Colofon

Bosch eBike Systems

Bosch eBike Systems is blij met jouw bezoek aan onze webpagina's, jouw interesse in onze onderneming en in onze producten.

Colofon

Bosch eBike Systems

Bosch eBike Systems is blij met jouw bezoek aan onze webpagina's, jouw interesse in onze onderneming en in onze producten.

Bosch eBike Systems

Naam en adres

Robert Bosch GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
70839 Gerlingen-Schillerhöhe
DUITSLAND

Bedrijfsleiding

Dr. Volkmar Denner, Prof. Dr. Stefan Asenkerschbaumer, Dr. Michael Bolle, Dr. Christian Fischer, Dr. Stefan Hartung, Dr. Markus Heyn, Harald Kröger, Christoph Kübel, Rolf Najork, Uwe Raschke, Peter Tyroller

Uw contact bij Bosch

kontakt@remove.this.bosch.de
+49 711 400 40990
Bedrijfscentrale
+49 711 811-0

Inschrijving in het register

Registerrechtbank: Amtsgericht Stuttgart HRB 14000

BTW-nummer

DE811128135

Juridische aantekeningen

© Robert Bosch GmbH 2020, alle rechten voorbehouden.

Teksten, afbeeldingen, foto's, geluid, animaties en video's, alsmede de opmaak daarvan op Bosch-websites worden beschermd door het auteursrecht en andere beschermende wetten. De inhoud van deze websites mag niet voor commerciële doeleinden worden gekopieerd, verspreid, gewijzigd of aan derden toegankelijk worden gemaakt. Enkele Bosch-websites bevatten bovendien afbeeldingen waarvan het copyright bij derden berust.

Merken

Voor zover niet anderszins vermeld, zijn alle merkaanduidingen op Bosch-websites beschermd door het merkenrecht. Dit geldt in het bijzonder voor merken, typeplaatjes, bedrijfslogo's en emblemen van Bosch. De merken en vormgevingselementen die op onze websites worden gebruikt, zijn geestelijk eigendom van Robert Bosch GmbH, Duitsland.

Garantiebepalingen

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kunnen we geen garantie bieden voor de nauwkeurigheid en juistheid van de verstrekte informatie. Elke aansprakelijkheid voor schade, die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van deze website, is uitgesloten, voor zover deze niet voortkomt uit opzet of grove nalatigheid van Bosch.

Licentiebepalingen

Het geestelijk eigendom van de Bosch-website zoals patenten, merken en auteursrecht, is beschermd. Deze website geeft geen licentie voor het gebruik van het geestelijk eigendom van ondernemingen van de Bosch-groep(Bosch) of derden.

Online dispute resolution (ODR)

Informatie betreffende online-geschillenoplossing: de Europese Commissie stelt een platform voor online-geschillenoplossing (OS) ter beschikking. Dit platform moet als startpunt voor de buitengerechtelijke oplossing van geschillen dienen, die de contractuele verplichtingen van online-koopcontracten en online-dienstverleningcontracten betreffen.

Het platform in bereikbaar onder http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

We nemen geen deel aan buitengerechtelijke schikkingen bij arbitrage-instanties voor consumenten.