogelijk maakt. Hierin staat vooral de eBike-accu centraal. Zo ontwikkelden we in 2021 samen met leveranciers van accucellen bijvoorbeeld een "duurzaamheidsvragenlijst" om belangrijke details over de toeleveringsketen te achterhalen - zelfs terug tot aan de inkoop van grondstoffen in de mijn. We zijn van plan de omvang hiervan uit te breiden met andere componenten van het eBike-systeem die materialen zoals aluminium en magnesium bevatten, zoals het aandrijvingssysteem en de bedieningseenheid. De resultaten zullen ook worden geverifieerd door middel van passende beoordelingsmethoden. Wil je meer weten over de Bosch Global Supply Chain Standards? Meer informatie vind je hier.

Kobalt in accucellen

Om de hoeveelheid essentiële grondstoffen in eBike-accu's continu te verminderen, werken we samen met onze leveranciers aan de technologische ontwikkeling van accucellen. Sinds 2013 zijn we er dankzij technische ontwikkelingen al in geslaagd om 65% van het kobaltgehalte in de kathode van de eBike-accucel te verminderen. Ons doel is het kobaltgehalte verder te verminderen en tegelijkertijd de capaciteit van de accucel te vergroten.

Recyclingeconomie

We werken aan het aanbieden en verbeteren van recyclingoplossingen in al onze markten, bijvoorbeeld door gezamenlijk brancheoplossingen te bedenken of te adviseren en door rechtstreeks contact op te nemen met recyclingbedrijven. Onder de pijler recyclingeconomie valt ook de ontwikkeling van nieuwe verpakkings- en transportconcepten.

Revisie van eBike-aandrijvingen

Repareerbaarheid en eenvoudig onderhoud zijn twee van onze belangrijkste criteria bij productontwikkeling en essentiële hoekstenen van een functionerende recyclingeconomie. Wij bieden zelfstandige fietsendealers de kennis en het gereedschap om onderhoud en kleine reparaties aan de aandrijfeenheid uit te voeren. Bosch eBike-aandrijfeenheden die onder garantie en goodwill gratis worden vervangen, worden gereviseerd, wat inhoudt dat de aandrijvingen op technisch niveau opnieuw worden behandeld en na een laatste test weer met volledige functionaliteit ter beschikking worden gesteld aan de klant.

Recycling van eBike-accu's

Zodra een accu het einde van zijn levensduur heeft bereikt, moet deze op de juiste manier worden verwijderd. Wij verzoeken de gebruikers van onze eBike-systemen dringend defecte of afgedankte accu's naar hun plaatselijke dealer te brengen, die ervoor zal zorgen dat ze op de juiste manier worden afgevoerd. Passende recyclingpraktijken besparen hulpbronnen en waardevolle grondstoffen worden teruggevoerd naar de materiaalkringloop. Bosch eBike Systems ondersteunt nieuwe en duurzame recyclingmethoden. De efficiëntie van terugwinning hangt af van het recyclingproces. Nieuwe recyclingprocessen kunnen een recyclingefficiëntie hebben van meer dan 90%.

In de meeste gevallen is het retourneren en recyclen van accu's gratis voor eBikers. 

Nieuwe verpakkings- en transportconcepten

Sinds september 2020 worden eBike-aandrijvingen van Bosch eBike Systems geleverd in duurzame en gemakkelijk te recyclen verpakkingen van vormkarton in plaats van polystyreen. Dit bespaart niet alleen materiaal- en recyclingkosten, maar zorgt ook voor een optimale verpakkingsdichtheid tijdens transport en opslag – en leidt uiteindelijk tot een CO2-besparing van ca. 45%. Bovendien konden we na uitgebreide tests de kunststof verpakking van onze PowerTube-accu's overbodig maken, wat ca. 20% van de CO2-emissies voor deze verpakking bespaart. Ook leveren wij onze producten op europallets, die na het lossen worden uitgewisseld en hergebruikt.

„We willen met onze producten bijdragen aan een klimaatvriendelijke toekomst, waarin mensen op een duurzame, flexibele manier mobiliteit ervaren met meer rijplezier.

Claus Fleischer,
CEO Bosch eBike Systems

Wat doet Bosch op het gebied van duurzaamheid?

Economisch, ecologisch en maatschappelijk verantwoorde actie vormt de basis van ons succes; deze overtuiging leidt ons hele bedrijf en wordt weerspiegeld in alle gebieden waarin wij als bedrijf actief zijn.

Pioniers in klimaatbescherming

Bij Bosch delen we een gemeenschappelijk doel: we streven ernaar de levenskwaliteit van mensen te verbeteren, en het levensonderhoud van huidige en toekomstige generaties te beschermen door op een duurzame manier te handelen. Vooral op het gebied van klimaatbescherming nemen we het voortouw. Sinds 2020 hebben de meer dan 400 Bosch-vestigingen wereldwijd – van ontwikkeling en productie tot administratie – geen CO2-voetafdruk meer. Dat heeft een onafhankelijk accountantskantoor officieel bevestigd. Nu willen we de combinatie van maatregelen optimaliseren en daarmee de milieu-impact verder verlagen. Tegelijkertijd willen we klimaatbescherming helpen vormgeven buiten onze directe invloedssfeer en ook onze upstream- en downstream-emissies ystematisch verminderen. Ons doel is de uitstoot tegen 2030 met 15% te verminderen.

