Te goed voor de vuilniscontainer

In de Engelse stad Milton Keynes, 90 kilometer ten noordwesten van Londen, zorgt een initiatief ervoor dat eetbaar voedsel dat niet langer verkoopbaar is, niet verloren gaat maar wordt herverdeeld onder armen. Bosch eBike Systems steunt dit sociale project.

Te goed voor de vuilniscontainer

In de Engelse stad Milton Keynes, 90 kilometer ten noordwesten van Londen, zorgt een initiatief ervoor dat eetbaar voedsel dat niet langer verkoopbaar is, niet verloren gaat maar wordt herverdeeld onder armen. Bosch eBike Systems steunt dit sociale project.

Nieuwe steden hebben veel voordelen – als ze goed gepland zijn. Milton Keynes, iets minder dan 90 kilometer ten noordwesten van Londen, is zo'n stad: nog maar 54 jaar oud, met veel rotondes, heel veel parken, 22 miljoen bomen en een dicht netwerk van fietspaden.

Bezorgservice tot bij de voordeur: mensen die het huis niet uit kunnen, krijgen hun eten gebracht door Food Connect.

Wanneer Ritchie Dixon op zijn elektrisch aangedreven bakfiets door Milton Keynes rijdt om gered voedsel van supermarkten naar buurtkoelkasten te brengen, ziet hij veel groen. "Ik luister naar de vogels, de ruisende bomen, ik ruik de bloemen en stop soms om belangstellenden te vertellen wat ik aan het doen ben," zegt hij.

Ritchie Dixon is chauffeur voor het Hubbub's Food Connect-pilotproject en hij houdt van zijn werk. Als voormalig maatschappelijk werker is de 53-jarige huisvader blij dat hij iets voor de mensen van Milton Keynes kan doen. Hij vindt het geweldig om te zien hoe makkelijk het is om met zijn eCargo Bike te rijden, ook als deze volgeladen is. eCargo Bikes kunnen tot 250 kilo dragen, gemiddeld vervoert Dixon op een rit ongeveer 100 kilo. Om te zorgen dat hij altijd de weg vindt en het eten bij de juiste mensen terechtkomt, volgt hij de navigatieaanwijzingen op zijn Nyon-display op het stuur. "Die heeft me nog nooit in de steek gelaten," zegt hij, "mensen kunnen erop vertrouwen dat ik eraan kom."

Hij werkt voor Food Connect, een voedselbesparings- en herverdelingsinitiatief, opgericht door de Londense liefdadigheidsinstelling Hubbub. Ondersteund door Bosch eBike Systems gebruikt Food Connect drie eCargo Bikes met Bosch-aandrijving en een elektrische bestelwagen om voedsel in Milton Keynes op een klimaatvriendelijke manier in te zamelen en te herverdelen.

In de strijd tegen voedselverspilling

Besparen in plaats van verspillen – op basis van dit principe zijn de laatste jaren over de hele wereld initiatieven ontwikkeld om een wereldwijd probleem tot staan te brengen: 1,6 miljard ton, ongeveer een derde van al het voedsel dat wereldwijd voor menselijke consumptie wordt geproduceerd, belandt volgens schattingen van de Verenigde Naties elk jaar bij het afval. Met dramatische gevolgen voor landverbruik, watervoorraden en de uitstoot van koolstofdioxide. Volgens de VN is voedselverspilling verantwoordelijk voor acht procent van de wereldwijde uitstoot

De pandemie heeft het probleem verergerd, ook in Milton Keynes. Tijdens de nationale lockdown in de zomer van 2020 heeft Food Connect meer dan 21 ton voedsel gered en verspilling voorkomen. Meestal gaat het om producten die niet meer verkoopbaar zijn maar wel in perfecte staat verkeren, met een houdbaarheidsdatum die is verstreken, of om groenten en fruit met kleine schoonheidsfoutjes.

In veel steden in het Verenigd Koninkrijk wordt dit voedsel bewaard in buurtkoelkasten, de zogenaamde "food hubs", die deel uitmaken van Hubbub's netwerk van buurtkoelkasten waaruit elke burger kan putten. Vrijwilligers helpen daarbij om de levensmiddelen beschikbaar te stellen. Zij werken allemaal even gewetensvol en veilig als de supermarkten waar de koopwaar vandaan komt. Eenmaal per dag kan iedereen die naar de buurtkoelkast gaat tot tien producten per persoon eruit nemen en delen met vrienden of kennissen.

Reddende engel: chauffeur Ritchie Dixon op weg met de bakfiets om armen van voedsel te voorzien.

Snel en doeltreffend

Expert in duurzaamheid: Helen Innes, projectmanager van Food Connect.

"Aangezien Food Connect het voedsel aan de buurtkoelkasten levert, kunnen mensen er zeker van zijn dat er altijd iets is als ze komen," zegt Helen Innes, die namens Hubbub het pilotproject in Milton Keynes aanstuurt. "Het is een doeltreffend model om op de snelste manier veel voedsel te delen dat anders zou worden weggegooid." Al 77.500 mensen hebben tot nu toe op deze manier steun gekregen en velen van hen komen regelmatig. Food Connect regelt de logistiek bij het inzamelen van voedsel dat over de datum is en zorgt dat dit onmiddellijk terechtkomt bij belangstellenden via het netwerk van buurtkoelkasten. "We hebben niet veel tijd," zegt Helen Innes, "de eCargo Bikes brengen ons snel van A naar B, zodat het voedsel vers blijft en de koudeketen niet wordt onderbroken."

De eBike blijkt daarbij niet alleen het snelste vervoermiddel te zijn op afstanden tot tien kilometer. Hij helpt ook om het milieu minder te belasten. Zo laat een eCargo Bike met DualBat slechts 30 g CO2 achter op een rit van tien kilometer. De gemiddelde uitstoot van een auto over dezelfde afstand is 1130 g CO2.

Goed en groen – volgens dit principe moet het project na een geslaagde testfase verder worden uitgebouwd. De chauffeurs ontvangen een salaris en de service moet zich ontwikkelen tot een bedrijf dat inkomsten genereert – met als doel milieuvriendelijke banen te creëren. 

Helen Innes is ervan overtuigd dat Food Connect een toekomst heeft in de stad: "De samenwerkingen die we de afgelopen tijd hebben aangegaan met veel bedrijven in de stad zijn stevig, dat kunnen we gebruiken om Food Connect verder uit te bouwen." Een veelbelovend perspectief – en niet alleen een model voor steden in het VK.