Meer informatie

FAQ over duurzaamheid

Voor Bosch is klimaatbescherming een essentieel onderdeel van de bedrijfsverantwoordelijkheid. Sinds 2020 is Bosch met wereldwijd meer dan 400 vestigingen klimaatneutraal. Dit omvat ook de bedrijfsgroep Bosch eBike Systems.
Duurzaamheid speelt ook bij Bosch eBike Systems een centrale rol en maakt deel uit van de bedrijfsstrategie. Al bij de ontwikkeling van een product bekijken we hoe het de levenskwaliteit van mensen kan verbeteren, de milieuvervuiling kan beperken en hoe er nog zuiniger kan worden gewerkt. Design for Environment is een integraal onderdeel van ons productontwikkelingsproces. Al in de conceptfase werken we uit hoe een nieuw product zo kan worden ontworpen dat het duurzamer is. Zelfs in dit vroege stadium hebben onze criteria betrekking op de gehele waardeketen, zoals de selectie van milieuvriendelijke grondstoffen, het gebruik van gerecyclede materialen, energie-efficiënte productiestappen en de vormgeving van verpakkingen ten gunste van duurzamere alternatieven.

Telkens wanneer we een product nieuw ontwikkelen of verbeteren, bekijken we hoe we de impact van onze producten op het milieu tijdens hun levenscyclus kunnen verminderen. Het centrale punt hierbij is de consequente besparing van materialen, doordat we de volgende generaties van onze componenten steeds zo ontwikkelen en ontwerpen dat deze kleiner, compacter en lichter worden. Door het aantal onderdelen te verkleinen, minimaliseren we de hoeveelheid benodigd materiaal. Er zijn dan minder grondstoffen nodig en de inspanning bij ontwikkeling en productie wordt aanzienlijk vereenvoudigd. Een voorbeeld hiervan is de gewichtsbeperking van onze aandrijvingen. Zo realiseert de nieuwste generatie van de Performance Line CX in het Bosch eBike-systeem 2 een gewichtsbesparing van circa 25% ten opzichte van het voorgaande model. Door onze producten te standaardiseren en het aantal varianten en onderdelen te beperken, zorgen wij voor wij schaalvergroting in de fabricageprocessen. Dit leidt tot een vermindering van de vereiste energie-uitgaven per onderdeel. Verdere voorbeelden zijn te vinden in onze verpakkingsstrategie. Sinds september 2020 worden onze aandrijvingen aan onze klanten geleverd in een duurzame vormkartonverpakking. Bovendien konden wij, na uitgebreide veiligheidstests, afzien van de plastic buitenverpakking voor onze PowerTube accu's en zo ongeveer een kwart van de CO2-uitstoot voor deze verpakking besparen.

Steden staan in de 21e eeuw voor grote uitdagingen: De wereldbevolking groeit, natuurlijke hulpbronnen staan onder druk en het klimaat verandert. Er wordt gevraagd om oplossingen. Elektromobiliteit kan een wezenlijke bijdrage leveren aan een duurzame stedelijke ontwikkeling en een leefbare stedelijke ruimte. Met name eBikes bieden grote kansen. Ze helpen om hulpbronnen te sparen en verminderen emissies.  eBikes zijn een effectief en efficiënt vervoermiddel, vooral op korte afstanden. Als je een eBike gebruikt, ben je snel, goedkoop en milieuvriendelijk onderweg. Vooral in stedelijke gebieden heeft de eBike verkeerstechnisch een enorm potentieel. 

De fiets is een van de meest duurzame vervoermiddelen. Met een zeer gering materiaalverbruik en voertuiggewicht maakt hij flexibele, emissievrije, stille en klimaatvriendelijke mobiliteit mogelijk. Bovendien is regelmatig fietsen ook goed voor de gezondheid. 

De eBike is de volgende evolutionaire stap in het fietsen. Deze maakt langere ritten, grotere afstanden en het overwinnen van grotere hoogteverschillen mogelijk. Alles bij elkaar worden de gebruiksmogelijkheden door eBikes aanzienlijk uitgebreid zonder dat de eigenschappen en de CO2-uitstoot bij de productie van de eBike significant veranderen ten opzichte van de fiets. Ook al is er meer energie nodig voor de accu en de aandrijving (vooral bij de productie) dan voor de fiets, steeds vaker gebruiken eBikers hun elektrische fiets in het dagelijks leven, vaak ter vervanging van de auto en andere vervoermiddelen. Bovendien leggen eBikers vaker en aanzienlijk langere afstanden af op hun elektrische fiets. Verder is het energieverbruik zeer laag, gemiddeld ongeveer 7 Wh (wattuur) per gereden kilometer. 

Meer veelgestelde vragen